Locatie

Het traject van de autosnelweg E34 in de Antwerpse Kempen vormt al jaren een zoekzone voor de ontwikkeling van windenergieprojecten. Dankzij het wegvallen van de beperkingen door de luchtvaart werd de realisatie van optimale windprojecten mogelijk op het grondgebied van Lille. In totaal komen er negen windturbines langs de E34. Twee van de negen windturbines kregen een coöperatieve invulling: de financiering gebeurde volledig met burgerkapitaal en de turbines en de stroom zijn eigendom van de Ecopower-leden. Alle geproduceerde elektriciteit wordt verdeeld onder de coöperanten die ook klant zijn.

In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie samen over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen drie ontwikkelaars: Aspiravi, Engie Electrabel en Ecopower. De provincie Antwerpen bracht de drie ontwikkelaars samen en zorgde er zo mee voor dat de mogelijke locaties voor windturbines in de projectzone langs de E34 onderling werden afgestemd. Hierdoor kwam een optimale invulling met niet minder dan negen windturbines tot stand. 

Netbeheerder Fluvius zorgt in de zone voor een nieuwe, extra dikke 36kV-elektriciteitskabel van negen kilometer lang. Die moet de lokaal opgewekte groene stroom (in het geval van de Ecopower-turbines groene burgerstroom) van de negen windturbines naar het transformatorstation in Poederlee transporteren.

Milieuwinst

Jaarlijks produceren de twee windturbines zo'n 18 miljoen kWh lokale groene burgerstroom. Dat is voldoende voor ongeveer 9000 Ecopower-huishoudens en komt overeen met een CO2-besparing van 5100 ton per jaar. Dat is evenveel als de uitstoot van een benzinewagen die 700 keer de aardbol rondrijdt!

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

2 x 9.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 9000 Ecopower huishoudens
  • 5150 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 12.700.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 24.000
Bouwjaar/ingebruikname 2023/2024
type Vestas V126
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant