Locatie

De windturbines met maximale tiphoogte van 150 meter vinden aansluiting bij de drinkwaterproductie van water-link, de industriezone van Duffel, de N1, de E19, hoogspanningslijnen en de spoorweg. De site van water-link heeft een ingang aan Notmeir in Duffel en de Mechelsesteenweg in Rumst.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners


Het project wordt gerealiseerd in opdracht van drinkwatermaatschappij water-link die het recht van opstal verleent. Het project krijgt een zuiver coöperatieve invulling: de drie turbines worden gefinancierd met burgerkapitaal en zijn zo eigendom van de coöperanten van Ecopower. Alle omwonenden uit Rumst, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Mechelen en bij uitbreiding alle geïnteresseerde burgers zijn van harte welkom om mee te participeren.

Status van het project: voorlopig geen nieuwe vergunningsaanvraag

Voor het windpark op de water-link-site in Rumst-Duffel werd veel vooroverleg gepleegd met de provincie. Nadat de bezwaren van de luchtvaart waren opgelost, ging Ecopower over tot het laten opmaken van een MER (milieu-effecten-rapportage). Dat gebeurde in de periode 2019-2022. Bepaalde administraties stelden, door gewijzigde beleidscontext, sterkere voorwaarden voor die MER. Daardoor werd het beoordeeld als onvoldoende onderbouwd en voldeed de eerdere vergunningsaanvraag niet meer. Om een weigering van de aanvraag te voorkomen, besliste Ecopower om de aanvraag in te trekken. Op korte termijn zal Ecopower allicht geen nieuwe aanvraag indienen. Als de beleidscontext in de toekomst gunstig evolueert voor dit project, bestaat de mogelijkheid dat we dit project terug opnemen en een nieuw dossier indienen.

In het meer uitgebreide informatiedocument vindt u de belangrijkste achtergrondinformatie over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap. Bekijk de slides van het milieueffectrapport. Ook in deze interactieve voorstelling en in de opname van de digitale infosessie (16 februari 2023) krijgt u meer info.

Milieuwinst

De verwachte jaarlijkse productie is 15 miljoen kWh, goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 6000 ton.

De windturbines worden op het stroomnet van water-link aangesloten waardoor de geproduceerde energie rechtstreeks verbruikt wordt. De windturbines vullen ongeveer de helft van de plaatselijke elektriciteitsbehoefte in. Rechtstreeks verbruik is efficiënt omdat er zo geen netverliezen zijn door het transporteren van de elektriciteit. Het deel van de opgewekte elektriciteit dat water-link niet benut, wordt geïnjecteerd in het distributienet en is beschikbaar voor levering aan coöperanten van Ecopower of organisaties van maatschappelijk belang.

Technische details

Vermogen 3 x 3,6 MW
Verwachte jaarlijkse productie

15.000.000 kWh voor de drie turbines samen

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 7500 Ecopower huishoudens
  • 4300 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 12.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 48.000
Bouwjaar/ingebruikname /
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant