Ecopower en Bronsgroen bouwen
een burgerwindturbine in Bilzen

Algemene informatie over het windproject in Bilzen leest u hier.
Op de tijdlijn hieronder kunt u het project volgen van ontluikend plan tot draaiende windturbine.

Waarom windenergie? Wat met slagschaduw? Wat is de impact van een windproject?
In ons algemene winddossier vindt u het antwoord op deze en andere vragen.

cornerDubbel
Begin maart 2024
De funderingswerken zijn gestart

In de laatste rechte lijn voor de turbine aankomt wordt de laatste hand gelegd aan de fundering. Binnen ca. twee weken is het vlechten van het wapeningsstaal afgerond, de bekisting geplaatst en wordt het beton gestort om de fundering af te werken. Allemaal net op tijd voor de installatie van de turbine.

12 februari 2024
De civiele werken zijn gestart!

Onze civiele aannemer is begonnen met de aanleg van de kraanplaats, tijdelijke werkzone en wegenis. Hiervoor zijn ze gestart met het uitgraven van een deel van het terrein om nadien steenslag op te plaatsen. Dit om een stabiele basis te vormen om onze kraan op te stellen en de onderdelen voor te bereiden. Vanaf nu is het nog even wachten op de bemalingsvergunning en dan kunnen we starten aan de funderingswerken.

1 september 2023
Binnenkort activiteit op de werf

De voorbereidende werken starten, dat betekent dat er activiteit zichtbaar is op de werf. Om nieuwsgierigen, toevallig passanten of mensen die in de industriezone werken te informeren én te activeren om mee te doen, hangen we een grote werfbanner op. 

25 juli 2023
De turbine is besteld: een Vestas V100

De windturbine (een V100) werd besteld bij de Deense fabrikant Vestas. Nu we de details van de turbine kennen, kunnen we alle andere werken hierop afstemmen. Dit zijn onder meer de fundering, infrastructuur, elektrische werken, de aansluiting op het net etc.

1 februari 2023
Infomarkt

Op woensdag 1 februari gaven Ecopower en Bronsgroen meer uitleg aan de buurt tijdens een infomarkt: hoe zal het project eruit zien? Hoe kunt u bijdragen? Alle vragen konden gesteld worden aan de projectmedewerkers van de twee coöperaties. De presentatie kan je hier terugvinden.

Najaar 2022
Vervolg van de studies


De verdere nodige studies gaan van start, onder meer het ontwerp van de fundering.

25.08.2022
De vergunning is definitief!

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt het beroep en daarmee is de turbine definitief vergund! De turbine zal een rotor hebben van 100m en maximaal 200 hoog zijn (tiphoogte). Er wordt een productie van ongeveer 5.5 GWh/jaar verwacht, dit is goed voor zo’n 1500 gemiddelde Vlaamse huishoudens.

Voorjaar 2022
De voorbereidingen gaan verder

Ecopower start alvast enkele verdere studies, onder meer enkele grondonderzoeken en het ontwerp van de infrastructuurwerken. Hiervoor dient het perceel ontbost te worden. Er wordt verwacht dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnenkort een uitspraak zal doen.

Juni 2021
Een vergunning, maar ook een beroep

De minister vergunt de windturbine van Ecopower en Bronsgroen, maar er komt één beroep van een buurbedrijf. De procedure gaat daarom verder naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Eind 2020
Vergunning geweigerd


In de eerste helft van 2020 tekenen Ecopower en Bronsgroen een recht van opstal met de gemeente en dienen de vergunningsaanvraag voor de windturbine in. Eind 2020 weigert de provincie de vergunning. Daarmee gaat de procedure verder naar het Gewest.

April 2017
MER en vergunningsaanvraag

Er wordt een Milieueffectenrapport (MER) opgemaakt en een vergunningsaanvraag voorbereid in samenwerking met studiebureau Encon. De windturbine van Ecopower en Bronsgroen (“B2”) is er één in een groter geheel van zo’n 20 windturbines op het industriegebied Genk Zuid: het project Zuidwind.

Eind 2014
Samenwerking met stad Bilzen


Ecopower en Bronsgroen vragen samenwerking met de stad Bilzen: de onderhandelingen van een recht van opstal voor het perceel van de stad gaat van start.

Begin 2014
Twee coöperaties slaan de handen in elkaar

Eerste contact tussen Ecopower en Bronsgroen om samen als burgercoöperaties een windturbine te ontwikkelen in Bilzen.