Woonzorgcentrum De Bekelaar - Lommel
Zon

Locatie

Woonzorgcentrum De Bekelaar in Lommel (debekelaar.be) koos voor coöperatieve zonnepanelen. Door het dak ter beschikking te stellen aan burgers zorgen de 136 kWp aan zonnepanelen voor de opwekking van 122 MWh lokale hernieuwbare energie. In totaal worden er 324 zonnepanelen geplaatst.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Woonzorgcentrum De Bekelaar in Lommel koos ervoor om het dak ter beschikking te stellen aan burgers die via Ecopower eigenaar zijn van de installatie. Zo vervult het woonzorgcentrum naast een maatschappelijke ook een ecologische functie: zorgen voor mensen én voor de planeet.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent De Bekelaar het stroomverbruik. Het woonzorgcentrum neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie komt overeen met het gemiddeld verbruik van 61 Ecopower-huishoudens (of 35 gemiddelde Vlaamse huishoudens). De 324 zonnepanelen leveren een CO2-besparing van 43 ton per jaar op.

Technische details

Vermogen 136 kWp
Aantal zonnepanelen

324

Verwachte jaarlijkse productie

122.500

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 61 Ecopower huishoudens
  • 35 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 101.000
Aantal Ecopower aandelen 404
Bouwjaar/ingebruikname Juli 2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant