Oud-Heverlee
Zon

Locatie

De gemeente Oud-Heverlee stelde een aantal daken van gemeentelijke gebouwen ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen. Voorwaarde in de aanbesteding? Rechtstreekse burgerparticipatie van inwoners. Ecopower won de aanbesteding en zal coöperatieve zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke daken en de installaties 20 jaar uitbaten. Het gaat om vier gebouwen: het Ontmoetingscentrum in Blanden, het magazijn in Blanden, de gemeentelijke basisschool in Haasrode en de sporthal in Haasrode. De geproduceerde elektriciteit wordt rechtstreeks verbruikt in de gemeentelijke gebouwen.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Gemeente Oud-Heverlee stelt de daken ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen en de productie van groene energie met burgerparticipatie. De gemeente neemt de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. Intergemeentelijke vereniging InterLeuven organiseerde de aanbesteding en trad op als aankoopcentrale.

Technische details

Vermogen 52 kWp
Aantal zonnepanelen

194 zonnepanelen verspreid over vier daken

Verwachte jaarlijkse productie

46.500 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 23 Ecopower huishoudens
  • 13 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 56.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 224
Bouwjaar/ingebruikname najaar 2018
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant