Ecopower bouwt twee
burgerwindturbines in Lille

Algemene informatie over het windproject in Lille leest u hier.
Op de tijdlijn hieronder kunt u het project volgen van ontluikend plan tot draaiende windturbine.

Waarom windenergie? Wat met slagschaduw? Wat is de impact van een windproject?
In ons algemene winddossier vindt u het antwoord op deze en andere vragen.

cornerDubbel
September 2023
Lille staat even stille

Goed nieuws: de twee windturbines in Lille zijn gemonteerd en staan in vol ornaat te blinken langs de E34.

Minder goed nieuws: helaas is het nog even wachten tot ze gaan draaien omdat de netaansluiting vertraging heeft. De infrastructuurwerken die moeten zorgen dat de geproduceerde burgerstroom het net op kan, laten nog even op zich wachten. De aansluiting wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

Week van 4 september 2023
Verhuis van de hoofdkraan

De hoofdkraan verhuist naar de tweede locatie en de bouw gaat verder. 

28 augustus 2023
We zijn weer vertrokken!

Ondanks een dag met hoge wind zet het team de eerste turbine recht tegen vrijdag 1 september.

26 juli 2023
Uitzonderlijk vervoer op de E34

Het transport is een ingewikkelde logistieke oefening en gebeurt ' s nachts om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Rond 22.00 uur wordt een deel van de autosnelweg afgezet door enkele op- en afritten te sluiten. Een tijdelijke eigen afrit en het verwijderen van een paar vangrails zorgen ervoor dat het windturbinekonvooi de nodige ruimte heeft om te manoeuvreren van de E34 naar de werf in Lille.

Speel video af
28 juli 2023
Vertraging door zomerweer

De eerste twee torenonderdelen van de westelijke turbine staan recht. Door het onstuimige zomerweer is het even wachten tot de hoofdkraan beschikbaar is. Ondertussen maken de monteurs alles klaar op de grond. 

24 juli 2023
Aankomst eerste onderdelen

De gondel, de wieken en de mastonderdelen (of torenonderdelen) van de twee windturbines worden geleverd tussen 24 juli en 4 augustus. Dat gebeurt met een uitzonderlijk transport, met hun 63 meter lengte passen de wieken niet zomaar in een vrachtwagen. Wanneer ook de 150 meter hoge kraan ter plaatse is (in de week van 14 augustus) kan de opbouw echt beginnen.

17 juli 2023
Bezoek van de turbineleverancier

De Deense windturbineproducent Vestas komt al eens kijken op de site. Zij zullen eind van de maand de twee Vestas V126 turbines met een tiphoogte van 200 meter en een vermogen van 3,6 MW leveren in Lille. Een logistiek huzarenstukje!

4 juli 2023
Elektrische werken schieten op

De kabels worden ingegraven en voorzien van een waarschuwingslint. De elektrische cabine komt en aan en krijgt haar definitieve plekje toegewezen. Daar is een stevig kaliber kraan voor nodig, al is die maar klein in vergelijking met de kraan die de windturbine zal monteren.

3 juli 2023
Werken hervat na het broedseizoen

Het broedseizoen is afgelopen, we kunnen starten met fase twee! In deze fase werkt de aannemer de elektrische en civiele werken af. Ook bereiden we de komst van de onderdelen van de twee windturbines voor.

Eind februari
Eerste fase van de werken afgerond

De funderingen zitten erin, de eerste voorbereidingen voor de elektrische kabels werden getroffen. De eerste fase is klaar. We ruimen de werf netjes op en nemen pauze om tijdens het broedseizoen de rust van de vogels in het gebied te vrijwaren. In juli - na het broedseizoen - gaan de werken weer van start.

7 februari 2023
Verbinding met het elektriciteitsnet

De groene burgerstroom die de twee windturbines in de toekomst gaan produceren moet via het net tot bij de Ecopower-coöperanten geraken. Daar zijn heel wat elektrische kabels voor nodig. We starten in deze fase alvast met de voorbereidingen van die bekabeling.

6 tot 9 februari 2023
Storten van het beton en afwerking van de fundering

De wapeningswerken werden afgerond en er kwam een grote kist gebouwd om het beton voor het funderingsmassief in te storten. Na het gieten van het beton is de stevige fundering voor de windturbine nu helemaal klaar.

Eind januari 2023
Vlechten van de funderingswapening westelijke windturbine

Er wordt gestart met het vlechten van de wapening van het funderingsmassief van de westelijke windturbine. Na de onderwapening is het 'dak' van de wapening aan de beurt. 

Begin januari 2023
Uitgraven en klaarmaken tweede bouwput

Na een welverdiende vakantieperiode is de werf in Lille terug opgestart. Er werd begonnen met het uitgraven van de bouwput van de meeste westelijke windturbine. Zo worden de eerste palen van de paalfundering stilaan zichtbaar. Een week later wordt de betonnen werkvloer van de bouwput gestort, de ankerkooi in de bouwput geplaatst en de paalkoppen klaargemaakt voor het vlechten van de wapening. 

20 december 2022
Betonstort eerste turbine

Voor dag en dauw werd er gestart met het storten van beton in het funderingsmassief van de meest oostelijke windturbine. Ruim 900 m³ beton wordt in het massief gestort.

December 2022
Vlechtwerken aan de oostelijke turbine

De ankerkooi werd in de bouwput van de oostelijke turbine geplaatst en de wapeningsvlechters zijn begonnen met het vlechten van het funderingsmassief. Er wordt ruim 100 ton (!) staal in het funderingsmassief verwerkt. Na het plaatsen van de bekisting is de fundering stilaan klaar voor de betonstort later deze maand. 

November 2022
Funderingswerken

Aan de meest oostelijke turbine werd vandaag de eerste paal, van in totaal 36 palen, in de grond bevestigd. Dit kan de komende dagen voor geluids- en trillingsoverlast zorgen. Tegen het einde van de maand is de bouwput van deze turbine volledig uitgegraven. Vanaf maandag 21 november wordt er gewerkt aan de fundering van de andere windturbine. Ook hier kan er enkele dagen overlast zijn van geluid en trillingen. Het uitgraven van deze bouwput en de funderingswerken voor deze turbine vinden begin januari plaats.

Oktober 2022
Voorbereidende werken van start

De uitvoering van de voorbereidende werken gaat van start met de aanleg van de toegangswegen en kraanplaatsen. De aanleg van de kraanplaats aan de westelijke turbine schiet ook goed op.
Ondertussen hebben we een ordelijke en goed georganiseerde werf aan de meest oostelijke windturbine.

Najaar 2022
Informatieve flyer & nieuwsbrief

We informeren omwonenden en geïnteresseerden via de projectnieuwsbrief en een digitale flyer.

27 april 2021
Twee windturbines vergund

De vergunning voor de twee meest westelijke windturbines is definitief wanneer Ecopower haar beroep tegen de weigering van de twee andere windturbines intrekt. De voorbereiding van het bouwdossier gaat van start.

Simulatiebeeld van de twee windturbines.