Eeklo
Zon

Locatie

Na een aanbesteding voor een stedelijk zonneproject met rechtstreekse burgerparticipatie, staan energiecoöperaties Volterra  en Ecopower samen in voor de financiering, levering, plaatsing en exploitatie van zonnepanelen op openbare daken in Eeklo. De zonnepanelen werden voorzien op de daken van het stadskantoor aan de Industrielaan, de Kunstacademie en het cultuurcentrum de Herbakker, het Woonzorgcentrum Zonneheem, de stedelijke Sporthal met Zwembad en Evenementenhal en kinderdagverblijf Kinderpoort.

Lees hier het hele verhaal over de Eeklose burgerzon.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Veneco schreef de aanbesteding uit in opdracht van de stad Eeklo en zwembadbeheerder Farys die daarmee de publieke daken ter beschikking stellen voor de productie van zonne-energie met burgerparticipatie. Deze organisaties nemen de lokaal geproduceerde zonnestroom af aan een voordelig tarief. 
Projectpartner Volterra
is een burgercoöperatie in het noordwesten van Oost-Vlaanderen die een substantiële bijdrage wil leveren aan klimaatneutrale energievoorzieningen in het Meetjesland door samen een deel van de omgevingsenergie te oogsten voor eigen gebruik (zonnedelen, winddelen…).

In Eeklo schijnt de zon voor iedereen


Naast de milieuwinst en een besparing op de energiefactuur, zijn er in dit zonproject ook meerwaardeprojecten voorzien voor de stad en haar inwoners. Zo werken Volterra en Ecopower aan een aanbod waarbij Eeklose bedrijven en huishoudens hun dak mee ter beschikking kunnen stellen voor het collectief oogsten van zonne-energie in een stedelijke omgeving. Niet iedereen heeft immers een eigen geschikt dak en/of het nodige kapitaal om zich een individuele PV-installatie te kunnen permitteren. Daarom werken we aan een aanbod op maat van elke doelgroep. Want in Eeklo schijnt de zon voor iedereen.

Milieuwinst

Het merendeel van de geproduceerde zonnestroom wordt rechtstreeks ter plaatse gebruikt in de publieke gebouwen, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower en Volterra die ook klant zijn. De jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 300 Ecopower-huishoudens (of 171 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Eeklose zonnestroom te voorzien! Met deze zonnepanelen bespaart de stad naar schatting jaarlijks 210 ton CO.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

600.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 300 Ecopower huishoudens
  • 171 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% samen met de coöperanten van Volterra
Ik doe mee
Investering Ecopower 400.000
Aantal Ecopower aandelen 1600
Bouwjaar/ingebruikname 2020
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant