Mechelen-Noord
Wind

Locatie

Ecopower onderzoekt al geruime tijd de mogelijkheid om windturbines te realiseren in de industriezone Mechelen-Noord. De Vlaamse Milieumaatschappij verleende een opstalrecht aan Ecopower voor de bouw en exploitatie van een windturbine ter hoogte van het pompstation aan de Vouwvliet.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Begin 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend door drie partijen: Eoly Energy, Eneco en Ecopower, om windturbines te realiseren op het grondgebied van de stad Mechelen. Deze overeenkomst kwam tot stand na een intensief voortraject met stad Mechelen en met steun van provinciegouverneur Cathy Berx. De drie partners werken samen, zodat verschillende projecten optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden en de productie van windenergie in de stad zo groot mogelijk kan zijn.

Milieuwinst

Jaarlijks kan de coöperatieve windturbine zo'n 9,2 miljoen kWh groene stroom produceren. Dat is voldoende om ongeveer 4620 Ecopower-huishoudens of 2640 gemiddelde Vlaamse huishoudens van lokale, hernieuwbare burgerstroom te voorzien. De windturbine zal goed zijn voor een jaarlijkse CO2-besparing van ongeveer 3600 ton.

Technische details

Vermogen 3,6 MW
Verwachte jaarlijkse productie

9.240.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 4620 Ecopower huishoudens
  • 2640 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower Nog te bepalen
Aantal Ecopower aandelen Nog te bepalen
Bouwjaar/ingebruikname Nog te bepalen
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant