Bilzen-Kieleberg
Wind

Locatie

De coöperatieve windturbine is gepland op het industrieterrein op een driehoekig perceel aan de oostkant van Kieleberg (op de kaart, turbine B-2 onderaan in het groen). De turbine maakt deel uit van een groot windpark dat ontwikkeld wordt in Genk Zuid op het grondgebied van Genk, Bilzen, Zutendaal en Diepenbeek. Het nieuwe windpark sluit aan bij een aantal bestaande parken in de industriezone.

Bekijk hier de presentatie van de
infomarkt die plaatsvond op 1 februari 2023.

Status

Dit project werd vergund, het beroep werd verworpen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In 2023 start de bouw van deze windturbine.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het perceel waarop de turbine komt is eigendom van de stad Bilzen. Ecopower investeert samen met de Limburgse burgercoöperatie Bronsgroen cvba-so in de windturbine op het industrieterrein Kieleberg. Mede dankzij de lokale verankering van Bronsgroen kunnen de middelen die uit het project voortkomen ingezet worden voor plaatselijke projecten rond hernieuwbare energie met sociaal oogpunt.

Het project met in totaal twaalf partners krijgt de naam Zuidwind. Lees meer op www.projectzuidwind.be. De coöperatieve windturbine van Ecopower en Bronsgroen is de enige die eigendom wordt van de burgers die mee investeren, alle andere turbines komen in handen van commerciële projectontwikkelaars die geen lokaal eigendom aanbieden aan de omwonenden.

Milieuwinst

Met dit project realiseren we een besparing van meer dan 2000 ton CO2 per jaar.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

5.500.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 2700 Ecopower huishoudens
  • 1500 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% (gedeeld met Bronsgroen)
Ik doe mee
Investering Ecopower 3.500.000 euro (gedeeld met Bronsgroen)
Aantal Ecopower aandelen 14.000
Bouwjaar/ingebruikname Verwacht tegen 2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant