Kapellen sloot een overeenkomst met energiecoöperatie Ecopower. De gemeente stelt daken van openbare gebouwen ter beschikking, Ecopower zal er coöperatieve zonnepanelen op leggen. De financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal: alle inwoners van Kapellen kunnen mede-eigenaar worden van dit zonnige project in hun gemeente. Zo blijft niet enkel de stroom, maar ook de meerwaarde lokaal.

Kapellen, gemeente met klimaatambities

De gemeente Kapellen ondertekende op 21 september 2021 het Burgemeestersconvenant 2030. Daarin staan ambitieuze klimaatdoelstellingen die mikken op 40% minder CO2-uitstoot op het grondgebied voor het jaar 2030. Voor de invulling daarvan zet het gemeentebestuur onder andere in op een grootschalige uitrol van zonnepanelen op daken van gemeentegebouwen.

Het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) zorgde ervoor dat het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentedaken in een stroomversnelling terechtkwam dankzij het VEB-raamcontract dat een individuele aanbesteding overbodig maakt en de administratieve last beperkt. Lees er hier meer over.

Waar komen de zonnepanelen?

Er komen zonnepanelen op het dak van zaal Lux, Bibliotheek Putte, sporthal Hoogboom, de kinderopvang in Hoogboom, sporthal ’t Kooike in Putte en Muziekacademie BKO. Op de zes daken worden er in totaal er 181 kWp aan zonnepanelen geplaatst, goed voor een jaarlijkse productie van 160.000 kWh. Dat is voldoende groene burgerstroom voor het jaarverbruik van 45 gemiddelde Vlaamse gezinnen. De financiering, realisatie en opvolging van het project legt de stad in handen van Ecopower. Dankzij de coöperatieve aanpak worden de inwoners van Kapellen geïnformeerd en betrokken, kunnen ze mee participeren en zo mee eigenaar worden, krijgen ze medezeggenschap én delen ze in de winst.

 De geproduceerde zonnestroom wordt grotendeels plaatselijk verbruikt door de gemeente tegen een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower. Zo wordt het energieverbruik van Kapellen groener én goedkoper: de CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven. Na 20 jaar eindigt de exploitatie-overeenkomst en worden de zonne-installaties kosteloos eigendom van de gemeente.

Wordt u mede-eigenaar van een zonnepaneel?

Mee participeren in de coöperatieve zonnepanelen in Kapellen kan via Ecopower. U koopt een of meerdere aandelen met een waarde van 250 euro. Zo wordt u mede-eigenaar van de zonnepanelen op de verschillende gemeentedaken en van alle andere productie-installaties van Ecopower. Meer informatie vindt u op www.ecopower.be/ikdoemee

Infomoment op 26 april 2023

Op woensdag 26 april 2023 om 19.30 uur organiseren Kapellen en Ecopower een informatiemoment. Dan geven we een stand van zaken over de zonne-installaties op de stadsgebouwen, leggen we uit hoe u mee kunt participeren en beantwoorden we al uw vragen. Iedereen is van harte welkom in LUX (Zaal BIZ) om mee de energietransitie te komen versnellen!

Meer weten over het project? Dan kan via deze link.