Rieme Noord
Wind

Locatie

Op het nieuwe industrieterrein ‘Rieme-Noord’ komen 4 grote turbines ten oosten van de R4. De windturbines worden in het industrieterrein geïntegreerd op gronden van het Gents Havenbedrijf nog voor de eerste bedrijven er komen. Dit zorgt voor een optimale inplanting van zowel turbines als bedrijven. Zo houdt het Havenbedrijf maximaal rekening met de noden van industrie en van hernieuwbare energie.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Dit windproject is een gezamenlijk project van EDF Luminus nv (80%) en Ecopower cvba (20%). In 2003 zocht het Havenbedrijf via een aanbesteding partners om windprojecten te ontwikkelen in de haven. De keuze viel op EDF Luminus nv en Ecopower cvba. EDF Luminus neemt de rol op van industriële partner. Ecopower zorgt als burgercoöperatie voor de rechtstreekse participatie van de bevolking.

Technische details

Vermogen 4 x 3,2 MW
Verwachte jaarlijkse productie

4 x 7.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 13.000 Ecopower huishoudens
  • 8000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 20%
Ik doe mee
Investering Ecopower 2,5 miljoen euro
Aantal Ecopower aandelen 10.000
Bouwjaar/ingebruikname 2015/2016

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant