Locatie

Ecopower bouwt twee nieuwe windturbines aan de Europarksite in Lanaken. Twee andere turbines worden door ENGIE gerealiseerd. Het is een samenwerking in functie van een ‘repowering’-project: vier oude turbines maken plaats voor vier nieuwe. De bouw wordt verwacht in 2025. 

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

In mei 2023 leidde de samenwerking tussen ENGIE en Ecopower tot een omgevingsvergunning voor vier nieuwe windturbines. Zowel ENGIE als Ecopower hebben recht op twee windturbines. 

De twee windturbines van Ecopower krijgen een coöperatieve invulling. Alle geproduceerde elektriciteit zal verdeeld worden onder de coöperanten die ook klant zijn van Ecopower.
Voor de realisatie van het project is het voor de gemeente een belangrijk criterium dat inwoners, verenigingen en bedrijven uit Lanaken de mogelijkheid hebben om rechtstreeks te participeren in het windproject. Dankzij het zuiver coöperatieve model van Ecopower, waarin elk project voor 100% openstaat voor rechtstreekse participatie, wordt dit gegarandeerd. De gemeente heeft ook de mogelijkheid om voor 30% mee te investeren in het deel van Ecopower. Bovendien heeft de gemeente Lanaken het perceel waarop windturbine 4 staat in erfpacht. Deze windturbine komt in handen van Ecopower, al dan niet met de gemeente als mede-eigenaar.

In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie samen over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.


Milieuwinst

Jaarlijks kunnen twee windturbines zo’n 17 miljoen kWh groene stroom produceren. Dat is voldoende om ongeveer 8750 Ecopower-huishoudens van lokale, hernieuwbare burgerstroom te voorzien. De twee turbines zijn samen goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 7000 ton.

Technische details

Vermogen 2 x 4,2MW
Verwachte jaarlijkse productie

2 x 8.750.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 8750 Ecopower huishoudens
  • 5000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 9.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 36.000
Bouwjaar/ingebruikname 2024/2025
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant