Mol
Wind

Locatie

Het gemeentebestuur van Mol keurde in 2011 het ‘gemeentelijke kaderplan voor grote windturbines’ goed. In dit windplan werden drie zones aangeduid voor de inplanting van grote windturbines, waaronder de site ‘kanaal west op gronden van SCK•CEN en VITO’. Het windplan van de gemeente Mol stelt als randvoorwaarde dat de afstand tussen de windturbines en de dichtstbijzijnde woning minimaal 350 meter moet bedragen.

Als gevolg van een aanbestedingsprocedure van het SCK•CEN en het VITO in Mol om op hun terreinen windenergie op te wekken, ontwikkelt Ecopower nu een coöperatief project van zes turbines langs het kanaal Bocholt-Herentals.

cornerDubbel
cornerDubbel

Milieuwinst

Status

Ecopower had in 2014 al vergunningen gekregen voor een windproject van acht windturbines in deze zone. De vergunningen werden echter vernietigd tijdens een beroepsprocedure. Het aantal windturbines werd aangepast van acht naar zes. Na het onderzoek van de milieu-effecten en opmaak van het dossier vroegen we op 5 maart een omgevingsvergunning aan. 

Voor het huidige windproject van zes windturbines loopt een openbaar onderzoek van 8 april tot en met 7 mei 2021.

Op 21 april 2021 organiseren we een digitale informatievergadering over dit project. In dit dossier vindt u meer informatie over de impact op omgeving, natuur en landschap.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

6 x 8.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 25.000 Ecopower huishoudens
  • 15.000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower
Aantal Ecopower aandelen
Bouwjaar/ingebruikname
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant