Willebroek
Zon

Locatie

De gemeente Willebroek stelt daken van publieke gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. In het voorjaar 2024 legt Ecopower 508 zonnepanelen op de daken van het administratief centrum en het woonzorgcentrum Ten Weldebrouc van de gemeente.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. De gemeente Willebroek maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij energiecoöperatie Ecopower. 

Meer info over het raamcontract met VEB vindt u hier.   

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Willebroek door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap. 

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Willebroek haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn. 

De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 101 Ecopower-huishoudens (of 58 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Willebroekse burgerstroom te voorzien. Alle zonnepanelen samen leveren een CO2-besparing van ongeveer 75 ton per jaar op!

Technische details

Vermogen 226 kWp
Aantal zonnepanelen

508 zonnepanelen

Verwachte jaarlijkse productie

203.500 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 101 Ecopower huishoudens
  • 58 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 173.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 692
Bouwjaar/ingebruikname Mei 2024
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant