Bornem
Zon

Locatie

De gemeente Bornem stelt daken van openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. Er liggen 550 coöperatieve zonnepanelen op de daken van Sportpark Breeven, CC Ter Dilft en de gebouwen van de technische dienst.

Lees meer over het zonneproject in Bornem in dit blogartikel.

Op 4 oktober 2021 organiseerden we in het CC Ter Dilft een informatiemoment voor alle inwoners van Bornem en geïnteresseerden over dit project. We stelden Ecopower als burgercoöperatie voor hernieuwbare energie voor, gaven meer uitleg over de zonnepaneelinstallaties en vertelden hoe u zelf mee kan investeren. De presentatie van deze avond vindt u hier

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Bornem maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij energiecoöperatie Ecopower.

Meer info over het raamcontract met VEB leest u hier.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Bornem door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Bornem haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 101 Ecopower-huishoudens (of 58 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Bornemse burgerstroom te voorzien. Het zonneproject levert een CO2-besparing van ongeveer 65 ton per jaar op!

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

202.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 101 Ecopower huishoudens
  • 58 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 170.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 680
Bouwjaar/ingebruikname 2021-2022
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant