In 2014 schreef de gemeente Schoten een gunningsprocedure uit voor een windturbinepark van drie windturbines op het te ontwikkelen bedrijventerrein Wijtschot aan het Albertkanaal.

Ecopower kreeg de opdracht toegewezen en ging vol enthousiasme aan de slag. In de loop van de jaren vertraagden verschillende hindernissen het project. Deze werden stelselmatig overwonnen om eind 2019 te eindigen met het indienen van een vergunningsaanvraag voor een project van twee turbines.

Intussen was het draagvlak bij het gemeentebestuur voor het project onder het vriespunt gezakt onder impuls van de ontwikkelaar van het bedrijventerrein en het protestcomité ‘Ongeschonden Wijtschot’. De provincie zorgde met gelijkheid van stemmen voor een stilzwijgende weigering van de vergunning. Ecopower ging in beroep bij de minister maar ving helaas bot.

In een volgende stap tekenden we beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Onder meer de gemeente zelf trad op als tegenpartij, waarbij ze haar eigen RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) in vraag stelde. In dat plan was ruimte voorzien voor windturbines binnen een strook van 40 meter breed. Wat er echter niet voorzien werd in het plan, waren de bepalingen voor het overdraaien van de wieken boven stukken grond die volgens ruimtelijke ordening een andere bestemming hebben. Op die basis - het stukje overdraai - heeft de rechter Ecopower geen gelijk gegeven. Omdat de vergunningsprocedure is afgelopen, is ook het recht van opstal niet meer van toepassing en is het project helaas definitief ten einde.