Burgerenergie? Dat is samen energie maken, delen en besparen

Burgercoöperatie Ecopower is een energiegemeenschap met leveringsvergunning: met burgerkapitaal realiseren we productie-installaties (zonnepanelen en windturbines), de lokaal opgewekte elektriciteit delen we onder de leden. Maar wist u dat ook andere burgercoöperaties betrokken zijn in dit verhaal van collectief (en dus coöperatief) energiedelen? Ecopower deelt zijn leveringsvergunning met vijftien andere coöperaties zodat die de stroom van hun installaties kunnen delen met hun leden, zónder tussenkomst van commerciële leveranciers.

In dit blogartikel leggen we uit hoe het werkt, kijken we naar de cijfers van 2023 en werpen we een blik vooruit.

Thuis groene burgerstroom verbruiken? Deze burgercoöperaties doen al mee

Ecopower deelt zijn leveringsvergunning met energiecoöperaties die ook lid zijn van REScoop Vlaanderen – de federatie van burgerenergiecoöperaties – en die zelf elektriciteit produceren. Op dit moment gaat het over BeauVent, Vlaskracht, CoopStroom, ZuidtrAnt, Volterra, Pajopower, Stroomvloed, Klimaan, Druifkracht, MegaWattPuur, Campina Energie, Bronsgroen, Noordlicht, ECoOB en Denderstroom. Het idee is eenvoudig: we bundelen de krachten om zo veel mogelijk energiecoöperanten thuis te laten genieten van de groene burgerstroom van de installaties waar ze zelf mee in investeren.

Ook voor de burgers maken we het zo eenvoudig mogelijk: wie lid is van een van de deelnemende coöperaties kan dit eenvoudig aanduiden bij de contractaanvraag op de Ecopower-website.


Hoe zag de samenwerking er in 2023 uit?

In het voorbije jaar brachten de toen nog dertien partnercoöperaties samen de productie van 81 coöperatieve installaties in in de gemeenschappelijke pot ‘groene burgerstroom’. De grote meerderheid daarvan zijn zonne-installaties, vaak op publieke gebouwen of scholen en gerealiseerd in het kader van het VEB-raamcontract.

Ook drie windturbines maken deel uit van de mix die de partnercoöperaties inbrachten: twee windturbines van BeauVent (een deel van project Bornem en een deel van project Gistel) en de participatie van Volterra in de windturbine Huysmanhoeve in Eeklo.

Alle ingebrachte installaties samen produceerden in 2023 bijna 6.870.000 kWh groene burgerstroom. Die werd via Ecopower gedeeld met zo’n 3400 huishoudens. Deze hoeveelheid groene burgerstroom is goed voor een CO2-besparing van 2700 ton. 24% van de geproduceerde elektriciteit was afkomstig uit zon, 76% uit wind.

Wat brengt de toekomst voor collectief (en dus coöperatief) energiedelen?

Ook in 2024 blijven de coöperaties verder samenwerken aan collectief energiedelen en het uitbouwen van een echte energiegemeenschap van burgers. Het is een systeem dat werkt:

  • het zorgt voor meer hernieuwbare energie;
  • het brengt burgers aan zet in de lokale energietransitie;
  • het houdt de meerwaarde lokaal;
  • het zorgt voor een besparing op de huishoudelijke energiefactuur;
  • het vergt geen bijkomende kosten of administratie;
  • het is toegankelijk voor iedereen.

Coöperatief energiedelen realiseert precies de voordelen voor mens, maatschappij en planeet die Europa beoogde toen de nieuwe richtlijnen over energiegemeenschappen werden ingevoerd. Als energiedelen op individueel vlak wordt ingevuld (peer-to-peer energiedelen via Fluvius) vallen heel wat van de voordelen weg of zijn ze beperkt tot enkele mensen in plaats van een hele gemeenschap.

De burgercoöperaties koesteren nog grote toekomstambities met het collectieve energiedelen: de Belgische burgerenergiecoöperaties die samen SeaCoop opgericht hebben, willen mee eigenaar worden van het volgende windpark in de Noordzee. Als dat project doorgaat, kan iedereen in Vlaanderen mee participeren via één van de twintig Vlaamse coöperaties en de stroom thuis geleverd krijgen. Zo dromen we van 1 miljoen huishoudens die thuis groene burgerstroom verbruiken, geproduceerd door democratisch beheerde installaties in burgerhanden.

Meer over burgerenergie in Vlaanderen?

Dieper duiken in de wereld van burgerenergie? Een overzicht van de projecten en dienstverlening van alle Vlaamse coöperaties voor burgerenergiecoöperaties is te vinden op burgerenergie.be.

Meer weten over SeaCoop? Kijk op www.seacoop.be