Kluizendok 1
Wind

Locatie

In de Gentse haven, ten westen van het kanaal Gent-Terneuzen, hebben Ecopower en EDF-Luminus (vroeger SPE) 11 windturbines gebouwd rond het nieuw gegraven Kluizendok. Zes daarvan staan ten zuiden van Rieme en vijf ten noorden van Doornzele, beide deelgemeenten van Evergem.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Gerealiseerd met steun van het Gentse Havenbedrijf. Het project is een gezamenlijk project van EDF-Luminus en Ecopower. Twintig procent van de elf windturbines is eigendom van Ecopower, 80% is eigendom van EDF-Luminus, die ook het beheer van het park voor hun rekening nemen. De opbrengsten worden evenredig verdeeld.

Technische details

Vermogen 11 x 2,0 MW
Verwachte jaarlijkse productie

11 x 3.800.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 20.000 Ecopower huishoudens
  • 12.000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 20%
Ik doe mee
Investering Ecopower 4.400.000 €
Aantal Ecopower aandelen 17.600
Bouwjaar/ingebruikname 2004/2005

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant