Woonzorgcentrum Zorgvlied - Kinrooi
Zon

Locatie

Gemeente Kinrooi koos voor coöperatieve zonnepanelen op woonzorgcentrum Zorgvlied. Door het dak ter beschikking te stellen aan burgers zorgen de 239 kWp aan zonnepanelen voor de opwekking van 215 MWh lokale hernieuwbare energie. In totaal worden er 509 zonnepanelen geplaatst.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Kinrooi maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij burgercoöperatie Ecopower.

Meer info over het raamcontract met VEB leest u hier.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installatie op het woonzorgcentrum in Kinrooi door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent woonzorgcentrum Zorgvlied het stroomverbruik. Het woonzorgcentrum neemt immers het grootste deel van de stroom, 70 percent, ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie komt overeen met het gemiddeld verbruik van 108 Ecopower-huishoudens (of 62 gemiddelde Vlaamse huishoudens). De 509 zonnepanelen leveren een CO2-besparing van 76 ton per jaar op.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

215 MWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 108 Ecopower huishoudens
  • 62 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 144.636 euro
Aantal Ecopower aandelen 578
Bouwjaar/ingebruikname Maart 2024
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant