Locatie

De gemeente Kapellen stelt daken van zes openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. Ecopower installeert 400 coöperatieve zonnepanelen op de daken van zaal LUX, de bibliotheek in Putte, Sporthal Hoogboom en het jeugdatelier, BKO Hoogboom, Sporthal 't Kooike en de Muziekacademie-BKO, volledig gefinancierd met burgerkapitaal.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Kapellen maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij burgercoöperatie Ecopower.

Meer info over het raamcontract met VEB leest u hier.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Kapellen door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Kapellen haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De opgewekte groene stroom zorgt voor een CO2-beparing van 56 ton en dat elk jaar.

Technische details

Vermogen 181 kWp
Aantal zonnepanelen

400

Verwachte jaarlijkse productie

160.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 80 Ecopower huishoudens
  • 45 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 150.000
Aantal Ecopower aandelen 600
Bouwjaar/ingebruikname 2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant