Locatie

De gemeente Schelle heeft in haar ruimtelijk structuurplan de klei-ontginningszone aan de Tuinlei aangeduid als een geschikte zone voor de exploitatie van windenergie. Het gebied wordt al doorkruist door drie hoogspanningslijnen. De twee geplande windturbines zullen geplaatst worden tussen de hoogspanningspylonen.

In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie samen over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.

Status

Dit windproject werd vergund door de bevoegde minister en we mogen starten met de werken. Eerst komen de grondwerken aan de beurt, het duurt dus nog wel even voor er een mast en wieken te zien zijn.
Volg het hele traject van deze windturbines via de tijdlijn.

cornerDubbel
cornerDubbel

Milieuwinst

De windturbines zijn goed voor een productie van zowat 9.800.000 kWh groene stroom per jaar. Wat moet u zich voorstellen bij 9.800.000 kWh elektriciteit? Wel, dat is ongeveer 33% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Schelle. De geproduceerde elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn en thuis kiezen voor groene burgerstroom. Het windproject produceert voldoende stroom voor ongeveer 2800 Vlaamse 'standaardhuishoudens' en vermijdt jaarlijks ongeveer 3800 ton CO2-uitstoot.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

9.800.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 4900 Ecopower huishoudens
  • 2800 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 6.500.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 26.000
Bouwjaar/ingebruikname 2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant