AZ Alma - Eeklo
Zon

Locatie

Algemeen Ziekenhuis Alma stelt zijn daken en een parking ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen met burgerparticipatie. De 3316 zonnepanelen komen niet alleen op de daken, ook de personeelsparking wordt benut voor het opwekken van hernieuwbare energie. Hiervoor bouwen we carports waarop de zonnepanelen bevestigd worden, een primeur voor Ecopower.

Vooraleer we de carports kunnen beginnen bouwen is er eerst nog een omgevingsvergunning nodig.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen. In het kader van dit raamcontract organiseerde VEB een marktbevraging voor dit project waarbij Ecopower geselecteerd werd als uitvoerder. Lees hier meer over het VEB-raamcontract.

Ziekenhuis AZ Alma stelt zijn daken en parking ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen met burgerparticipatie. Personeelsleden, bezoekers en omwonenden zullen mee eigenaar kunnen worden van de installaties op het ziekenhuis.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent AZ Alma zijn stroomverbruik. De opgewekte elektriciteit wordt volledig gebruikt door het ziekenhuis.

De opgewekte groene stroom zorgt voor een CO2-beparing van 467 ton per jaar.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

1.315.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 663 Ecopower huishoudens
  • 375 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 1.800.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 7200
Bouwjaar/ingebruikname December 2023 (zonnepanelen op dak) voorjaar 2024 (zonnepanelen op carport)
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant