Ecopower bouwt twee
burgerwindturbines in Schelle

Volg de voortgang van dit windproject op deze pagina: van ontluikend idee tot draaiende windturbine. Waarom windenergie? Wat met slagschaduw? Wat is de impact van een windproject? In ons winddossier geven we antwoord op deze en andere vragen. 

cornerDubbel
15 december 2023
De afwerkingswerken aan de omgeving zijn klaar!

De laatste werken aan de omgeving zijn vrijdag 15 december afgewerkt. Hierdoor is de bouwfase volledig klaar.

Alle tijdelijke verhardingen of infrastructuurwerken werden afgebroken en de omgeving werd zo veel mogelijk naar de originele toestand gebracht. Delen van de kraanplaats en tijdelijke wegen zijn afgebroken en terug aangevuld met grond.

Juni 2023
De windturbines draaien op volle toeren

De twee windturbines in Schelle produceren nu groene burgerstroom voor onze leden en dat levert deze mooie dronebeelden op. Dankzij de jaarlijkse productie van zo’n 9.800.000 kWh konden we 3000 nieuwe klanten verwelkomen.

Op naar het volgende grote project en de verdere groei van het aantal mensen dat in Vlaanderen kan genieten van eerlijke, duurzame, coöperatieve en betaalbare elektriciteit!

Speel video af
Mei 2023
Ze staan! Tijd om te proefdraaien

De turbines zijn aangesloten op het openbaar elektriciteitsnet en produceren de eerste stroom. Voor de windturbines helemaal operationeel zijn, zorgen onze collega's van het exploitatieteam voor de nodige testen. In deze fase voeren we kleine aanpassingen door om de werking te optimaliseren en bij te sturen waar nodig.

April 2023
De twee windturbines worden stukje voor stukje opgebouwd

Kort na het werfbezoek worden alle onderdelen in elkaar gezet. Na de gondel, hijst een speciale kraan ook de hub en de wieken naar boven. Een knap staaltje precisiewerk dat enkel kan worden voltooid als het (zo goed als) windstil is.

26 maart 2023
Het werfbezoek vanuit de lucht

Na een beetje regen werd het dan toch geleidelijk aan droog en dat leverde deze spectaculaire dronebeelden op.

Speel video af
26 maart 2023
Het werfbezoek lokt heel wat nieuwsgierige gezichten

Met de meeste onderdelen vers geleverd en nog tegen vlakte, zagen we het ideale moment voor een unieke rondleiding op de werf.

Ondanks de wolken en regenval kwamen coöperanten, buurtbewoners en andere geïnteresseerden van uiteenlopende leeftijden massaal opdagen. 

De route langs de gondel, de mast en de wieken eindigde met een warme koffie en een gezellige babbel. Kortom, een geslaagde Ecopower uitstap.

24 maart 2023
Levering van de wieken

Het verkeer werd afgesloten, straten afgebakend en verkeerslichten uitgetrokken om de wieken
in de late avond veilig naar de Tuinlei te loodsen.
Het leverde deze beelden op:

Speel video af
22 maart 2023
Vervoer van de mastonderdelen

Het vervoeren van windmolenonderdelen is niet zonder uitdagingen. 's Avonds laat transporteerden enkele gespecialiseerde vrachtwagens, onder begeleiding van een konvooi veiligheidsmedewerkers de mastonderdelen veilig naar hun bestemming.

Speel video af
Januari 2023
Verbinden met het net

Om de geproduceerde energie op het energienet te zetten werd er gestart met het leggen van elektriciteitskabels.

December 2022
Funderingswerken afgerond

De fundering van de twee turbines werd volledig afgewerkt. De bouwput van de windturbines wordt terug opgevuld. Nu is het wachten op de elektrische werken in januari en februari en de komst van de eerste onderdelen van de turbines in maart 2023. 

November 2022
Een sterke fundering

De ankerkooien van beide windturbines werden gemonteerd en in de bouwputten geplaatst. Het vlechten van de funderingswapeningen is begonnen.

4 November 2022
Een letterlijke mijlpaal

Een letterlijke mijlpaal; alle palen aan de meest westelijke turbine aan de Tuinlei zijn geplaatst en de werkvloer werd aangelegd.

Oktober 2022
Het gaat vooruit op de werf

De werken schieten goed op. Ook ter hoogte van de meest oostelijke windturbine zijn de voorbereidende werken van start gegaan. De kraanplaats en toegangswegen worden aangelegd met een tijdelijke verharding. Eind oktober zijn de bouwputten van beide windturbines volledig uitgegraven en voorbereid voor het plaatsen van de paalfundering.

3 oktober 2022
Start van de werf

Het hek is open, de graafmachine komt ter plaatse en zo beginnen de infrastructuurwerken.

15 september 2022
Informeren buurtbewoners

Ecopower flyert de omliggende straten om de start van de werf aan te kondigen. Er wordt ook een spandoek voorzien aan de Tuinlei en een infobord aan de Den Hooghenweg. We zijn enthousiast dat de werken eindelijk in zicht zijn!

Zomer 2022
Voorbereidingen bouw

De voorbereidingen van de bouw zijn volop bezig:

  • Het studiebureau maakt een funderingsontwerp.
  • Er wordt een aanbestedingsprocedure gestart voor de civiele en de elektrische werken.
  • De netaansluiting wordt besteld
  • … en nog zo veel meer dat er geen tijd is voor vakantie ;)
5 mei 2022
Definitieve vergunning, hoera!

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt het beroep. De vergunning is nu definitief. Daar hoort een feestje bij en een speech van de algemeen coördinator: “Eindelijk, Ecopower gaat weer bouwen!”

28 augustus 2019
Vergunning - of toch niet? (deel 2)

De minister verleent de vergunning, deze keer voor een bepaalde duur van twintig jaar om de klei-ontginning nabij de tweede windturbine nog volledig te benutten. Helaas komt ook hier een beroep tegen.

31 januari 2019
Vergunning - of toch niet? (deel 1)

Ecopower krijgt een vergunning van de provincie. De fameuze gele affiche wordt meteen aangeplakt. Helaas wordt er beroep aangetekend.

19 juli 2018
Indiening vergunningsaanvraag

De vergunningsaanvraag voor twee windturbines wordt ingediend. Samen met de vergunningsaanvraag wordt een lokalisatienota ingediend. In het informatiedocument bundelen we hieruit de belangrijkste info.

Informatiedocument