Locatie

Het project omvatte twee windturbines, die langs het Albertkanaal komen daar waar het kanaal Schoten-Dessel begint. De gemeente startte met de ontwikkeling van het industrieterrein en voorzag een strook voor de inplanting van windturbines. In 2014 schreef de gemeente een gunningsprocedure uit voor de realisatie van dit windturbinepark. De gunning werd in augustus 2014 toegewezen aan Ecopower.

We gingen vol enthousiasme aan de slag en werkten hard aan het project. Ondanks het initiële engagement van de gemeente trad ze zelf op als tegenpartij bij het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat Ecopower aantekende na een weigering van de vergunning. Lees hier het hele verhaal.

Omdat de vergunningsprocedure is afgelopen, is ook het recht van opstal niet meer van toepassing en is het project helaas definitief ten einde.

Meer informatie over dit project en de effecten van geluid, slagschaduw en de gevolgen voor de natuur, vindt u in dit dossier.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

De gronden waar de plannen werden uitgewerkt zijn eigendom van de gemeente Schoten. Er werd met hen een recht van opstal en een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Initieel was het voor de gemeente een belangrijk criterium dat inwoners, verenigingen en bedrijven uit Schoten de mogelijkheid kregen om rechtstreeks te participeren in het windproject. Dankzij het zuiver coöperatieve model van Ecopower, waarin elk project voor 100% openstaat voor rechtstreekse participatie, werd dit gegarandeerd.

Ondank de communicatie van de gemeente over hun engagement inzake energie en klimaat en het ondertekenen van het Burgemeesterconvenant, werd het windproject onder druk van een actiecomité afgevoerd. De realisatie had een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de uitstoot van CO₂ te verminderen en de woorden om te zetten in reële actie.

Het REScoop MECISE-project ondersteunt Europese coöperaties om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Schoten wordt in dit kader ontwikkeld.


Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

10.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 4650 Ecopower huishoudens
  • 2850 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 9.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 36.000
Bouwjaar/ingebruikname /
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant