Locatie

Op 28 september 2022 organiseerden ENGIE en Ecopower een infomarkt over dit project. Kon u er niet bij zijn? Dan vindt u hier een videopresentatie met alle informatie over het windpark. In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie samen over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.


Het project wordt gerealiseerd op het industrieterrein Europark in Lanaken aansluitend op de vier bestaande windturbines van ENGIE. Die zijn intussen einde levensduur en eentje werd er al afgebroken. Daarom krijgt dit project nu de naam 'optimalisering windproject Lanaken', waarbij de repowering van de oude turbines samen bekeken wordt met het realiseren van twee nieuwe turbines.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

In 2019 diende Ecopower een vergunningsaanvraag in voor twee windturbines op het industrieterrein Europark in Lanaken aansluitend op de vier bestaande windturbines van ENGIE. Het dossier werd een jaar later om twee redenen ingetrokken. Ten eerste vond de Vlaamse overheid dat de breedte van het windpark te sterk toenam waardoor de impact op de vogeltrekroute langsheen de Maasvallei te kritiek werd. Ten tweede maakte de ouderdom van de bestaande windturbines dat het tijd was om de volledige site te herbekijken en een project uit te werken met modernere nieuwe windturbines. Eén van de vier bestaande windturbines is ondertussen trouwens afgebroken. Ook de drie andere windturbines zijn einde leven.

Voor het nieuwe project hebben ENGIE en Ecopower samengewerkt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. In mei 2023 werd de vergunning toegekend voor de vier nieuwe windturbines. Deze zijn groter en komen deels op andere locaties te staan. Zowel ENGIE als Ecopower hebben recht op twee windturbines. De twee windturbines van Ecopower krijgen een coöperatieve invulling. Alle geproduceerde elektriciteit zal verdeeld worden onder de coöperanten die ook klant zijn van Ecopower.
Voor de realisatie van het project is het voor de gemeente een belangrijk criterium dat inwoners, verenigingen en bedrijven uit Lanaken de mogelijkheid hebben om rechtstreeks te participeren in het windproject. Dankzij het zuiver coöperatieve model van Ecopower, waarin elk project voor 100% openstaat voor rechtstreekse participatie, wordt dit gegarandeerd. De gemeente heeft ook de mogelijkheid om voor 30% mee te investeren in het deel van Ecopower. Bovendien heeft de gemeente Lanaken het perceel waarop windturbine 4 staat in erfpacht. Deze windturbine komt in handen van Ecopower, al dan niet met de gemeente als mede-eigenaar.


Milieuwinst

Jaarlijks kunnen twee windturbines zo’n 17 miljoen kWh groene stroom produceren. Dat is voldoende om ongeveer 8750 Ecopower-huishoudens van lokale, hernieuwbare burgerstroom te voorzien. De twee turbines zijn samen goed voor een jaarlijkse CO2-besparing van 7000 ton.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

2 x 8.750.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 8750 Ecopower huishoudens
  • 5000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 9.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 36.000
Bouwjaar/ingebruikname 2024/2025
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant