Zemst
Zon

Locatie

Energiecoöperaties Klimaan en Ecopower staan samen in voor de financiering, levering, plaatsing en exploitatie van zonnepanelen op zes openbare daken in Zemst.

De zonnepanelen bevinden zich op de daken van basisscholen de Waterleest, de Pimpernel en de Regenboog, sporthal De Budohal en ontmoetingscentrum Hofstade (Klimaan) en Gemeenschapscentrum De Melkerij (Ecopower).

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Streekintercommunale Haviland heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen. Gemeente Zemst, die in haar klimaatactieplan maatregelen vooropstelt om de CO2-uitstoot terug te dringen, maakt gebruik van dit raamcontract om energiecoöperaties Ecopower en Klimaan zonnepanelen op openbare daken te laten leggen.

Klimaan cvso  is een burgercoöperatie die in de ruime omgeving van Mechelen projecten realiseert rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Meer over de Klimaandaken in Zemst leest u hier.

Milieuwinst

Het merendeel van de geproduceerde zonnestroom wordt rechtstreeks ter plaatse gebruikt in de publieke gebouwen, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten die ook klant zijn bij Ecopower. De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 105 Ecopower-huishoudens (of 60 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Zemstse zonnestroom te voorzien! Met deze zonnepanelen zal de gemeente naar schatting jaarlijks 47 ton CO2 besparen.

Technische details

Vermogen 56,6 KWp
Aantal zonnepanelen

640 zonnepanelen verspreid over zes daken

Verwachte jaarlijkse productie

209.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 105 Ecopower huishoudens
  • 60 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% samen met de coöperanten van Klimaan
Ik doe mee
Investering Ecopower 40.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 160
Bouwjaar/ingebruikname 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant