Veelgestelde vragen
Alle vragen Elektriciteitslevering // Aandelen // Zelf elektriciteit produceren // Pellets & Briketten (groene warmte)

Elektriciteitslevering

Ecopower levert alleen elektriciteit aan zijn coöperanten en aan de coöperanten van BeauVent, een gelijkgestemde coöperatie. Wij schakelen u pas om nadat u een aandeel hebt gekocht. Hoe u eenvoudig coöperant wordt leest u hier.

Alle elektriciteit die Ecopower levert, wordt gewonnen uit hernieuwbare-energiebronnen. Ecopower investeert uitsluitend in projecten met hernieuwbare energie. Ook in 2016 kreeg Ecopower van Greenpeace weer drie zonnetjes en een maximumscore van 20/20.

Ook andere leveranciers hebben groene stroom. Dat vinden we overigens een heel goede zaak. Ze moeten natuurlijk wel 100% groene stroom blijven leveren. Kijk dus na of het percentage niet afneemt na enkele maanden. En ook of aan de VREG wel de juiste bewijzen worden voorgelegd. Kijk naar het klassement van de leveranciers bij Greenpeace en bij de VREG.

Wie klant wordt bij Ecopower, kan kiezen voor maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturatie. Ecopower stuurt facturen ná de facturatieperiode. Wie bijvoorbeeld vanaf 1 februari klant is en kiest voor tweemaandelijkse facturen, krijgt pas begin april de eerste factuur. Sommige klanten zijn hierdoor verrast. Maar maakt u zich geen zorgen: die factuur komt er wel. U hebt 25 dagen de tijd om uw factuur te betalen.

Sinds 1 februari 2014 is SEPA verplicht ingevoerd in heel Europa. SEPA harmoniseert alle overschrijvingen en domiciliëringen in Europa. De gevolgen heeft u al gemerkt aan uw rekeningnummer. Vroeger telde dat 12 cijfers, intussen is dat een Europees IBAN-nummer van 16 tekens.

Door SEPA worden ook uw domiciliëringsmandaten sinds 1 februari 2014 niet langer door uw bank beheerd maar door uw leveranciers. Wilt u uw Ecopower-facturen via domiciliëring betalen?

Laat het ons weten via het formulier waarmee u online uw klantendossier beheert.

Vragen of klachten kunt u aan onze klantendienst voorleggen: per telefoon, e-mail, post of fax, of via het online contactformulier. U vindt alle contactgegevens terug op onze contactpagina.

De ombudsdienst gaat ervan uit, dat u eerst probeerde om met uw leverancier tot een vergelijk te komen. Pas als dat niet lukt, kunt u bij die dienst een klacht indienen. Alle informatie vindt u op www.ombudsmanenergie.be.

Neen. De kabels en uw meter blijven dezelfde. Ook aan de service bij bv. pannes verandert er niets. Alleen het bedrijf dat uw elektriciteit op het net zet en u facturen stuurt verandert.

Als u verhuist, verhuist Ecopower met plezier mee.

De gegevens die wij nodig hebben kan u gemakkelijk doorgeven via ons verhuisformulier.

Als hulpmiddel kunt u het energie-overnamedocument van de VREG (Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) gebruiken. U mag de gegevens ook telefonisch of per mail aan ons bezorgen. Bewaar het formulier: het helpt bij onduidelijkheden of bij betwisting met de vorige of volgende bewoner.

Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

Door de specifieke manier van werken – Ecopower levert elektriciteit aan haar eigen coöperanten – hoeven we de prijs niet maandelijks aan te passen. Op lange termijn volgen we wel de marktprijs om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2017 hanteren we een vaste prijs per netgebied.

De redenen waarom we onze prijs de markt laten volgen zijn:

 • Ook de subsidies dalen (met enige vertraging) als de marktprijs verhoogt.
 • Het is de bedoeling om bijkomende projecten voor hernieuwbare energie te ontwikkelen. Een verhoogde prijs creëert daarvoor de nodige kansen, zonder de eventuele uitkering van het dividend in het gedrang te brengen.
 • Het is niet de bedoeling – over een ruime periode gezien – dat de elektriciteitslevering voor Ecopower verlieslatend wordt.
 • We kopen een deeltje hernieuwbare elektriciteit aan van kleine projecten. Ook daar willen we de marktprijs kunnen bieden.
 • Externe kosten, zoals distributiekosten, stijgen ook. Externe kosten moet Ecopower doorrekenen – net als alle andere leveranciers. De sterk uiteenlopende distributiekosten liggen aan de basis van de opsplitsing van de Ecopower-prijzen per netgebied. Initieel koos Ecopower voor eenzelfde vaste prijs voor al zijn klanten, dit systeem wijzigde op 1 januari 2017.

Ja. Voor elk kilowattuur dat geleverd wordt aan klanten, zetten wij ook een kilowattuur uit hernieuwbare energie op het net. Dat wordt nauwgezet bijgehouden. Via haar evenwichtsverantwoordelijke levert Ecopower elke dag een energieboekhouding in bij Elia (de federale netbeheerder). Voor de klanten wordt er op basis van een theoretisch verbruiksprofiel een inschatting gemaakt. Ook van alle productie-installaties wordt er een vrij nauwkeurige prognose gemaakt. Tekorten worden bijgekocht op de elektriciteitsbeurs, overschotten worden daar verkocht. En elke maand leveren we bij de VREG, de regulator, 'garanties van oorsprong' in die bewijzen dat we groene elektriciteit leveren.

We rekenen even veel voor een kWh die overdag wordt verbruikt, als voor een kWh die ’s nachts wordt verbruikt. In kostprijs maakt het dus niet uit wanneer u de elektriciteit verbruikt. Meestal is er ook niet zoveel te regelen: wasmachine, droogkast, vaatwasmachine. Hebt u nog andere toestellen?

Maatschappelijk gezien maakt het wel een verschil dat u piekperiodes mijdt om het net niet over te belasten. Piekperiodes zijn de zomermaanden juni-augustus tijdens de middaguren (als het warm is en de airco's volop draaien) en de wintermaanden november-februari 's namiddags (12.30u tot 14.30u) en in de vooravond (17u tot 19.30u).

Puur financieel is het voor Ecopower iets interessanter als u toch ’s nachts verbruikt. Er is immers wel degelijk een verschil in onze kosten, maar we vegen die weg om principiële redenen. Om het simpel te zeggen: een kilowattuur die ’s nachts verbruikt wordt, geeft evenveel CO2 als een kWh die overdag verbruikt wordt. Bij Ecopower wil dat zeggen dat elke bespaarde kWh gebruikt kan worden om een andere klant van fossiel naar groen te brengen.

Als u problemen hebt met uw elektriciteit – bijvoorbeeld een storing of stroomonderbreking – dan lost de distributienetbeheerder dit op. Voor dringende zaken zijn ze 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar.

De rol van de leverancier (Ecopower dus) is beperkt tot het injecteren van hernieuwbare elektriciteit in het net en de facturatie aan de klant. 

Ook als u uw meter wilt vervangen of een nieuwe meter wilt plaatsen, neemt u rechtstreeks contact op met uw netbeheerder.

Weet u niet wie uw netbeheerder is? Kijk even op uw factuur of vul uw postcode in op de website van VREG.

 • Infrax Storing elektriciteit: 078 35 34 33 (dag en nacht)

Op de website van Infrax vindt u een overzicht van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet van Infrax.

Op de website van Eandis vindt u een overzicht van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet van Eandis.

U kunt eenvoudig klant worden door het online contract in te vullen en daarna uw contract te bevestigen via de e-mail die we u sturen. Het online contract vindt u hier.

Opgelet, Ecopower levert enkel elektriciteit aan coöperanten. Bent u nog geen aandeelhouder? Lees dan eerst even deze informatie.

Ecopower hanteert een vaste prijs per netgebied, inclusief 21% btw, heffingen, transport- en distributiekosten etc. Enkel de Bijdrage Energiefonds en het prosumententarief worden apart aangerekend.

Op de website van de VREG kunt u een onafhankelijke vergelijking tussen de verschillende leveranciers maken via de V-test. U kunt ook de berekening maken voor uw persoonlijk jaarverbruik via onze prijssimulator.

U hoeft uw leverancier niet te verwittigen van uw overstap naar Ecopower, al is dat allicht wel beleefd. Ecopower stuurt een bericht voor de overschakeling en dat komt bij uw vorige leverancier terecht. Dit bericht volstaat als opzegging.

Een ingestuurd contract kan nog geannuleerd worden. Als u online een contract hebt geregistreerd en bevestigd, hebt u 14 dagen bedenktijd. Binnen die termijn kunt u het contract kosteloos en zonder specifieke reden annuleren.

Als u beslist om uw contract te annuleren, laat u dat zo snel mogelijk weten. Wacht niet tot de overschakeling al gebeurd is, dan betaalt u onnodige administratieve kosten.

Een gemiddeld huishouden in Vlaanderen verbruikt momenteel zo'n 3500 kWh elektriciteit per jaar. Met de juiste energiemaatregelen kunt u uw verbruik en uw factuur doen dalen zonder aan comfort in te boeten.

Het gemiddelde verbruik van Ecopower-klanten ligt een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde: rond de 2000 kWh per jaar per huishouden. Dat is dankzij twee redenen: Ecopower-coöperanten springen bewuster met energie om en velen van hen wekken thuis zelf elektriciteit op met zonnepanelen.

Wilt u graag zelf uw verbruik op de voet volgen? Maak dan een gratis profiel aan op www.energieID.be en geef maandelijks u meterstanden in. EnergieID giet de gegevens voor u in handige grafieken. U ziet meteen of uw inspanningen om te besparen ook lonen.

Ecopower levert geen gas en kan jammer genoeg niet helpen bij uw keuze. Zelf kiezen we op basis van de website van VREG, het algemeen investeringsbeleid van het bedrijf, de eigenaarsstructuur van het bedrijf.

De Bijdrage Energiefonds is een heffing van de Vlaamse overheid en is gelijk bij alle leveranciers. Ecopower int de heffing via de elektriciteitsfactuur en stort die integraal door aan de overheid.

Sinds 1 januari 2018 is de Bijdrage Energiefonds een vast bedrag per aansluiting.

Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant jaarlijks 5,04 euro, wat neerkomt op 0,42 euro per maand. Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 94,44 euro per jaar ofwel 7,87 euro per maand. De tarieven zijn niet langer afhankelijk van uw verbruik zoals voorheen.

Is er in uw (appartments)gebouw een aparte elektriciteitsmeter voor gemeenschappelijke delen, dan wordt daarvoor het hogere tarief toegepast; 94,44 euro per jaar.

Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen Bijdrage Energiefonds.

Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister. Kloppen de domiciliegegevens die we van u hebben niet? Laat het ons weten via www.ecopower.be/digitaleklantendienst.

Informatie over het hoe en waarom van de heffing vindt u terug op de site van de Vlaamse overheid. Daar kunt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over de Bijdrage Energiefonds raadplegen.


Voor 1 januari 2018 was de Bijdrage Energiefonds nog een vast bedrag per verbruiksschijf. Hieronder een overzicht van de tarieven tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017:

 • 0 – 5000 kWh: € 103,37
 • 5000 – 10.000 kWh: € 134,37
 • 10.000 – 25.000 kWh: € 299,75
 • 25.000 – 50.000 kWh: € 795,88
 • 50.000 – 100.000 kWh: € 1343,69
 • voor een groter verbruik, raadpleeg de tarieven hier

Wie recht heeft op sociaal tarief voor elektriciteit betaalde in 2017 25,85 euro voor een jaar.

De opinie van Ecopower over de verhoogde Bijdrage Energiefonds leest u hier.

Van bij het begin rekende Ecopower een vaste prijs per kWh aan aan al zijn klanten. De verschillende distributieprijzen werden met een gewogen gemiddelde verdeeld over alle Ecopower-klanten. Maar de prijsverschillen werden steeds groter en het aantal klanten per netgebied was niet langer in evenwicht.

Een tijd lang hebben we daarom een wachtlijst in het leven geroepen voor nieuwe klanten in het dure netgebied Gaselwest. Maar het evenwicht herstelde te traag. Bovendien aanvaardt de VREG, de Vlaamse energieregulator, niet dat een leverancier nieuwe klanten weigert in een bepaald gebied. Daarom werd beslist om vanaf 1 januari 2017 de vaste prijs te behouden maar te laten verschillen per netgebied. Zo worden de reële distributiekosten voor elke klant verrekend in de kWh-prijs.

Het sociaal tarief voor elektriciteit helpt kwetsbare gezinnen om hun energiefactuur te betalen. Wie er allemaal recht heeft op dit tarief en wat het tarief inhoudt vindt u terug op de website van het ministerie voor Economie via deze link.

Een vaak voorkomend misverstand: het is niet omdat u een verhoogde tegemoetkoming krijgt van het ziekenfonds dat u automatisch recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit.

Door de samenwerking van overheid en leveranciers wordt het recht automatisch bewezen aan de energieleveranciers, de rechthebbende moet zelf niets doen. Wanneer u verhuist of van leverancier verandert, moet u er als rechthebbende wel rekening mee houden dat het tot vijf maanden kan duren voor Ecopower de officiële, automatische melding krijgt. 

In uitzonderlijke situaties is de automatische melding niet mogelijk, dan wordt het recht via een papieren attest bewezen. De rechthebbende krijgt dit attest per post thuis gestuurd. Een kopie ervan wordt dan zo snel mogelijk aan Ecopower overgemaakt.

Ecopower levert enkel elektriciteit in Vlaanderen om verschillende redenen. De hoeveelheid eigen groene elektriciteit is beperkt en we streven naar een goed evenwicht tussen productie en levering. Daarom beperken we de instroom van klanten, vroeger in Vlaanderen via een wachtlijst (intussen afgeschaft). Ook grotere bedrijven met een continu uitgelezen meter kunnen niet aansluiten bij Ecopower. Daarnaast gelden er in Brussel en Wallonië andere wetten en procedures, wat een ingrijpende systeemaanpassing zou betekenen. Tot slot is er de taal. Ecopower op dit moment niet klaar voor de omslag naar een volledig tweetalige werking die de levering in Brussel en/of Wallonië zou vereisen.

 Het kan dat we op termijn in Brussel gaan leveren maar er zijn geen concrete plannen op dit moment. Er is geen intentie om ook in Wallonië te gaan leveren. Daarvoor verwijzen we graag door naar bevriende coöperatieve leveranciers die daar actief zijn.

Aandelen

Iedereen kan een aandeel van Ecopower kopen. De inschrijving gebeurt door storting van een bedrag gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal 250 euro op rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 met vermelding ‘aandeel’. De gegevens van de rekening worden gebruikt voor het register: naam, adres en rekeningnummer. Als die niet kloppen, of aangevuld moeten worden, dan kan dat in de mededeling worden gezet. Als die niet lang genoeg is, geeft u het door per brief, fax of e-mail, met verwijzing naar de overschrijving. Wij beperken het aandeelhouderschap tot 20 aandelen per persoon.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie op de website en raadpleeg het informatiedocument. Als burgercoöperatie werkt Ecopower transparant en democratisch, we zijn dus steeds bereikbaar voor al uw vragen. Onze contactgegevens vindt u hier.

De statutaire Algemene Vergadering, elk jaar de tweede zaterdag van april, beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoeveel dat is. Het maximum is 6% omdat Ecopower een erkende coöperatie is. In de periode mei-juli wordt het dividend uitgekeerd. Het wordt gestort op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij mensen het anders aangeven.

De algemene vergadering beslist jaarlijks of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Als erkende coöperatie keert Ecopower maximaal 6% uit.

Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vóór die algemene vergadering, volgens deze formule: (x% van 250) * aantal dagen / 365.

Een voorbeeld: u hebt één aandeel (waarde 250 euro) en u was het hele jaar aandeelhouder. Bij een dividend van 4% bedraagt uw dividend 10 euro.
Nog een voorbeeld: u kocht uw aandeel op 20 oktober en bent op 31 december dus 73 dagen aandeelhouder, oftewel een vijfde deel van het jaar. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro.

Dit zijn bruto bedragen. Van het bruto bedrag wordt sinds 1 januari 2018 30% roerende voorheffing afgehouden. Indien uw bruto dividend 10 euro bedraagt ontvangt u dus 7 euro op uw rekening. De eerste schijf van 640 euro dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing, die kunt u recupereren via uw belastingaangifte. Dit levert 192 euro voordeel op per belastingplichtige voor het totaal van al uw aandelen, coöperatieve en niet-coöperatieve.

Zie ook FAQ 'Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn dividend?'.

Een eventueel dividend krijgt u op het rekeningnummer waarvan u het aandeel aankocht. Als u dat anders wilt, geeft u zelf het juiste rekeningnummer per brief of via e-mail door. Als u het aandeel kocht via een gemeenschappelijke rekening, staat het op twee namen. Dan moeten beide aandeelhouders ondertekenen voor de wijziging.

Dividenden van erkende coöperaties zoals Ecopower cvba waren tot en met 31 december 2017 vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 euro. Sinds 1 januari 2018 is er een nieuw systeem, nog niet alle details zijn gekend.

Wat weten we al?

Een eerste schijf van 627 euro (of 800 euro, dat staat nog niet vast) aan dividenden per belastingplichtige is vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit gaat over al uw aandelen in bedrijven, coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld.

Ecopower houdt de roerende voorheffing af voor het dividend wordt uitbetaald. U moet de vrijstelling achteraf recupereren via uw belastingaangifte.

De vrijstelling geldt enkel voor aandelen op naam van een particuliere persoon. Voor ondernemingen is er geen vrijstelling.

Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

In de statuten van Ecopower vermeldt artikel 13 bis dit als een voorwaarde. Die statuten werden opgemaakt in 1991, lang voor de liberalisering van de energiemarkt. Dit artikel wordt nu door de algemene vergadering als volgt geïnterpreteerd: coöperanten kunnen energie afnemen van Ecopower, maar zijn daartoe in geen geval verplicht.

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. U stuurt drie documenten naar Ecopower:

1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

 • als het aandeel wordt overgenomen: naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
 • als Ecopower het aandeel moet terugstorten: het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

3. Het originele aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur.

Uw aandeel staat vast in periodes van 6 jaar. Na elke 6 jaar gaat er een nieuwe periode van 6 jaar in. Dat gebeurt automatisch. In de eerste 6 maanden van elk 6e jaar kunt u uw aandeel verkopen. Dat vraagt u schriftelijk: per brief, e-mail of fax. Ecopower neemt het aandeel terug als kapitaalsvermindering. De prijs is de waarde die vastligt in de statuten: 250 euro. U stapt in aan 250 euro, u stapt uit aan 250 euro. Als u niets doet in de eerste 6 maanden van het 6e jaar, blijft u de volgende periode van 6 jaar aandeelhouder. U kunt op elk moment aangeven dat u wilt uittreden. Wij registreren dat. Zo bent u zeker dat u niet aan een nieuwe periode van 6 jaar begint.

Zo lang u klant wilt blijven, blijft u ook aandeelhouder.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie over de investeringen, de jaarrekeningen, de werking op de website.

Een belegging in aandelen houdt altijd risico's in. Dat geldt ook voor aandelen van Ecopower. Uitgebreide informatie over Ecopower in het algemeen en de risico's in het bijzonder vindt u terug in het informatiedocument.

Het aantal aandelen van Ecopower is beperkt tot 20 per persoon; een totaalbedrag van 5000 euro. Als koppel kunt u dus maximaal 40 aandelen kopen. Let wel: dan gaat het om 20 aandelen op naam van de ene partner en 20 op naam van de andere. Als u de aandelen op twee namen zet, is het aantal beperkt tot 20 voor beide partners samen.

Dat kan. Graag zelfs, dat vereenvoudigt de administratie voor u en voor Ecopower.

Om een aandeel over te zetten van twee namen op een naam kunt u een standaardformulier aanvragen via de klantendienst.

Ja, u kunt aandelen bijkopen tot een maximum van twintig aandelen per aandeelhouder. Staan uw aandelen op twee namen, dan kunt maximaal twintig aandelen voor beide personen samen kopen.

U stort 250 euro per aandeel op rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 met vermelding ‘bijkomende aandelen + naam’. De gegevens van de rekening worden gebruikt voor het register: naam, adres en rekeningnummer.

Als u aandelen koopt voor iemand anders kunt u dit vermelden in de mededeling van de overschrijving. Of u stuurt een e-mail of een brief met alle nodige gegevens en een verwijzing naar de overschrijving.

Ongeveer drie tot vier weken na uw storting sturen we u met de post een papieren aandeelhoudersbewijs. Die tijd hebben we nodig om uw aandeelhouderschap administratief te verwerken. Het bewijs is geen waardepapier. Als u het kwijt bent, bent u uw aandeel gelukkig niet echt kwijt.

Uw aandeelhouderschap gaat wel in op de datum dat we uw storting ontvangen. U moet dus niet wachten op het papieren bewijs om bijvoorbeeld klant te worden of pellets of briketten met coöperantenkorting te bestellen.

Hebt u om een bepaalde reden snel bevestiging nodig dat we de storting voor uw aandeel goed ontvangen hebben? Neem dan even telefonisch contact op met de klantendienst.

Het aandeelhoudersbewijs is geen waardepapier. Verlies of diefstal betekenen uiteraard niet dat u uw aandeel kwijt bent. Uw overschrijvingsbewijs en de registratie in onze databank zijn van tel.

Zelf elektriciteit produceren

U moet uw netbeheerder de volgende documenten bezorgen:

 • Het keuringsattest van de installatie. De keuringsorganisatie levert dit rechtstreeks af aan u, of u krijgt het via uw installateur.
 • Een elektrisch schema van de installatie. Dit krijgt u ook van de installateur. Soms zit het ook als bijlage bij het keuringsattest.
 • Het conformiteitsattest van de omvormer. De installateur bezorgt u dit.
 • Een ‘verklaring lokale productie’: zie hieronder.
 • Afhankelijk van waar u woont, moet deze bundel naar Infrax, of naar Eandis, of naar PBE. De naam van uw netbeheerder vindt u op uw factuur.
 • Voor Eandis (Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Intermosan, Iveka, Iverlek en Sibelgas): invullen op de website van Eandis.
 • Infrax (PBE, Inter-energa, IVEG en WVEM): invullen op de website van Infrax.

Als uw pv-panelen produceren, draait uw meter terug. Dat betekent dat u evenveel verdient aan opgewekte elektriciteit als wat u zou moeten betalen bij verbruik.

De meter gaat nooit 'onder' nul. Als u meer elektriciteit produceert dan u verbruikt, dan beschouwt de netbeheerder dat als een nulstand. Voor die extra kilowatturen wordt u niet vergoed.

Bij een enkelvoudige meter is dit verhaal simpel.

Bij een dag/nachtmeter gaat het als volgt. Uw dagmeter meet uw dagverbruik tijdens de weekdagen. Uw nachtmeter meet uw verbruik tijdens het weekend en 's nachts. Het ogenblik waarop uw zonnepanelen elektriciteit produceren, bepaalt welke meter terugdraait. Als de panelen in het weekend goed produceren, draait uw nachtmeter terug. Voor de afrekening wordt naar beide meters apart gekeken. Wat op een dagmeter 'te veel' zou zijn geproduceerd, wordt nooit in mindering gebracht op een nachtmeter en vice versa.

Een voorbeeld:

U verbruikt 1000 kWh/jaar, waarvan 600 via de dagmeter en 400 via de nachtmeter.

U produceert met uw pv-panelen 600 kWh/jaar; 450 kWh via de dagmeter geregistreerd en 150 kWh via de nachtmeter.

Uw eindstanden en dus ook uw factuur wordt berekend aan:

600 - 450 = 150 kWh dag en

400 - 150 = 250 kWh nacht.

Of nog:

U verbruikt 1200 kWh/jaar waarvan 1000 via de dagmeter en 200 via de nachtmeter.

U produceert 800 kWh/jaar waarvan 560 via de dagmeter en 240 via de nachtmeter.

Uw eindstanden zijn:

1000 - 560 = 420 kWh dag en

200 - 240 = 0 kWh nacht. 40 kWh werden geproduceerd en kunnen niet worden vergoed.

De meter draait niet onder nul.

De netbeheerder bepaalt de regels, Ecopower past ze toe. Die regels zijn voor alle leveranciers hetzelfde. Nu is de regel dat de telwerken van dag- en nachttellers niet met elkaar verrekend worden. En dat overproductie door zonnepanelen geldt als nulverbruik. Bij Ecopower is er een extra voordeel omdat er geen abonnementsprijs wordt gerekend. Wie zonnepanelen heeft en via het systeem van een terugdraaiende teller gebruik maakt van het net, betaalt hiervoor apart een prosumententarief.

Gebruikers van zonnepanelen met een terugdraaiende meter betalen bij alle leveranciers het prosumententarief. Dit is er sinds 1 juli 2015. De distributienetbeheerders vragen een vergoeding aan wie met een terugdraaiende meter gebruik maakt van het net. De aanrekening gebeurt via de elektriciteitsfactuur. De leveranciers moeten dit innen en doorstorten. Ecopower ook. Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt doorgerekend.

Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie die stroom opwekt. Als er meerdere omvormers zijn, worden de maximale AC-vermogens opgeteld.

Consulteer ook de website van de Vreg.

Als de zonnepanelen waarvan u stroom gebruikt meer produceren dan u verbruikte in de periode van productie, wordt dit als nulverbruik gerekend door de netbeheerder. De niet verbruikte kWh kunt u niet recupereren.

In theorie staat het elke klant vrij om een ander type meter te vragen, waardoor de injectie afzonderlijk wordt gemeten. Als een installatie niet te groot is, zal er geen probleem zijn met meters die jaar-in, jaar-uit onder nul gaan.

Ecopower rekent met een vaste prijs per kWh, dus zonder abonnementskost. Wie dus met zijn zonnecellen een meterstand heeft die nulverbruik aangeeft, zal bij Ecopower ook een nulfactuur voor elektriciteit krijgen voor die meter.

Bij Ecopower betaal je geen vaste abonnementskost. Daardoor is het voor mensen met zonnepanelen een aantrekkelijke leverancier. Ecopower blijft daarbij gebonden aan de spelregels van de netbeheerder. Afrekeningen worden gemaakt op basis van de meterstanden die de netbeheerder ons doorgeeft. Daar kunnen we niets aan veranderen. Een negatief saldo (meer productie dan verbruik) wordt door de netbeheerder verwerkt als een nulverbruik. Een dagverbruik wordt niet verrekend met een nachtverbruik. De volgende verbruiksperiode start vanaf de laatst geregistreerde meterstand. Meterstanden worden opgenomen:

 • jaarlijks;
 • bij elke leverancierswissel;
 • als er iets wijzigt aan de meter (bv. bij vervanging)
 • als de netbeheerder beslist om een meteropname te doen (bv. controle).

Gebruikt u zonnepanelen? Dan is het belangrijk om de data van metervervanging of leverancierswissel in de gaten te houden. Anders kunt u immers zelfgeproduceerde kWh ‘kwijt’raken. Of, positiever gezegd: cadeau geven aan het net.

Er komen heel wat vragen van mensen die een kleine windturbine willen zetten om – al dan niet gedeeltelijk – in hun eigen energieverbruik te voorzien.

Vooraleer u investeert in productie, kunt u beter eerst in uw verbruik snoeien: energie besparen blijft het allerbelangrijkste. Maar natuurlijk is het aantrekkelijk, zo'n kleine windturbine waarmee u aan huis elektriciteit produceert. Al zijn er enkele bedenkingen.

 • Het is meestal moeilijk om een vergunning te krijgen. Bijna even moeilijk als voor een grote windturbine. Er is natuurlijk ook een effect op de omgeving (geluid, uitzicht).
 • Windturbines hebben bewegende onderdelen. Dat betekent dat ze ook deskundig onderhoud vergen.
 • Over de rendabiliteit zijn er voorlopig nog vragen. Er is ook weinig ervaring. De wind waait het snelst hoog in de lucht; de 'kleintjes' staan op zo'n 15 m hoogte. En hoe dieper in het binnenland, hoe minder wind. Gemiddeld is er vlak boven de huizen een windsnelheid van 4 m/s. Op de grafieken van de producenten van kleine windturbines is dat omgezet een bijna verwaarloosbare jaarproductie. De prijs per kWh is in het beste geval vergelijkbaar met de prijs per kWh voor zonnecellen. Maar de subsidies (en de waarde van de groenestroomcertificaten) zijn veel minder. De meeste kleine windturbines produceren maar echt goed als er gemiddeld 8 m/s is. Niet echt realistisch in Vlaanderen. Onze grote windturbines hebben op 100 m ashoogte nauwelijks 6 m/s gemiddeld.
 • En ten slotte: coöperanten van Ecopower hébben al windturbines: ze zijn mede-eigenaar van het hele productiepark van hun coöperatie.

Pellets & Briketten (groene warmte)

Ecopower biedt een gratis online begeleidingstraject aan om een geschikte pelletkachel voor uw woning en uw persoonlijke verwarmingsbehoefte te kiezen. Het is een uitgebreid traject boordevol informatie over het vermogen, het pelletreservoir, veiligheidsvoorschriften voor het rookgaskanaal en nog veel meer. Neem even de tijd, de informatie zal u helpen om met kennis van zaken de beste kachel te kiezen. U start het traject via deze link.

Coöperanten kunnen steeds bij Ecopower terecht met vragen over pelletkachels; voor, tijdens en na de installatie.

Voor pelletketels is deze expertise momenteel (nog) niet aanwezig.

Pellets en briketten bestelt u eenvoudig per pallet in de webshop. Het bestelproces wijst zichzelf uit.

Goed om weten: coöperanten, REScoop-leden en leden van EBEM, KWB en de Gezinsbond krijgen korting in de webshop. De korting wordt zichtbaar nadat u bent ingelogd in uw MijnEcopower-profiel.

Hebt u nog geen MijnEcopower, dan wordt u tijdens het bestelproces gevraagd om een profiel aan te maken. Zorg dat u de juiste gegevens doorgeeft om problemen met kortingen te vermijden!

Briketten hebben een hogere dichtheid en leveren veel meer warmte dan gewoon brandhout. Ze zetten stevig uit bij het opbranden. Stapel nooit uw kachel vol briketten! Begin steeds met een of maximaal twee stuks.

Het aansteken van de houtbriketten kan moeilijker gaan dan bij brandhout. Onze tips:

 1. Breek een schijf af van de briket.
 2. Verpulver een stuk van de schijf zodat de vezels loskomen.
 3. Neem een biologisch aanmaakblokje of biologische aanmaakkrullen.
 4. Stapel de vezels, het resterend stukje van de afgebroken schijf en de rest van de briket op het aanmaakblokje.
 5. Steek het aanmaakblokje aan.

U kunt eventueel wat klein aanmaakhout gebruiken om het vuur in gang te krijgen.

In vergelijking met brandhout bieden houtbriketten heel wat voordelen: ze zijn beter voor uw kachel, voor uw portemonnee en voor het milieu. Een woordje uitleg:

 • Omdat houtbriketten van gedroogd, samengeperst hout gemaakt worden, is hun vochtigheidsgraad laag (maximaal 10%) en constant. Daardoor leveren ze ook een constante hoeveelheid warmte. Bij brandhout schommelt de vochtigheidsgraad en daarmee ook de warmteafgifte.
 • Houtbriketten worden gemaakt van houtafval en ontschorst resthout. Schors is een boosdoener voor het milieu: het verhoogt de asvorming en de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook is de dichtheid van schors heel laag: het brand wel goed maar het levert u weinig warmte op.
 • Briketten hoeven niet gezaagd of gekliefd te worden, ze kunnen rechtstreeks de kachel in. Ze hebben altijd dezelfde vorm en zijn daardoor goed en compact stapelbaar. Omdat ze ten opzichte van brandhout meer warmte produceren per kg en compacter zijn hebt u minder volume nodig voor een stookseizoen.

Een belangrijk noot: niet enkle de brandstof speels een rol, ook uw stooktoestel. Wilt u het hoogste rendement behalen met de laagste milieu-impact, vervang dan uw oude kachel of haard door een modern exemplaar dat aan de huidige milieunormen beantwoordt.

Het gebruik van houtpellets is niet onomstreden. Op onze website vindt u allerhande informatie over milieu-aspecten van biomassa zoals CO2 en fijn stof. Maar in de eerste plaats is het van groot belang hoe en waar we pellets maken en waarvoor we ze gebruiken.

Hieronder een heel beknopt overzicht van wat er wel kan en wat niet.

Dit kan wel Dit kan niet
 • Houtpellets maken met hout uit duurzaam bosbeheer en zagerijafval zonder additieven
 • Houtpellets maken met hout uit waardevolle bossen, niet-duurzame ontbossing of chemisch behandelde houtresten
 • Houtpellets maken in een lokale, korte keten
 • Houtpellets maken in verre landen om ze dan te vervoeren naar België met het vliegtuig, de boot of de vrachtwagen
 • Houtpellets stoken voor verwarming en sanitair warm water (dit is kleinschalig gebruik met een energierendement van 90% of meer)
 • Houtpellets stoken voor elektriciteitsproductie (dit is grootschalig gebruik met een energierendement van 30% of lager, bijvoorbeeld in biomassacentrales)

Alle Ecopower-coöperanten zijn mede-eigenaar van de pellet- en brikettenfabriek in Ham. Coöperanten die pellets kopen in de webshop krijgen 15 euro korting per pallet. Daarnaast hebben we enkele partnerschappen met organisaties, ook de leden van dei organisaties krijgen korting:

 • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Vlaanderen krijgen 15 euro korting per pallet of per ton
 • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Nederland krijgen 15 euro korting per pallet of per ton
 • Leden van de Gezinsbond krijgen 15 euro korting per pallet of per ton (verrekend via de spaarkaart van de Gezinsbond)
 • Leden van KWB krijgen 9 euro korting per pallet of per ton
 • Leden van EBEM krijgen 9 euro korting per pallet of per ton

Partnerkortingen zijn niet onderling cumuleerbaar. Partnerkortingen zijn wel cumuleerbaar met kortingen toegekend via een promocode. Als u een bestelling plaatst op naam van een bedrijf of organisatie met btw-nummer, heeft u geen recht op kortingen via partnerorganisaties.

Uw korting wordt meteen verrekend bij uw bestelling in de webshop, met uitzondering van de korting van de Gezinsbond (via de spaarkaart). Om de juiste korting te krijgen bij uw bestelling, moet u in uw MijnEcopower-profiel het luik 'Lidmaatschap Ecopower en partnerorganisaties' correct invullen.

Alle Ecopower-coöperanten zijn mede-eigenaar van de pellet- en brikettenfabriek in Ham. Coöperanten die briketten aankopen in de webshop krijgen 15 euro korting per pallet. Daarnaast hebben we enkele partnerschappen met organisaties:

 • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Vlaanderen krijgen 15 euro korting per pallet
 • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Nederland krijgen 15 euro korting per pallet
 • Leden van de Gezinsbond krijgen 15 euro korting per pallet (verrekend via de spaarkaart van de Gezinsbond)
 • Leden van KWB krijgen 9 euro korting per pallet
 • Leden van EBEM krijgen 9 euro korting per pallet

Partnerkortingen zijn niet onderling cumuleerbaar. Partnerkortingen zijn wel cumuleerbaar met kortingen toegekend via een promocode. Als u een bestelling plaatst op naam van een bedrijf of organisatie met btw-nummer, heeft u geen recht op kortingen via partnerorganisaties.

Uw korting wordt meteen verrekend bij uw bestelling in de webshop, met uitzondering van de korting via de Gezinsbond (via de spaarkaart). Om de juiste korting te krijgen bij uw bestelling, moet u in uw MijnEcopower-profiel het luik 'Lidmaatschap Ecopower en partnerorganisaties' correct invullen.

Houtpellets zijn kleine staafjes samengeperst hout. Houtafval uit zagerijen en ontschorst resthout uit duurzaam bosbeheer worden gemalen en weer samengeperst, zonder toevoeging van lijm of additieven. Dat levert een genormaliseerde brandstof op met een constante, hoge energetische waarde.

Door de combinatie van deze genormaliseerde brandstof en de verbranding in geautomatiseerde toestellen (pelletkachels en pelletketels) behalen houtpellets een uitzonderlijk rendement.

Als pellets lokaal geproduceerd worden met houtafval en resthout uit duurzaam bosbeheer, kunnen we terecht spreken van een duurzame, CO2-neutrale brandstof.

Pellet zijn niet geschikt voor uw houtkachel of open haard. Stookt u nog brandhout en wilt u uw uitstoot van schadelijke stoffen terugdringen? Schakel dan over op houtbriketten.

Meer info over Ecopower-pellets vindt u hier. Neem ook eens een kijkje in ons pellet-EHBO.

Ecopower-pellets zijn te koop in onze webshop en via onze verdeelpunten in Vlaanderen en Nederland.

Houtbriketten zijn blokken samengeperst hout. Houtafval uit zagerijen en ontschorst resthout uit duurzaam bosbeheer worden gemalen en weer samengeperst, zonder toevoeging van lijm of additieven. Dat levert een genormaliseerde brandstof op met een constante, hoge energetische waarde.

De briketten van Ecopower zijn cilindervormig, zonder gat. Ze hebben een diameter van 95 mm, zijn ongeveer 24 cm lang en wegen twee kilo per stuk. Ze zijn geschikt om te stoken in alle toestellen waarin u hout stookt.

Briketten bieden veel voordelen tegenover brandhout: laag vochtgehalte, weinig asvorming, compact en makkelijk stapelbaar, stofvrij, meer energie, altijd dezelfde kwaliteit.

Meer info over Ecopower-briketten vindt u hier

Ecopower-houtbriketten zijn te koop in onze webshop en via onze verdeelpunten in Vlaanderen en Nederland.

 

Pellets en briketten worden op dezelfde manier gemaakt met dezelfde grondstoffen. Ecopower heeft in de coöperatieve fabriek in Ham dan ook een productielijn voor beide. Pellets en briketten zijn een hernieuwbare bron van huishoudelijke warmte.

Pellets zijn kleine houtkorrels voor verbranding in een geautomatiseerd toestel; een pelletkachel of pelletketel. Een pelletkachel zorgt rechtstreeks voor verwarming in de ruimte waar hij staat. Een pelletketel zorgt in combinatie met uw centrale verwarming op een duurzame manier voor warmte én sanitair warm water.

Briketten zijn een milieuvriendelijker alternatief voor brandhout, geschikt om te stoken in kachels en haarden. Om uw rendement te verhogen en uw milieu-uitstoot te beperken raden we u aan om enkel houtbriketten te stoken. Ook uw oude kachel vervangen door een modern toestel maakt een groot verschil

De pellets en briketten van Ecopower zijn gemaakt van naaldhout afkomstig uit zagerijen en duurzaam bosbeheer in een straal van 150 km rond de fabriek.

Onze producten zijn 100% natuurlijk; ze bevatten geen lijm of additieven.

Het resthout dat Ecopower verwerkt in de fabriek in Ham wordt eerst ontschorst, zo verhogen we de energetische waarde en verlagen we de asrest en de uitstoot van schadelijke stoffen.

Pellets en briketten die droog gestockeerd worden, behouden jarenlang hun eigenschappen. Een droge ruimte binnenshuis is natuurlijk ideaal, maar niet altijd beschikbaar.

Stockeert u de pellets of briketten buiten, dan moeten ze afgeschermd onder een afdak staan. Ook bij wind mag er geen regen aan kunnen. Let er ook altijd op dat de pellets vrij van de grond staan, u zet ze dus het best op de meegeleverde pallet. Plaats de pallet voor alle zekerheid op stenen.

We leggen u op deze pagina uit hoe u gemakkelijk een vol pallet zelf verplaatst en de handige stretchhoes hergebruikt.

Producten die vochtig worden, zetten uit en verliezen hun kwaliteit en eigenschappen.

Ecopower heeft een eigen webshop. U kunt er pellets en briketten per ton bestellen op pallet of pellets in bulk (enkel voor klanten met een silo).

Ecopower heeft ook een groeiend netwerk van verdelers in Vlaanderen en Nederland. Ze verkopen pellets per zak van 15 kg en briketten per pak van 10 kg. U kunt bij de meeste handelaars ook terecht voor een volledig pallet. Sommige verdelers leveren aan huis.

Alle details over de verkoop en de levering staan beschreven in de algemene voorwaarden. Lees ze goed voor u een eerste keer bestelt.

Ecopower verwerkt uw bestelling zodra we uw betaling ontvangen hebben. Op basis van de binnengekomen bestellingen plannen we zo efficiënt mogelijke leverrondes. Zo beperken we het transport.

De leveringstermijn is maximaal 30 dagen, te tellen vanaf de ontvangst van uw betaling.

Zodra we uw levering hebben ingepland krijgt u een e-mail met de leveringsdatum.

De chauffeur zet de palletgoederen af maar plaatst ze niet binnen in uw garage of woning.

Als u niet thuis bent laat de chauffeur de goederen achter op een geschikte, veilige plek. Is er geen aangewezen plek om de palletgoederen af te laden dan neemt de chauffeur ze weer mee en contacteren we u voor een nieuwe datum. Liefst van al maken we natuurlijk goede afspraken om onnodige kilometers te vermijden.

Bulkleveringen gebeuren enkel in aanwezigheid van de klant.

Ecopower levert palletgoed in België en in Nederland. Bulkleveringen doen we enkel in België.

Voor de webshop werkt Ecopower samen met een Nederlandse betaalpartner; Mollie. Het is de naam van de betaalpartner die op uw bankafschriften staat. Twijfelt u of een betaling aan Mollie wel over pellets of briketten van Ecopower gaat? Via deze link kunt u de details van uw betaling aan Mollie raadplegen.

Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be