Woonzorgcentrum Zonnewende - Kapellen
Zon

Locatie

De vzw Zorggroep Zusters van Berlaar stelde het dak van woonzorgcentrum Zonnewende in Kapellen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. Burgercoöperatie Ecopower plaatste 736 coöperatieve zonnepanelen op het woonzorgcentrum, volledig gefinancierd met burgerkapitaal.

(Foto: op het dak van woonzorgcentrum Zonnewende wordt 100% hernieuwbare burgerstroom opgewekt met zonnepanelen).

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

De Zorggroep Zusters van Berlaar beheert acht woonzorgcentra in de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Werknemers, bewoners, familieleden van bewoners, omwonenden en bij uitbreiding alle geïnteresseerde burgers kunnen mee eigenaar worden van de installatie op woonzorgcentrum Zonnewende door coöperant te worden van Ecopower. Zo kan iedereen mee investeren in lokale groene energie en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de Zorggroep Zusters van Berlaar haar stroomverbruik. Het woonzorgcentrum neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 124 Ecopower-huishoudens (of 71 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde burgerstroom te voorzien. Alle zonnepanelen samen leveren een CO2 besparing van ongeveer 88 ton per jaar op!

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

248.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 124 Ecopower huishoudens
  • 71 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 175.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 700
Bouwjaar/ingebruikname 2022
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant