Locatie

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van drie windturbines in Rumst-Duffel op de site van water-link werd op 7 oktober 2022 ingediend.

In het kader van het openbaar onderzoek organiseerde Ecopower een digitale infosessie op donderdag 16 februari. De opname kunt u hier terugvinden.
De windturbines met maximale tiphoogte van 150 meter vinden aansluiting bij de drinkwaterproductie van water-link, de industriezone van Duffel, de N1, de E19, hoogspanningslijnen en de spoorweg.

De site van water-link heeft een ingang aan Notmeir in Duffel en de Mechelsesteenweg in Rumst.

In het meer uitgebreide informatiedocument vindt u de belangrijkste achtergrondinformatie over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.
Bekijk de slides van het milieueffectrapport. Ook in deze interactieve voorstelling krijgt u alle info. 

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project wordt gerealiseerd in opdracht van drinkwatermaatschappij water-link die het recht van opstal verleent. Het project krijgt een zuiver coöperatieve invulling: de drie turbines worden gefinancierd met burgerkapitaal en zijn zo eigendom van de coöperanten van Ecopower. Alle  omwonenden uit Rumst, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Mechelen en bij uitbreiding alle geïnteresseerde burgers zijn van harte welkom om mee te participeren.

Milieuwinst

De verwachte jaarlijkse productie is 15 miljoen kWh, goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 6000 ton.

De windturbines worden op het stroomnet van water-link aangesloten waardoor de geproduceerde energie rechtstreeks verbruikt wordt. De windturbines vullen ongeveer de helft van de plaatselijke elektriciteitsbehoefte in. Rechtstreeks verbruik is efficiënt omdat er zo geen netverliezen zijn door het transporteren van de elektriciteit. Het deel van de opgewekte elektriciteit dat water-link niet benut, wordt geïnjecteerd in het distributienet en is beschikbaar voor levering aan coöperanten van Ecopower of organisaties van maatschappelijk belang.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

15.000.000 kWh voor de drie turbines samen

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 7500 Ecopower huishoudens
  • 4300 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 12.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 48.000
Bouwjaar/ingebruikname 2 jaar na definitieve goedkeuring van de omgevingsvergunning
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant