AZ Alma - Eeklo
Zon

Locatie

Algemeen Ziekenhuis Alma stelt zijn daken en een parking ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen met burgerparticipatie. De 2352 zonnepanelen liggen niet alleen op de daken, ook de personeelsparking wordt benut voor het opwekken van hernieuwbare energie. Hiervoor bouwen we carports waarop de zonnepanelen bevestigd worden, een primeur voor Ecopower.

Voor de carport is er een omgevingsvergunning toegekend.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen. In het kader van dit raamcontract organiseerde VEB een marktbevraging voor dit project waarbij Ecopower geselecteerd werd als uitvoerder. Lees hier meer over het VEB-raamcontract.

Ziekenhuis AZ Alma stelt zijn daken en parking ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen met burgerparticipatie. Personeelsleden, bezoekers en omwonenden worden mee eigenaar van de installaties op het ziekenhuis.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent AZ Alma zijn stroomverbruik. De opgewekte elektriciteit wordt volledig gebruikt door het ziekenhuis. Lees er meer over in dit blogartikel.

De opgewekte groene stroom zorgt voor een CO2-beparing van 467 ton per jaar.

Technische details

Vermogen 528 kWp op daken en 951 kWp op carports
Aantal zonnepanelen
  • 888 zonnepanelen op daken, 523 kWp
  • 1464 zonnepanelen op carport, 951 kWp
  • Totaal 2352 zonnepanelen, 14541 kWp
Verwachte jaarlijkse productie

1.315.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 663 Ecopower huishoudens
  • 375 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 1.800.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 7200
Bouwjaar/ingebruikname December 2023 (zonnepanelen op dak) voorjaar 2024 (zonnepanelen op carport)
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant