Eeklo Huysmanhoeve
Wind

Locatie

De provincie Oost-Vlaanderen heeft via een planproces de E34 van Maldegem over Eeklo tot Kaprijke aangeduid als concentratiezone voor windenergie (PRUP E34). Er is plaats voor 20 bijkomende windturbines. Eén daarvan is een coöperatieve windturbine op grondgebied van de stad Eeklo, tussen de E34 en het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve ter hoogte van de Peperstraat. Alle geproduceerde elektriciteit zal verdeeld worden onder de coöperanten die klant zijn van Ecopower.

De bouw van deze windturbine heeft veel voeten in de aarde gehad, maar dankzij het doorzettingsvermogen van onze projectmedewerkers werd ze uiteindelijk in gebruik genomen in het voorjaar van 2020. Lees hier het hele verhaal. En bekijk hier het knappe dronefilmpje van de opbouw, gemaakt door Beeldconnectie / DNA reportages.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Overeenkomstig het draagvlakmodel van Provincie Oost-Vlaanderen, het gemeenteraadsbesluit van de stad Eeklo en het ICA-principe dat coöperaties samenwerken om hun doel te bereiken, stelt Ecopower deze windturbine voor 50% open voor participatie door de Stad Eeklo en voor burgerparticipatie via de Meetjeslandse energiecoöperatie Volterra. Naast 100% rechtstreekse burgerparticipatie heeft Ecopower zich ook geëngageerd voor het toepassen van het omgevingsfonds zoals bepaald in het draagvlakmodel van de provincie en uitgewerkt in de buurtwerkgroep Milde Meetjes.


Het REScoop MECISE-project ondersteunt Europese coöperaties om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Eeklo wordt in dit kader ontwikkeld.

Milieuwinst

Dankzij deze windturbine in Eeklo besparen we jaarlijks bijna 2000 ton CO2! Een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook kunnen de eigenaars van de turbine, de coöperanten van Ecopower en Volterra, thuis genieten van de lokale groene burgerstroom en zo hun ecologische voetafdruk verkleinen.

En deze turbine is niet het enige duurzame energieproject in Eeklo. Eeklo is zowat de energiehoofdstad van Europa en zet naast windenergie ook stevig in op grote zonneprojecten. Lees er hier meer over.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

5.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 2500 Ecopower huishoudens
  • 1500 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% bij start, afnemend tot 50% als Stad Eeklo en Volterra hun participatie-optie volledig invullen.
Ik doe mee
Investering Ecopower 3.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 12.000 aandelen
Bouwjaar/ingebruikname 2018/2019

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant