Cultuurcentrum Den Amer

Locatie

Gemeente Diest koos voor het leggen van zo veel mogelijk coöperatieve zonnepanelen op het cultureel centrum Den Amer. Door het dak ter beschikking te stellen aan burgers zorgen de 197 kWp aan zonnepanelen voor de opwekking van 173 MWh lokale hernieuwbare energie, of evenveel als het verbruik van meer dan 80 Ecopower huishoudens.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare diensten, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Diest maakt gebruik van dit raamcontract en werkt zo samen met burgercoöperaties Navitas en Ecopower voor het plaatsen van coöperatieve zonnepanelen op het cultureel centrum Den Amer.

Meer info over het raamcontract met VEB leest u hier.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installatie op het woonzorgcentrum in Kinrooi door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stroomt de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

De opgewekte hernieuwbare energie wordt 100% door gemeente Diest verbruikt. Een deel door het cultureel centrum zelf. De overige groene stroom wordt met de andere gemeentegebouwen gedeeld. Als een deel van de stroom niet gedeeld kan worden, gaat die op het net. Diest vergroent met dit project het stroomverbruik van haar eigen gebouwen. Het project zorgt voor een CO2-beparing van meer dan 60 ton per jaar.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

172.550 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 87 Ecopower huishoudens (reken met 2000 kWh) Ecopower huishoudens
  • 50 gemiddelde Vlaamse huishoudens (reken met 3500 kWh) gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 50 % Ecopower, 50% Navitas
Ik doe mee
Investering Ecopower 75.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 300
Bouwjaar/ingebruikname
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant