Peutie
Zon

Locatie

Ook het ministerie van Defensie gaat voor duurzame, lokale energieproductie. In het militair kwartier ‘Majoor Housiau’ in Peutie krijgen de daken coöperatieve zonnepanelen. Ze worden gefinancierd, geplaatst en gedurende vijftien jaar uitgebaat door Ecopower en PajoPower.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project is een mooie samenwerking tussen het ministerie van Defensie en de burgercoöperaties PajoPower en Ecopower die duurzame, democratische energieprojecten realiseren en daarbij zo veel mogelijk burgers betrekken en activeren.

Medewerkers van het ministerie van Defensie, civiel en militair personeel van de kazerne, inwoners van Peutie en alle andere geïnteresseerde burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties door lid te worden van Ecopower of PajoPower. Zo werken we allemaal samen aan een breed gedragen, democratische energietransitie en laten we de elektriciteit én de winst terugstromen naar de lokale gemeenschap.

Het zonneproject in Peutie werd gefaciliteerd door het VEB (Vlaams Energiebedrijf), dat een raamcontract uitwerkte voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Het ministerie van Defensie maakt gebruik van dit raamcontract en kan zo, zonder eigen aanbesteding of investering, zonnepanelen plaatsen op de daken van de gebouwen in Peutie.

Meer info over het raamcontract met VEB, waarop ook andere openbare besturen en instellingen kunnen intekenen, leest u in dit blogartikel.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent het ministerie van Defensie zijn stroomverbruik. Defensie neemt immers het grootste deel van de elektriciteit ter plaatse af aan een voordelig tarief, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower en PajoPower die thuis kiezen voor groene burgerstroom.

Technische details

Vermogen 4706 kWp
Aantal zonnepanelen

8635

Verwachte jaarlijkse productie

4.235.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 2120 Ecopower huishoudens
  • 1210 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% (gedeeld met PajoPower)
Ik doe mee
Investering Ecopower 1.300.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 5200
Bouwjaar/ingebruikname 2024
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant