Kwaliteit


Een verantwoorde, hernieuwbare brandstof

U wilt een kwalitatieve brandstof met een hoog rendement en een lage uitstoot van schadelijke stoffen. Dat is namelijk goed voor uw portemonnee, voor het milieu en voor de levensduur van uw pelletkachel of -ketel.

Ecopower maakt in de coöperatieve fabriek het Limburgse Ham houtpellets en houtbriketten op een ecologisch verantwoorde manier. We kiezen onder andere bewust voor lokaal hout uit duurzaam beheerde bossen in een straal van 150 km rond de fabriek. Zo beperken we het transport en zijn we zeker dat er geen waardevol bosgebied sneuvelt in regio’s waar houtoogst minder gereguleerd is en weinig gecontroleerd wordt.

Wilt u duurzaam stoken? Kies dan altijd voor lokaal geproduceerde pellets op basis van lokale grondstoffen. Koop geen geïmporteerde producten uit Canada, Rusland of andere verre landen.

Bij de productie van onze houtpellets streven we altijd naar de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen voor mens, kachel en milieu. We voldoen dan ook aan de kwaliteitsnormen zoals bepaald volgens de internationale ISO-norm (zie tabel).

Tabel: eigenschappen Ecopower-pellets, onafhankelijke testresultaten, september 2017.

Eigenschap

Eenheid

ISO-normen 17829

Pelletaudit Ecopower (sept 2017)

Diameter

mm

6 ± 1 of 8 ± 1

6,0

Lengte

mm

3,15 < L ≤ 40

conform

Vochtgehalte

w-%

≤ 10

6,5

Asgehalte

w-%

≤ 0,7

0,31

Mechanische duurzaamheid

w-%

≥ 98,0

99,1

Gehalte aan fijne fractie (< 3,15 mm)

w-%

≤ 0,5

0,2

Calorische onderwaarde

MJ/kg

≥ 16,5

≥ 17,9

Bulkdichtheid

kg/m3

600 ≤ BD ≤ 750

670

Assmelttemperatuur

°C

≥ 1200

>1490

 

Bij de meest recente audit uitgevoerd door een onafhankelijk labo voldeden de Ecopower-pellets nog steeds aan de kwaliteitseisen, maar bij het meten van het gehalte aan schadelijke stoffen (arseen, lood, cadmium, chromium, koper, nikkel, kwik en zink) bleek dat de maximaal toegelaten hoeveelheid cadmium lichtjes werd overschreden (0,6 mg per kg droge stof). Om deze reden werd het ENplus-label tijdelijk opgeschort.

De reden van het verhoogde cadmiumgehalte is volledig te wijten aan de grondstof: Ecopower gebruikt hout afkomstig uit regio’s in België en Nederland waar de bodem en bijgevolg de bomen te veel cadmium bevatten. Dit zijn regio’s waar de non-ferro-industrie historisch veel vervuiling veroorzaakte.

Onze duurzame keuze om enkel hout uit de buurt te gebruiken keert zich nu een beetje tegen ons. We zijn ervan overtuigd dat we met gelijkwaardige grondstoffen uit andere regio’s het cadmiumgehalte kunnen doen dalen en verwachten dit na enkele testen en nieuwe labo-resultaten opgelost te hebben.

In afwachting van de nieuwe resultaten werden alle verwijzingen naar ENplus tijdelijk uit al onze communicatie verwijderd zoals de regels van ENplus het voorschrijven. Op de website van ENplus staat tijdelijk de vermelding 'Suspended certificate since 05.12.2017'.

Voor het verbrandingsproces of voor uw kachel heeft een licht verhoogd cadmiumgehalte geen effect. Wel betekent het dat de restasse iets meer cadmium zal bevatten. Momenteel raden wij aan om de asse bij het huisvuil te gooien en niet in de tuin te gebruiken. Dit is overigens ook het advies van de overheid die via de website StookSlim tips over correct stoken van hout bundelt. We geven graag nog mee dat verbranding van een blok hout en de verbranding van dat zelfde blok hout verwerkt tot pellets, exact dezelfde cadmiumresultaten oplevert.

We nemen de verdere stappen in samenspraak met ENplus en volgen hun strikte regels verbonden aan het gebruik van het logo. Momenteel werd het label tijdelijk opgeschort, er is in het geval van Ecopower geen sprake van een inbreuk tegen of misbruik van het ENplus-label. Ecopower garandeert zoals voorheen de kwaliteit van de pellets als groenewarmtebron.

Bestel nu »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be