Locatie

Het traject van de autosnelweg E34 in de Antwerpse Kempen vormt al jaren een zoekzone voor de ontwikkeling van windenergieprojecten. Na het wegvallen van de beperkingen inzake luchtvaart werd het mogelijk om optimale en performante projecten uit te werken op het grondgebied van Lille.

In totaal gaat het over negen windturbines in een parallelle opstelling met de E34. Twee van de negen windturbines krijgen een coöperatieve invulling: ze worden gefinancierd met burgerkapitaal en worden eigendom van de coöperanten van Ecopower. Alle geproduceerde elektriciteit zal verdeeld worden onder de coöperanten die ook klant zijn.

In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie samen over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project is een samenwerking tussen drie ontwikkelaars: Aspiravi, Engie Electrabel en Ecopower. Door de samenwerking tussen de verschillende ontwikkelaars kan de projectzone langs de E34 optimaal ingevuld worden.

Milieuwinst

Jaarlijks kunnen de twee coöperatieve windturbines zo'n 18 miljoen kWh groene stroom produceren. Dat is voldoende om ongeveer 9.000 Ecopower-huishoudens van lokale, hernieuwbare burgerstroom te voorzien. De vier turbines van Ecopower zijn samen goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 5100 ton.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

2 x 9.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 9000 Ecopower huishoudens
  • 5150 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 6.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 24.000
Bouwjaar/ingebruikname 2022/2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant