Basisschool de Ark - Leuven


Over het project

Locatie

Dit project omvat coöperatieve zonnepanelen op het dak van twee schoolgebouwen van basisschool de Ark in Leuven. De school maakte gebruik van een raamcontract voor zonne-energie op schooldaken van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gelanceerd onder de noemer Klimaatscholen 2050. Alle katholieke scholen in Vlaanderen en Brussel kunnen deelnemen.

De Ark stelt twee daken ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen. De financiering gebeurt met burgerkapitaal via rechtstreekse participatie, waardoor de school zelf geen investering moet doen. De school koopt de lokaal geproduceerde elektriciteit aan tegen een voordelig tarief. 

Adres:

Tiensesteenweg 190, Heverlee (De Ark 2)

Martelarenlaan 313, Kessel-Lo (De Ark 3)

Partners

De aankoopcentrale voor het katholieke onderwijs vzw DOKO, schreef een aanbesteding uit voor een raamcontract. Binnen dat contract kunnen alle katholieke scholen in Vlaanderen en Brussel gebruik maken van een model waarbij een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie coöperatieve zonnepanelen plaatst op het dak van de school.

In dit project bundelen burgercoöperaties BeauVentEnergentPajoPowerStroomvloedZuidtrAnt en Ecopower de krachten en delen ze de financiering.

Naast het aanbod rond zonnepanelen kunnen de scholen via het raamcontract ook beroep doen op ondersteuning voor energiebesparing en monitoring van hun energieverbruik. EnergieID staat in voor het luik energiemonitoring, de besparingsmaatregelen worden uitgewerkt door een aantal energiestudiebureaus waaronder Efika Engineering.

Meer info op www.klimaatscholen2050.be en op onze blog

Technische gegevens

Type

Merk: Viessman (panelen) Fronius (omvormer)

54 zonnepanelen op de Ark 2 (15 kWp)
64 zonnepanelen op de Ark 3 (18 kWp)

Verwachte jaarlijkse productie

29500 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 15 Ecopower huishoudens
  • 8 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 24% - de overige 76% wordt ingevuld door coöperanten van de andere betrokken coöperaties
Ik doe mee »
Investering Ecopower 8000 euro
Aantal Ecopower aandelen 32 aandelen
Bouwjaar/ingebruikname oktober 2018 / najaar 2018
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be
Word coöperant »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be