Locatie

Het gemeentebestuur van Mol keurde in 2011 het ‘gemeentelijke kaderplan voor grote windturbines’ goed. In dit windplan werden drie zones aangeduid voor de inplanting van grote windturbines, waaronder de site ‘kanaal west op gronden van SCK•CEN’. Het windplan van de gemeente Mol stelt als randvoorwaarde dat de afstand tussen de windturbines en de dichtstbijzijnde woning minimaal 350 meter moet bedragen. Als gevolg van een aanbestedingsprocedure van het SCK•CEN in Mol om op hun terreinen windenergie op te wekken, ontwikkelde Ecopower een coöperatief project van zes turbines langs het kanaal Bocholt-Herentals.

Na een onbegrijpelijk negatief advies van het gemeentebestuur weigerde de minister echter de vergunningsaanvraag. Ook ons beroep tegen de beslissing werd verworpen, waardoor het project in Mol helaas van de baan is. Lees er hier meer over.

cornerDubbel
cornerDubbel

Milieuwinst

Het windproject kan 50 miljoen kWh groene stroom per jaar produceren, goed voor het verbruik van 15.000 huishoudens. Dat komt neer op een CO2-reductie van circa 20.000 ton per jaar. Ter vergelijking: dat is de uitstoot van een dieselwagen die 2750 de hele aarde rondrijdt! Het windproject heeft een totaal elektrisch vermogen van 24 MW en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse doelstellingen voor hernieuwbare energie.

Status

Ecopower had in 2014 al vergunningen gekregen voor een windproject van acht windturbines in deze zone. De vergunningen werden echter vernietigd tijdens een beroepsprocedure. Het aantal windturbines werd aangepast van acht naar zes. Na het onderzoek van de milieu-effecten en opmaak van het dossier vroegen we op 5 maart 2021 een omgevingsvergunning aan. 

Voor het huidige windproject van zes windturbines liep het openbaar onderzoek van 8 april tot en met 7 mei 2021.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

6 x 8.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 25.000 Ecopower huishoudens
  • 15.000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower
Aantal Ecopower aandelen
Bouwjaar/ingebruikname 2022/2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant