Houtpellets van Ecopower

Lees hier informatie over ecologisch verantwoorde pellets, pelletketels, pelletkachels, warmtenetten met kleine pelletcentrales en de pelletfabriek van Ecopower.
cornerDubbel

Houtpellets

Houtpellets zijn groene warmte: een hernieuwbare brandstof gemaakt van houtige biomassa. Dankzij de optimalisering en normering van de brandstof én de geautomatiseerde toestellen (pelletkachels en pelletketels) zijn duurzaam geproduceerde en kleinschalige houtpellets uit korte keten de best mogelijke toepassing van houtverbranding.

Niet alle pellets zijn duurzaam!

Zowel houtverbranding als het gebruik van biomassa voor energie zijn niet onbesproken. Voor milieu en klimaat is het dan ook doorslaggevend wélke pellets u stookt. Kies altijd voor een lokaal product uit korte keten van goede kwaliteit. De pellets van Ecopower hebben het onafhankelijke ENplus A1-label dat de strengste normen garandeert voor kwaliteit, stofgehalte, energie-inhoud, asgehalte en herkomst van de grondstoffen.

Koopt u pellets van lage kwaliteit, pellets uit landen waar niet aan goed bosbeheer wordt gedaan of pellets die honderden kilometers afleggen op transport naar België? Dan kunnen we moeilijk nog spreken van duurzame warmte.

Heeft u vragen over pellets en duurzaamheid?

Meer info in het pelletdossier

Ecopower-houtpellets uit de coöperatieve fabriek in Ham kopen?

Bezoek onze webshop Vind een verdeler in uw buurt

Pelletketels

Een pelletketel is geschikt voor woningen die niet voldoende geïsoleerd kunnen worden om over te schakelen op een warmtepomp (lagetemperatuurverwarming) én die niet in dichtbebouwd stedelijk gebied staan. Daar zijn individuele pelletinstallaties niet aangewezen omwille van de luchtkwaliteit. Een pelletketel voorziet verwarming op hogere temperatuur, wat het mogelijk maakt om naast vloerverwarming ook te werken met gewone radiatoren. Een pelletketel vervangt uw gas- of stookolieketen en zorgt ook voor uw sanitair warm water.

Pelletkachels

Een pelletkachel is niet verbonden met een groter systeem in uw huis. De kachel geeft rechtstreekse warmte af aan de ruimte waar hij staat. Het is een geschikt toestel voor duurzame bijverwarming, onder dezelfde voorwaarden als de pelletketel. Gebruik uw pelletkachel niet op momenten dat de Vlaamse Milieumaatschappij negatief stookadvies geeft.

cornerDubbel
cornerDubbel

Warmtenetten met pellets als warmtebron

Houtpellets kunnen ook gebruikt worden als warmtebron voor een warmtenet. In dat geval is er een centrale plek voor de levering (en dus beperkter transport) en wordt de collectieve installatie professioneel onderhouden. Dat maakt de investering in de recentste filtertechnologie kostenefficiënt waardoor de uitstoot minimaal is in verhouding tot de warmtelevering. Dankzij deze innovatie is een warmtenet met een kleine biomassa-installatie ook in stedelijk gebied mogelijk, in tegenstelling tot individuele pelletinstallaties.

cornerDubbel
cornerDubbel

De coöperatieve pelletfabriek

Om de kwaliteit, de korte keten en de duurzaamheid van pellets te kunnen garanderen bouwde Ecopower een eigen pelletfabriek in het Limburgse Ham. Zo hebben we de volledige controle over het productieproces, van de keuze van de grondstof tot de verpakking. De grondstoffen (reststromen van naaldhout uit duurzaam bosbeheer) komen uit een straal van maximaal 150 km rond de fabriek. De verkoop gebeurt via onze eigen webshop en via een netwerk van lokale handelaars. Bekijk hiernaast het filmpje 'Zo worden duurzame houtpellets van Ecopower gemaakt'.

Meer info in de projectfiche
Speel video af