Gistel
Wind

Locatie

Ter hoogte van Gistel staat langs de snelweg een rij van 6 windturbines. Het landbouwgebied langs de E40 werd in 2003 afgebakend als projectzone voor de ontwikkeling van windturbines. De derde molen die je ziet als je uit Brugge komt, is gedeeld van Ecopower, BeauVent, de eigenaars en pachter van de grond.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project werd samen met BeauVent ontwikkeld. Ecopower en BeauVent bezitten elk 33% van de molen. 34% is eigendom van de eigenaars en de pachter van de grond.

Milieuwinst

De windturbine is goed voor een milieuwinst van 1900 ton COper jaar.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

4.950.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 1650 Ecopower huishoudens
  • 1414 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 33%
Ik doe mee
Investering Ecopower 810.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 3240
Bouwjaar/ingebruikname 2007

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant