Schelle
Wind

Locatie

De gemeente Schelle duidde in haar ruimtelijk structuurplan de klei-ontginningszone aan de Tuinlei aan als een geschikte zone voor de exploitatie van windenergie. Ecopower realiseerde er twee coöperatieve windturbines tussen de bestaande de hoogspanningspylonen.

Status

Dit windproject werd vergund door de bevoegde minister, in het najaar van 2022 en begin 2023 realiseerden we alle voorbereidende werken. In maart en april 2023 kwamen de onderdelen aan en werden de twee turbines opgebouwd. Op 26 maart kwamen heel wat leden van Ecopower en buurtbewoners een kijkje nemen op de werf. Sinds mei 2023 draaien de twee turbines op volle toeren. Het hele traject brachten we in woord en beeld op de tijdlijn

cornerDubbel
cornerDubbel

Milieuwinst

De windturbines zijn goed voor een productie van zowat 9.800.000 kWh groene stroom per jaar. Wat moet u zich voorstellen bij 9.800.000 kWh elektriciteit? Wel, dat is ongeveer 33% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Schelle. Onderaan deze pagina kunt u opvolgen hoeveel burgerstroom dit project al opleverde.

De geproduceerde elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn en thuis kiezen voor groene burgerstroom. Het windproject produceert voldoende stroom voor 2800 Vlaamse 'standaardhuishoudens' en vermijdt jaarlijks 3800 ton CO2-uitstoot.

Technische details

Vermogen 2,2 MW per turbine
Verwachte jaarlijkse productie

9.800.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 4900 Ecopower huishoudens
  • 2800 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 7.150.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 26.000
Bouwjaar/ingebruikname 2023
type Vestas V100

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant