Alken
Zon

Locatie

De gemeente Alken stelt drie daken van openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. Ecopower installeerde 175 coöperatieve zonnepanelen op de daken van sporthal De Alk, het gemeentehuis en Gemeenschapscentrum d’Erckenteel, volledig gefinancierd met burgerkapitaal.

Lees meer over het project van Alken en Ecopower in dit blogartikel.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Alken maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij energiecoöperatie Ecopower.

Meer info over het raamcontract met VEB leest u hier.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Alken door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Alken haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 30 Ecopower-huishoudens (of 17 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Alkense burgerstroom te voorzien. Alle zonnepanelen samen leveren een CO2 besparing van ongeveer 21 ton per jaar op!

Technische details

Vermogen 73 kWp
Aantal zonnepanelen

196 panelen verspreid over drie daken

Verwachte jaarlijkse productie

60.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 30 Ecopower huishoudens
  • 17 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 50.000
Aantal Ecopower aandelen 200
Bouwjaar/ingebruikname 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant