Infrabel - Dilbeek
Zon

Locatie

Spoorwegbeheerder Infrabel stelt een spoorwegberm in Dilbeek ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen. De 1579 zonnepanelen worden op een hellende berm geplaatst op een draagstructuur verankerd in de ondergrond. Het is de eerste grondopstelling die Ecopower zal realiseren. Vooraleer we kunnen beginnen bouwen is er eerst nog een omgevingsvergunning nodig.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Spoorwegbeheerder Infrabel stelt de spoorwegberm ter beschikking voor zonnepanelen. Zo draagt Ecopower een steentje bij aan duurzaam openbaar vervoer!

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent Infrabel zijn stroomverbruik. De opgewekte elektriciteit wordt volledig gebruikt door het spoorwegnet van Infrabel. De opgewekte groene stroom zorgt voor een CO2-beparing van 319 ton per jaar.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

860.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 430 Ecopower huishoudens
  • 245 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 745.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 2980
Bouwjaar/ingebruikname 2024
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant