Veelgestelde vragen
Alle vragen Elektriciteitslevering // Pellets & Briketten (groene warmte) // Aandelen // Zelf elektriciteit produceren

Elektriciteitslevering

Ecopower levert alleen elektriciteit aan zijn coöperanten en aan de coöperanten van BeauVent, een gelijkgestemde coöperatie. Wij schakelen u pas om nadat u een aandeel hebt gekocht. Hoe u eenvoudig coöperant wordt leest u hier.

Alle elektriciteit die Ecopower levert, wordt gewonnen uit hernieuwbare-energiebronnen. Ecopower investeert uitsluitend in projecten met hernieuwbare energie. Ook in 2016 kreeg Ecopower van Greenpeace weer drie zonnetjes en een maximumscore van 20/20.

Ook andere leveranciers hebben groene stroom. Dat vinden we overigens een heel goede zaak. Ze moeten natuurlijk wel 100% groene stroom blijven leveren. Kijk dus na of het percentage niet afneemt na enkele maanden. En ook of aan de VREG wel de juiste bewijzen worden voorgelegd. Kijk naar het klassement van de leveranciers bij Greenpeace en bij de VREG.

Wie klant wordt bij Ecopower, kan kiezen voor maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturatie. Ecopower stuurt facturen ná de facturatieperiode. Wie bijvoorbeeld vanaf 1 februari klant is en kiest voor tweemaandelijkse facturen, krijgt pas begin april de eerste factuur. Sommige klanten zijn hierdoor verrast. Maar maakt u zich geen zorgen: die factuur komt er wel. U hebt een maand de tijd om uw factuur te betalen.

Sinds 1 februari 2014 is SEPA verplicht ingevoerd in heel Europa. SEPA harmoniseert alle overschrijvingen en domiciliëringen in Europa. De gevolgen heeft u al gemerkt aan uw rekeningnummer. Vroeger telde dat 12 cijfers, intussen is dat een Europees IBAN-nummer van 16 tekens.

Door SEPA worden ook uw domiciliëringsmandaten sinds 1 februari 2014 niet langer door uw bank beheerd maar door uw leveranciers. Wilt u uw Ecopower-facturen via domiciliëring betalen?

Laat het ons weten via het formulier waarmee u online uw klantendossier beheert.

Vragen of klachten kunt u aan onze klantendienst voorleggen: per telefoon, e-mail, post of fax, of via het online contactformulier. U vindt alle contactgegevens terug op onze contactpagina.

De ombudsdienst gaat ervan uit, dat u eerst probeerde om met uw leverancier tot een vergelijk te komen. Pas als dat niet lukt, kunt u bij die dienst een klacht indienen. Alle informatie vindt u op www.ombudsmanenergie.be.

Neen. De kabels en uw meter blijven dezelfde. Ook aan de service bij bv. pannes verandert er niets. Alleen het bedrijf dat uw elektriciteit op het net zet en u facturen stuurt verandert.

Als u verhuist, verhuist Ecopower met plezier mee.

De gegevens die wij nodig hebben kan u gemakkelijk doorgeven via ons verhuisformulier.

Als hulpmiddel kunt u het energie-overnamedocument van de VREG (Vlaamse Regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) gebruiken. U mag de gegevens ook telefonisch of per mail aan ons bezorgen. Bewaar het formulier: het helpt bij onduidelijkheden of bij betwisting met de vorige of volgende bewoner.

Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

Door de specifieke manier van werken – Ecopower levert elektriciteit aan haar eigen coöperanten – hoeven we de prijs niet maandelijks aan te passen. Op lange termijn volgen we wel de marktprijs om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2017 hanteren we een vaste prijs per netgebied.

De redenen waarom we onze prijs de markt laten volgen zijn:

 • Ook de subsidies dalen (met enige vertraging) als de marktprijs verhoogt.
 • Het is de bedoeling om bijkomende projecten voor hernieuwbare energie te ontwikkelen. Een verhoogde prijs creëert daarvoor de nodige kansen, zonder de eventuele uitkering van het dividend in het gedrang te brengen.
 • Het is niet de bedoeling – over een ruime periode gezien – dat de elektriciteitslevering voor Ecopower verlieslatend wordt.
 • We kopen een deeltje hernieuwbare elektriciteit aan van kleine projecten. Ook daar willen we de marktprijs kunnen bieden.
 • Externe kosten, zoals distributiekosten, stijgen ook. Externe kosten moet Ecopower doorrekenen – net als alle andere leveranciers. De sterk uiteenlopende distributiekosten liggen aan de basis van de opsplitsing van de Ecopower-prijzen per netgebied. Initieel koos Ecopower voor eenzelfde vaste prijs voor al zijn klanten, dit systeem wijzigde op 1 januari 2017.

Ja. Voor elk kilowattuur dat geleverd wordt aan klanten, zetten wij ook een kilowattuur uit hernieuwbare energie op het net. Dat wordt nauwgezet bijgehouden. Via haar evenwichtsverantwoordelijke levert Ecopower elke dag een energieboekhouding in bij Elia (de federale netbeheerder). Voor de klanten wordt er op basis van een theoretisch verbruiksprofiel een inschatting gemaakt. Ook van alle productie-installaties wordt er een vrij nauwkeurige prognose gemaakt. Tekorten worden bijgekocht op de elektriciteitsbeurs, overschotten worden daar verkocht. En elke maand leveren we bij de VREG, de regulator, 'garanties van oorsprong' in die bewijzen dat we groene elektriciteit leveren.

We rekenen even veel voor een kWh die overdag wordt verbruikt, als voor een kWh die ’s nachts wordt verbruikt. In kostprijs maakt het dus niet uit wanneer u de elektriciteit verbruikt. Meestal is er ook niet zoveel te regelen: wasmachine, droogkast, vaatwasmachine. Hebt u nog andere toestellen?

Maatschappelijk gezien maakt het wel een verschil dat u piekperiodes mijdt om het net niet over te belasten. Piekperiodes zijn de zomermaanden juni-augustus tijdens de middaguren (als het warm is en de airco's volop draaien) en de wintermaanden november-februari 's namiddags (12.30u tot 14.30u) en in de vooravond (17u tot 19.30u).

Puur financieel is het voor Ecopower iets interessanter als u toch ’s nachts verbruikt. Er is immers wel degelijk een verschil in onze kosten, maar we vegen die weg om principiële redenen. Om het simpel te zeggen: een kilowattuur die ’s nachts verbruikt wordt, geeft evenveel CO2 als een kWh die overdag verbruikt wordt. Bij Ecopower wil dat zeggen dat elke bespaarde kWh gebruikt kan worden om een andere klant van fossiel naar groen te brengen.

Als u problemen hebt met uw elektriciteit – zoals storingen of stroomonderbrekingen – dan lost de distributienetbeheerder dit op. Zij hebben een 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 service. Ecopower plaatst alleen elektriciteit op het net en factureert de eindgebruiker voor de afname.

Ook als u een andere meter wilt of een nieuwe aansluiting, kan dat rechtstreeks met de distributienetbeheerder geregeld worden.

U kunt eenvoudig klant worden door het online contract in te vullen en daarna uw contract te bevestigen via de e-mail die we u sturen. Het online contract vindt u hier.

Opgelet, Ecopower levert enkel elektriciteit aan coöperanten. Bent u nog geen aandeelhouder? Lees dan eerst even deze informatie.

Ecopower hanteert een vaste prijs per netgebied, inclusief 21% btw, heffingen, transport- en distributiekosten etc. Enkel de Bijdrage Energiefonds en het prosumententarief worden apart aangerekend.

Op de website van de VREG kunt u een onafhankelijke vergelijking tussen de verschillende leveranciers maken via de V-test. U kunt ook de berekening maken voor uw persoonlijk jaarverbruik via onze prijssimulator.

U hoeft uw leverancier niet te verwittigen van uw overstap naar Ecopower, al is dat allicht wel beleefd. Ecopower stuurt een bericht voor de overschakeling en dat komt bij uw vorige leverancier terecht. Dit bericht volstaat als opzegging.

Een ingestuurd contract kan nog geannuleerd worden. Als u online een contract hebt geregistreerd en bevestigd hebt u 14 dagen bedenktijd. Binnen die termijn kan u het contract kosteloos en zonder opgave van reden annuleren. Als u dat beslist, laat u dat zo snel mogelijk weten. Wacht niet tot de overschakeling al gebeurd is. Anders zijn er onnodige administratieve kosten.

Een gemiddeld huishouden verbruikt momenteel zo'n 3500 kWh per jaar. Maar het is zeker mogelijk om met een nog lager elektriciteitsverbruik hetzelfde comfort te behouden. Het gemiddelde verbruik van Ecopowerhuishoudens ligt een pak lager.

Ecopower levert geen gas en kan jammer genoeg niet helpen bij uw keuze. Zelf kiezen we op basis van de website van VREG, het algemeen investeringsbeleid van het bedrijf, de eigenaarsstructuur van het bedrijf.

Elk afnamepunt betaalt sinds 1 maart 2016 een bijdrage aan het Energiefonds. Per verbruiksschijf werd een vast jaartarief bepaald. Op 1 januari 2017 werd de Bijdrage Energiefonds verhoogd, voor een laag tot gemiddeld verbruik betaalt u nu 103,37 euro.

De Bijdrage Energiefonds wordt in de pers ook wel de 'Turteltaks' genoemd.

In juni 2017 werd de taks ongrondwettelijk verklaard door het grondwettelijk hof. Voor 2016 en 2017 verandert er niets. Er worden geen bedragen terugbetaald en tot en met 31 december 2017 wordt de Bijdrage aangerekend via uw elektriciteitsfactuur. Vanaf 1 januari 2018 wordt de Bijdrage Energiefonds afgeschaft. U leest er meer over in dit persbericht.

Hieronder de tarieven die gelden tot en met 31 december 2017:

 • minder dan 5000 kWh: 103,37 euro
 • 5000 – 10.000 kWh: 134,37 euro
 • 10.000 – 20.000 kWh: 299,75 euro
 • 20.000 – 50.000 kWh: 795,88 euro
 • Tarieven voor een hoger verbruik vindt u hier

Beschermde afnemers met recht op sociaal tarief betalen 25,85 euro per jaar.

Op de voorschotten betaalt elke klant het minimum. Op de afrekening wordt de exacte kost berekend op basis van uw werkelijk verbruik.

Informatie over het hoe en waarom van de taks vindt u terug op de site van de Vlaamse belastingdienst. Daar vindt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen.

De opinie van Ecopower over de verhoogde Bijdrage Energiefonds leest u hier.

Van bij het begin rekende Ecopower een vaste prijs per kWh aan aan al zijn klanten. De verschillende distributieprijzen werden met een gewogen gemiddelde verdeeld over alle Ecopower-klanten. Maar de prijsverschillen werden steeds groter en het aantal klanten per netgebied was niet langer in evenwicht.

Een tijd lang hebben we daarom een wachtlijst in het leven geroepen voor nieuwe klanten in het dure netgebied Gaselwest. Maar het evenwicht herstelde te traag. Bovendien aanvaardt de VREG, de Vlaamse energieregulator, niet dat een leverancier nieuwe klanten weigert in een bepaald gebied. Daarom werd beslist om vanaf 1 januari 2017 de vaste prijs te behouden maar te laten verschillen per netgebied. Zo worden de reële distributiekosten voor elke klant verrekend in de kWh-prijs.

Pellets & Briketten (groene warmte)

Ecopower biedt een gratis online begeleidingstraject aan om een geschikte pelletkachel voor uw woning en uw persoonlijke verwarmingsbehoefte te kiezen. Het is een uitgebreid traject boordevol informatie over het vermogen, het pelletreservoir, veiligheidsvoorschriften voor het rookgaskanaal en nog veel meer. Neem even de tijd, de informatie zal u helpen om met kennis van zaken de beste kachel te kiezen. U start het traject via deze link.

Coöperanten kunnen steeds bij Ecopower terecht met vragen over pelletkachels, voor tijden en na de installatie.

Voor pelletketels is deze expertise momenteel (nog) niet aanwezig.

Pellets bestellen kan zeer eenvoudig via de website. Ga daarvoor naar bestelpagina via deze link.

Het gebruik van houtpellets is niet onomstreden. Op onze website vindt u allerhande informatie over milieu-aspecten van biomassa zoals CO2 en fijn stof. Maar in de eerste plaats is het van groot belang hoe en waar we pellets maken en waarvoor we ze gebruiken.

Hieronder een heel beknopt overzicht van wat er wel kan en wat niet.

Dit kan wel Dit kan niet
 • Houtpellets maken met hout uit duurzaam bosbeheer en zagerijafval zonder additieven
 • Houtpellets maken met hout uit oerbossen of van chemisch behandelde houtresten
 • Houtpellets maken in een lokale, korte keten
 • Houtpellets maken in verre landen om ze dan te vervoeren naar België met het vliegtuig, de boot of de vrachtwagen
 • Houtpellets stoken voor verwarming en sanitair warm water (dit is kleinschalig gebruik met een energierendement van 90% of meer)
 • Houtpellets stoken voor elektriciteitsproductie (dit is grootschalig gebruik met een energierendement van 30% of lager)

Alle Ecopower-coöperanten zijn mede-eigenaar van de pellet- en brikettenfabriek in Ham. Coöperanten die pellets aankopen in de webshop krijgen 15 euro korting per pallet. Daarnaast hebben we enkele partnerschappen met organisaties:

 • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Vlaanderen krijgen 15 euro korting per pallet of per ton
 • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Nederland krijgen 15 euro korting per pallet of per ton
 • Leden van de Gezinsbond krijgen 15 euro korting per pallet of per ton (verrekend via de spaarkaart van de Gezinsbond)
 • Leden van KWB krijgen 9 euro korting per pallet of per ton
 • Leden van EBEM krijgen 9 euro korting per pallet of per ton

Partnerkortingen zijn niet onderling cumuleerbaar. Partnerkortingen zijn wel cumuleerbaar met kortingen toegekend via een promocode. Als u een bestelling plaatst op naam van een bedrijf of organisatie met btw-nummer, heeft u geen recht op kortingen via partnerorganisaties.

Uw korting wordt meteen verrekend bij uw bestelling in de webshop, met uitzondering van de korting via de Gezinsbond (via de spaarkaart). Om de juiste korting te krijgen bij uw bestelling, moet u in uw MijnEcopower-profiel het luik 'Lidmaatschap Ecopower en partnerorganisaties' correct invullen.

Aandelen

Iedereen kan een aandeel van Ecopower kopen. De inschrijving gebeurt door storting van een bedrag gelijk aan het aantal gewenste aandelen maal 250 euro op rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 met vermelding ‘aandeel’. De gegevens van de rekening worden gebruikt voor het register: naam, adres en rekeningnummer. Als die niet kloppen, of aangevuld moeten worden, dan kan dat in de mededeling worden gezet. Als die niet lang genoeg is, geeft u het door per brief, fax of e-mail, met verwijzing naar de overschrijving. Wij beperken het aandeelhouderschap tot 20 aandelen per persoon.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie over de projecten, de jaarrekeningen, de werking op de website of raadpleeg het informatiedocument.

De statutaire Algemene Vergadering, elk jaar de tweede zaterdag van april, beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoeveel dat is. Het maximum is 6% omdat Ecopower een erkende coöperatie is. In de periode mei-juli wordt het dividend uitgekeerd. Het wordt gestort op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij mensen het anders aangeven.

De Algemene Vergadering beslist of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vóór die Algemene Vergadering. Een voorbeeld. U hebt één aandeel. U was het hele jaar aandeelhouder. Het dividend is 4%. Uw dividend bedraagt 10 euro, want dat is 4% van 250 euro. Of nog: u bent 73 dagen aandeelhouder, dus een vijfde deel van het jaar, u kocht uw aandeel op 20 oktober. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro. Dit is de formule: (x% van 250) x aantal dagen, te delen door 365. Als erkende coöperatie keert Ecopower maximaal 6% uit.

Een eventueel dividend krijgt u op het rekeningnummer waarvan u het aandeel aankocht. Als u dat anders wilt, geeft u zelf het juiste rekeningnummer per brief of via e-mail door. Als u het aandeel kocht via een gemeenschappelijke rekening, staat het op twee namen. Dan moeten beide aandeelhouders ondertekenen voor de wijziging.

Dividenden van erkende coöperaties zoals Ecopower cvba zijn vrijgesteld van roerende voorheffing, tot een bedrag van 190 euro. Dat geldt voor de som van alle dividenden die u krijgt van alle erkende coöperaties waarvan u lid bent.

Als het totale dividend van uw aandelen boven de 190 euro ligt, dan moet u op het bedrag boven die 190 euro wel roerende voorheffing betalen. Deze wordt ingehouden door Ecopower. Het percentage roerende voorheffing verschilt elk jaar, hieronder vindt u de cijfers van de afgelopen jaren.

Voor aandelen op naam van een onderneming is er geen vrijstelling. Ecopower houdt het percentage roerende voorheffing af voor de uitbetaling.

Jaar% roerende voorheffing
op uw dividenden boven 190 euro (particulieren)
of op al uw dividenden (ondernemingen)
201015%
201121%
2012Ecopower keerde geen dividend uit
201325%
201425%
201527%
201630%

Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

In de statuten van Ecopower vermeldt artikel 13 bis dit als een voorwaarde. Die statuten werden opgemaakt in 1991, lang voor de liberalisering van de energiemarkt. Dit artikel wordt nu door de algemene vergadering als volgt geïnterpreteerd: coöperanten kunnen energie afnemen van Ecopower, maar zijn daartoe in geen geval verplicht.

Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. U stuurt drie documenten naar Ecopower:

1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

 • als het aandeel wordt overgenomen: naam, adres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder
 • als Ecopower het aandeel moet terugstorten: het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

3. Het originele aandeelhoudersbewijs.

Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur.

Uw aandeel staat vast in periodes van 6 jaar. Na elke 6 jaar gaat er een nieuwe periode van 6 jaar in. Dat gebeurt automatisch. In de eerste 6 maanden van elk 6e jaar kunt u uw aandeel verkopen. Dat vraagt u schriftelijk: per brief, e-mail of fax. Ecopower neemt het aandeel terug als kapitaalsvermindering. De prijs is de waarde die vastligt in de statuten: 250 euro. U stapt in aan 250 euro, u stapt uit aan 250 euro. Als u niets doet in de eerste 6 maanden van het 6e jaar, blijft u de volgende periode van 6 jaar aandeelhouder. U kunt op elk moment aangeven dat u wilt uittreden. Wij registreren dat. Zo bent u zeker dat u niet aan een nieuwe periode van 6 jaar begint.

Zo lang u klant wilt blijven, blijft u ook aandeelhouder.

Lees voor u een aandeel koopt de informatie over de projecten, de jaarrekeningen, de werking op de website.

Een belegging in aandelen houdt altijd risico's in. Dat geldt ook voor aandelen van Ecopower. Uitgebreide informatie over Ecopower in het algemeen en de risico's in het bijzonder vindt u terug in het informatiedocument.

Zelf elektriciteit produceren

U moet uw netbeheerder de volgende documenten bezorgen:

 • Het keuringsattest van de installatie. De keuringsorganisatie levert dit rechtstreeks af aan u, of u krijgt het via uw installateur.
 • Een elektrisch schema van de installatie. Dit krijgt u ook van de installateur. Soms zit het ook als bijlage bij het keuringsattest.
 • Het conformiteitsattest van de omvormer. De installateur bezorgt u dit.
 • Een ‘verklaring lokale productie’: zie hieronder.
 • Afhankelijk van waar u woont, moet deze bundel naar Infrax, of naar Eandis, of naar PBE. De naam van uw netbeheerder vindt u op uw factuur.
 • Voor Eandis (Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Intermosan, Iveka, Iverlek en Sibelgas): invullen op de website van Eandis.
 • Infrax (PBE, Inter-energa, IVEG en WVEM): invullen op de website van Infrax.

Als uw pv-panelen produceren, draait uw meter terug. Dat betekent dat u evenveel verdient aan opgewekte elektriciteit als wat u zou moeten betalen bij verbruik.

De meter gaat nooit 'onder' nul. Als u meer elektriciteit produceert dan u verbruikt, dan beschouwt de netbeheerder dat als een nulstand. Voor die extra kilowatturen wordt u niet vergoed.

Bij een enkelvoudige meter is dit verhaal simpel.

Bij een dag/nachtmeter gaat het als volgt. Uw dagmeter meet uw dagverbruik tijdens de weekdagen. Uw nachtmeter meet uw verbruik tijdens het weekend en 's nachts. Het ogenblik waarop uw zonnepanelen elektriciteit produceren, bepaalt welke meter terugdraait. Als de panelen in het weekend goed produceren, draait uw nachtmeter terug. Voor de afrekening wordt naar beide meters apart gekeken. Wat op een dagmeter 'te veel' zou zijn geproduceerd, wordt nooit in mindering gebracht op een nachtmeter en vice versa.

Een voorbeeld:

U verbruikt 1000 kWh/jaar, waarvan 600 via de dagmeter en 400 via de nachtmeter.

U produceert met uw pv-panelen 600 kWh/jaar; 450 kWh via de dagmeter geregistreerd en 150 kWh via de nachtmeter.

Uw eindstanden en dus ook uw factuur wordt berekend aan:

600 - 450 = 150 kWh dag en

400 - 150 = 250 kWh nacht.

Of nog:

U verbruikt 1200 kWh/jaar waarvan 1000 via de dagmeter en 200 via de nachtmeter.

U produceert 800 kWh/jaar waarvan 560 via de dagmeter en 240 via de nachtmeter.

Uw eindstanden zijn:

1000 - 560 = 420 kWh dag en

200 - 240 = 0 kWh nacht. 40 kWh werden geproduceerd en kunnen niet worden vergoed.

De meter draait niet onder nul.

De netbeheerder bepaalt de regels, Ecopower past ze toe. Die regels zijn voor alle leveranciers hetzelfde. Nu is de regel dat de telwerken van dag- en nachttellers niet met elkaar verrekend worden. En dat overproductie door zonnepanelen geldt als nulverbruik. Bij Ecopower is er een extra voordeel omdat er geen abonnementsprijs wordt gerekend. Wie zonnepanelen heeft en via het systeem van een terugdraaiende teller gebruik maakt van het net, betaalt hiervoor apart een prosumententarief.

Gebruikers van zonnepanelen met een terugdraaiende meter betalen bij alle leveranciers het prosumententarief. Dit is er sinds 1 juli 2015. De distributienetbeheerders vragen een vergoeding aan wie met een terugdraaiende meter gebruik maakt van het net. De aanrekening gebeurt via de elektriciteitsfactuur. De leveranciers moeten dit innen en doorstorten. Ecopower ook. Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt doorgerekend.

Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie die stroom opwekt. Als er meerdere omvormers zijn, worden de maximale AC-vermogens opgeteld.

Consulteer ook de website van de Vreg.

Als de zonnepanelen waarvan u stroom gebruikt meer produceren dan u verbruikte in de periode van productie, wordt dit als nulverbruik gerekend door de netbeheerder. De niet verbruikte kWh kunt u niet recupereren.

In theorie staat het elke klant vrij om een ander type meter te vragen, waardoor de injectie afzonderlijk wordt gemeten. Als een installatie niet te groot is, zal er geen probleem zijn met meters die jaar-in, jaar-uit onder nul gaan.

Ecopower rekent met een vaste prijs per kWh, dus zonder abonnementskost. Wie dus met zijn zonnecellen een meterstand heeft die nulverbruik aangeeft, zal bij Ecopower ook een nulfactuur voor elektriciteit krijgen voor die meter.

Bij Ecopower betaal je geen vaste abonnementskost. Daardoor is het voor mensen met zonnepanelen een aantrekkelijke leverancier. Ecopower blijft daarbij gebonden aan de spelregels van de netbeheerder. Afrekeningen worden gemaakt op basis van de meterstanden die de netbeheerder ons doorgeeft. Daar kunnen we niets aan veranderen. Een negatief saldo (meer productie dan verbruik) wordt door de netbeheerder verwerkt als een nulverbruik. Een dagverbruik wordt niet verrekend met een nachtverbruik. De volgende verbruiksperiode start vanaf de laatst geregistreerde meterstand. Meterstanden worden opgenomen:

 • jaarlijks;
 • bij elke leverancierswissel;
 • als er iets wijzigt aan de meter (bv. bij vervanging)
 • als de netbeheerder beslist om een meteropname te doen (bv. controle).

Gebruikt u zonnepanelen? Dan is het belangrijk om de data van metervervanging of leverancierswissel in de gaten te houden. Anders kunt u immers zelfgeproduceerde kWh ‘kwijt’raken. Of, positiever gezegd: cadeau geven aan het net.

Er komen heel wat vragen van mensen die een kleine windturbine willen zetten om – al dan niet gedeeltelijk – in hun eigen energieverbruik te voorzien.

Vooraleer u investeert in productie, kunt u beter eerst in uw verbruik snoeien: energie besparen blijft het allerbelangrijkste. Maar natuurlijk is het aantrekkelijk, zo'n kleine windturbine waarmee u aan huis elektriciteit produceert. Al zijn er enkele bedenkingen.

 • Het is meestal moeilijk om een vergunning te krijgen. Bijna even moeilijk als voor een grote windturbine. Er is natuurlijk ook een effect op de omgeving (geluid, uitzicht).
 • Windturbines hebben bewegende onderdelen. Dat betekent dat ze ook deskundig onderhoud vergen.
 • Over de rendabiliteit zijn er voorlopig nog vragen. Er is ook weinig ervaring. De wind waait het snelst hoog in de lucht; de 'kleintjes' staan op zo'n 15 m hoogte. En hoe dieper in het binnenland, hoe minder wind. Gemiddeld is er vlak boven de huizen een windsnelheid van 4 m/s. Op de grafieken van de producenten van kleine windturbines is dat omgezet een bijna verwaarloosbare jaarproductie. De prijs per kWh is in het beste geval vergelijkbaar met de prijs per kWh voor zonnecellen. Maar de subsidies (en de waarde van de groenestroomcertificaten) zijn veel minder. De meeste kleine windturbines produceren maar echt goed als er gemiddeld 8 m/s is. Niet echt realistisch in Vlaanderen. Onze grote windturbines hebben op 100 m ashoogte nauwelijks 6 m/s gemiddeld.
 • En ten slotte: coöperanten van Ecopower hébben al windturbines: ze zijn mede-eigenaar van het hele productiepark van hun coöperatie.
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be