Ecopower bouwt twee
burgerwindturbines in Schelle

Volg de voortgang van dit windproject op deze pagina: van ontluikend idee tot draaiende windturbine. Waarom windenergie? Wat met slagschaduw? Wat is de impact van een windproject? In ons winddossier geven we antwoord op deze en andere vragen. 

cornerDubbel
November 2022
Een letterlijke mijlpaal

Een letterlijke mijlpaal; alle palen aan de meest westelijke turbine aan de Tuinlei zijn geplaatst en de werkvloer werd aangelegd.

Oktober 2022
Het gaat vooruit op de werf

De werken schieten goed op. Ook ter hoogte van de meest oostelijke windturbine zijn de voorbereidende werken van start gegaan. De kraanplaats en toegangswegen worden aangelegd met een tijdelijke verharding. Eind oktober zijn de bouwputten van beide windturbines volledig uitgegraven en voorbereid voor het plaatsen van de paalfundering.

3 oktober 2022
Start van de werf

Het hek is open, de graafmachine komt ter plaatse en zo beginnen de infrastructuurwerken.

15 september 2022
Informeren buurtbewoners

Ecopower flyert de omliggende straten om de start van de werf aan te kondigen. Er wordt ook een spandoek voorzien aan de Tuinlei en een infobord aan de Den Hooghenweg. We zijn enthousiast dat de werken eindelijk in zicht zijn!

Zomer 2022
Voorbereidingen bouw

De voorbereidingen van de bouw zijn volop bezig:

  • Het studiebureau maakt een funderingsontwerp.
  • Er wordt een aanbestedingsprocedure gestart voor de civiele en de elektrische werken.
  • De netaansluiting wordt besteld
  • … en nog zo veel meer dat er geen tijd is voor vakantie ;)
5 mei 2022
Definitieve vergunning, hoera!

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt het beroep. De vergunning is nu definitief. Daar hoort een feestje bij en een speech van de algemeen coördinator: “Eindelijk, Ecopower gaat weer bouwen!”

28 augustus 2019
Vergunning - of toch niet? (deel 2)

De minister verleent de vergunning, deze keer voor een bepaalde duur van twintig jaar om de klei-ontginning nabij de tweede windturbine nog volledig te benutten. Helaas komt ook hier een beroep tegen.

31 januari 2019
Vergunning - of toch niet? (deel 1)

Ecopower krijgt een vergunning van de provincie. De fameuze gele affiche wordt meteen aangeplakt. Helaas wordt er beroep aangetekend.

19 juli 2018
Indiening vergunningsaanvraag

De vergunningsaanvraag voor twee windturbines wordt ingediend. Samen met de vergunningaanvraag wordt een lokalisatienota ingediend. In het informatiedocument bundelen we hieruit de belangrijkste info.

Informatiedocument
2015-2018
Grondrechten & studies

We verwerven de grondrechten en voeren de nodige studies uit voor de vergunningsaanvraag.

September 2015
Twee grote in plaats van drie kleine?

Het idee om over te stappen op twee grotere turbines wordt besproken en geanalyseerd. Tegen dat Ecopower de vergunning krijgt, zijn dit al weer bijna de kleinste turbines op de markt.

2008-2015
Plannen voor drie windturbines

Eerste plannen voor een project met toen drie (nog) kleinere windturbines. Er wordt overlegd met de gemeente, met grondeigenaars en met diverse overheidsinstanties, met Belgocontrol, en ook met Elia over de nabijgelegen hoogspanningslijnen.

2007
Verkenning omgeving


Ecopower verkent voor het eerst de omgeving van Schelle. Het project gaat dus al een hele tijd terug.