Ecopower bouwt twee
burgerwindturbines in Lanaken

Algemene informatie over het windproject in Lanaken leest u hier.
Op de tijdlijn hieronder kunt u het project volgen van ontluikend plan tot draaiende windturbine.

Waarom windenergie? Wat met slagschaduw? Wat is de impact van een windproject?
In ons algemene winddossier vindt u het antwoord op deze en andere vragen.

cornerDubbel
Maart 2024
Sonderingswerken ingepland

Bij de sonderingswerken wordt de weerstand van de bodem in kaart gebracht door een staaf aan constante snelheid in de grond te drukken. Zo kunnen de ingenieurs de funderingen bepalen. Onze collega van het projectteam verkende alvast het terrein.

mei 2023
Omgevingsvergunning nieuw project toegekend

Voor het nieuwe project hebben ENGIE en Ecopower samengewerkt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. In mei 2023 werd de vergunning toegekend voor de vier nieuwe windturbines. Deze zijn groter en komen deels op andere locaties te staan. Zowel Ecopower als ENGIE hebben recht op twee windturbines.

28 september 2022
Infomarkt windproject Lanaken

ENGIE en Ecopower organiseren een infomarkt over dit project. Kon u er niet bij zijn? Dan vindt u hier een videopresentatie met alle informatie over het windpark. In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie samen over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.

2020
Vergunningsaanvraag ingetrokken

Het dossier wordt om twee redenen ingetrokken. Ten eerste vind de Vlaamse overheid dat de breedte van het windpark te sterk toeneemt waardoor de impact op de vogeltrekroute langsheen de Maasvallei te kritiek wordt. Ten tweede maakt de ouderdom van de bestaande windturbines dat het tijd is om de volledige site te herbekijken en een project uit te werken met modernere nieuwe windturbines. Eén van de drie windturbines is afgebroken. Ook de drie andere windturbines zijn einde leven.

2019
Vergunningsaanvraag ingediend

In 2019 dient Ecopower een vergunningsaanvraag in voor twee windturbines op het industrieterrein Europark in Lanaken aansluitend op de vier bestaande windturbines van ENGIE.