Locatie

De gemeente Boom stelt verschillende daken van openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. In 2023 legt Ecopower 786 zonnepanelen op de daken van het woonzorgcentrum Den Beuk, Dienstencomplex Brandpunt en het magazijn.

Op 26 juni 2023 vond er een infosessie plaats in het gemeentehuis van Boom. Hier vindt u de presentatie.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. De gemeente Boom maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij energiecoöperatie Ecopower.

Meer info over het raamcontract met VEB vindt u hier. 

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Boom door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Boom haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 143 Ecopower-huishoudens (of 82 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Boomse burgerstroom te voorzien. Alle zonnepanelen samen leveren een CO2 besparing van ongeveer 102 ton per jaar op!

Technische details

Aantal zonnepanelen

786

Verwachte jaarlijkse productie

286.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 143 Ecopower huishoudens
  • 82 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 285.000
Aantal Ecopower aandelen 1140
Bouwjaar/ingebruikname 2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant