Ecopower bouwt twee
burgerwindturbines in Lille

Volg de voortgang van dit windproject op deze pagina: van ontluikend idee tot draaiende windturbine. Waarom windenergie? Wat met slagschaduw? Wat is de impact van een windproject? In ons winddossier geven we antwoord op deze en andere vragen.

cornerDubbel
Eind februari
Wordt vervolgd

De eerste fase van de voorbereidende werken zit erop. De werf werd zorgvuldig opgeruimd en proper achtergelaten door onze aannemer. Na het broedseizoen gaan de werken terug van start.

7 februari 2023
Verbinding met het elektriciteitsnet

Om de opgewekte energie op het elektriciteitsnet te krijgen, werd gestart met de aanleg en verbinding van de elektrische kabels.

6 tot 9 februari 2023
Storten van het beton en afwerking van de fundering

De wapeningswerken werden afgerond en er kwam een grote kist gebouwd om het beton voor het funderingsmassief in te storten. Na het gieten van het beton is de stevige fundering voor de windturbine nu helemaal klaar.

Eind januari 2023
Vlechten van de funderingswapening westelijke windturbine

Er wordt gestart met het vlechten van de wapening van het funderingsmassief van de westelijke windturbine. Na de onderwapening is het 'dak' van de wapening aan de beurt. 

Begin januari 2023
Uitgraven en klaarmaken tweede bouwput

Na een welverdiende vakantieperiode is de werf in Lille terug opgestart. Er werd begonnen met het uitgraven van de bouwput van de meeste westelijke windturbine. Zo worden de eerste palen van de paalfundering stilaan zichtbaar. Een week later wordt de betonnen werkvloer van de bouwput gestort, de ankerkooi in de bouwput geplaatst en de paalkoppen klaargemaakt voor het vlechten van de wapening. 

20 december 2022
Betonstort eerste turbine

Voor dag en dauw werd er gestart met het storten van beton in het funderingsmassief van de meest oostelijke windturbine. Ruim 900 m³ beton wordt in het massief gestort.

December 2022
Vlechtwerken aan de oostelijke turbine

De ankerkooi werd in de bouwput van de oostelijke turbine geplaatst en de wapeningsvlechters zijn begonnen met het vlechten van het funderingsmassief. Er wordt ruim 100 ton (!) staal in het funderingsmassief verwerkt. Na het plaatsen van de bekisting is de fundering stilaan klaar voor de betonstort later deze maand. 

November 2022
Funderingswerken

Aan de meest oostelijke turbine werd vandaag de eerste paal, van in totaal 36 palen, in de grond bevestigd. Dit kan de komende dagen voor geluids- en trillingsoverlast zorgen. Tegen het einde van de maand is de bouwput van deze turbine volledig uitgegraven. Vanaf maandag 21 november wordt er gewerkt aan de fundering van de andere windturbine. Ook hier kan er enkele dagen overlast zijn van geluid en trillingen. Het uitgraven van deze bouwput en de funderingswerken voor deze turbine vinden begin januari plaats.

Oktober 2022
Voorbereidende werken van start

De uitvoering van de voorbereidende werken gaat van start met de aanleg van de toegangswegen en kraanplaatsen. De aanleg van de kraanplaats aan de westelijke turbine schiet ook goed op.
Ondertussen hebben we een ordelijke en goed georganiseerde werf aan de meest oostelijke windturbine.

Najaar 2022
Informatieve flyer & nieuwsbrief

We informeren omwonenden en geïnteresseerden via de projectnieuwsbrief en een digitale flyer.

27 april 2021
Twee windturbines vergund

De vergunning voor de twee meest westelijke windturbines is definitief wanneer Ecopower haar beroep tegen de weigering van de twee andere windturbines intrekt. De voorbereiding van het bouwdossier gaat van start.

Simulatiebeeld van de twee windturbines.

2020
Omgevingsvergunningsaanvraag

Het milieueffectenrapport voor de realisatie van negen windturbines is goedgekeurd. Ecopower dient een omgevingsvergunningsaanvraag in voor vier windturbines. De deputatie geeft haar goedkeuring voor de twee meest westelijke windturbines en weigert de vergunning voor de twee meest oostelijke windturbines. Ecopower gaat in beroep tegen deze beslissing.

augustus 2019
Indiening MER met Aspiravi en Engie

Ecopower dient samen met Engie en Aspiravi een milieueffectenrapport (MER) in voor negen windturbines langs de autosnelweg in Lille en Vosselaar.

december 2016
Samenwerking Engie -Aspiravi - Ecopower

Onder leiding van de provincie start een samenwerking tussen Engie, Aspiravi en Ecopower om tot een optimale invulling te komen.

2010-2016
Onderzoek van projectmogelijkheden