Ecopower bouwt twee
burgerwindturbines in Lille

Volg de voortgang van dit windproject op deze pagina: van ontluikend idee tot draaiende windturbine. Waarom windenergie? Wat met slagschaduw? Wat is de impact van een windproject? In ons winddossier geven we antwoord op deze en andere vragen.

cornerDubbel
November 2022
Funderingswerken

Aan de meest oostelijke turbine werd vandaag de eerste paal, van in totaal 36 palen, in de grond bevestigd. Dit kan de komende dagen voor geluids- en trillingsoverlast zorgen. Vanaf maandag 21 november wordt er gewerkt aan de fundering van de andere windturbine. Ook hier kan er enkele dagen overlast zijn van geluid en trillingen.

Oktober 2022
Voorbereidende werken van start

De uitvoering van de voorbereidende werken gaat van start met de aanleg van de toegangswegen en kraanplaatsen. De aanleg van de kraanplaats aan de westelijke turbine schiet ook goed op.
Ondertussen hebben we een ordelijke en goed georganiseerde werf aan de meest oostelijke windturbine.

Najaar 2022
Informatieve flyer & nieuwsbrief

We informeren omwonenden en geïnteresseerden via de projectnieuwsbrief en een digitale flyer.

27 april 2021
Twee windturbines vergund

De vergunning voor de twee meest westelijke windturbines is definitief wanneer Ecopower haar beroep tegen de weigering van de twee andere windturbines intrekt. De voorbereiding van het bouwdossier gaat van start.

Simulatiebeeld van de twee windturbines.

2020
Omgevingsvergunningsaanvraag

Het milieueffectenrapport voor de realisatie van negen windturbines is goedgekeurd. Ecopower dient een omgevingsvergunningsaanvraag in voor vier windturbines. De deputatie geeft haar goedkeuring voor de twee meest westelijke windturbines en weigert de vergunning voor de twee meest oostelijke windturbines. Ecopower gaat in beroep tegen deze beslissing.

augustus 2019
Indiening MER met Aspiravi en Engie

Ecopower dient samen met Engie en Aspiravi een milieueffectenrapport (MER) in voor negen windturbines langs de autosnelweg in Lille en Vosselaar.

december 2016
Samenwerking Engie -Aspiravi - Ecopower

Onder leiding van de provincie start een samenwerking tussen Engie, Aspiravi en Ecopower om tot een optimale invulling te komen.

2010-2016
Onderzoek van projectmogelijkheden