Eeklo 4
Wind

Locatie

Sinds 1 januari 2023 is Ecopower na een overname de trotse nieuwe uitbater van een bestaande windturbine op Industrielaan 7 in Eeklo. Deze Enercon E66 is onze operationele windturbine nummer 23!

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Na 20 jaar te hebben gedraaid voor de vorige eigenaar heeft Ecopower een akkoord bereikt om deze windturbine over te nemen voor de volledige resterende levensduur. Een grondige technische audit leverde een positieve inschatting op. Met deze overname maakt Ecopower ook gebruik van al gerealiseerde windinfrastructuur om zowel de installatie als de geproduceerde stroom in burgerhanden te brengen.

Na Eeklo 1 (gebouwd in 2001, afgebroken in 2021), Eeklo 2 (gebouwd in 2011) en Eeklo Huysmanhoeve (gebouwd in 2018) draagt Ecopower met deze coöperatieve windturbine alweer een stukje bij aan de vraag van de provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Eeklo om tussen de 20 en 50% lokaal eigendom te voorzien bij álle windprojecten.

Milieuwinst

De windturbine van Ecopower is goed voor een CO2-besparing van 1050 ton per jaar.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

2.700.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 1350 Ecopower huishoudens
  • 771 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower
Aantal Ecopower aandelen
Bouwjaar/ingebruikname januari 2023 overgekocht

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant