Lokale pellets, een duurzame keuze voor kleinschalige warmte


Wat zijn houtpellets?

Houtpellets zijn een hernieuwbare brandstof voor verbranding in moderne toestellen (pelletkachels en pelletketels). Omdat de brandstof geperst en geoptimaliseerd wordt (o.a. het vochtgehalte) en het stooktoestel geautomatiseerd is, garanderen de naaldhoutpellets van Ecopower een hoog rendement en een lage uitstoot. Deze hernieuwbare brandstof biedt zo een modern comfort met minimaal onderhoud.

Hoe herken ik kwalitatieve pellets?

ENplus A1 kwaliteitslabel voor duurzame houtpellets. BE005 is de code van Ecopower als pelletproducent.

De kwaliteit van pellets is belangrijk voor het milieu en voor de levensduur van uw stooktoestel. Het internationale kwaliteitslabel ENplus A1 biedt garanties over de kwaliteit van het productieproces en het eindproduct.

Wilt u duurzaam stoken? Kijk altijd op de verpakking naar het internationale, onafhankelijke ENplus-label. Er bestaat een label voor producenten (001 - 299) en een voor handelaars (vanaf 300). De eerste twee letters van de code staan voor het land.

Het ENplus-label van Ecopower als producent is ENplus A1 BE005. Als handelaar heeft Ecopower het ENplus A1 nummer BE307.

Lees meer »

Hoe duurzaam zijn houtpellets?

Het gebruik van biomassa voor energie is niet onbesproken en kan enkel onder strikte voorwaarden.

Een eerste belangrijke principe is dat houtpellets nooit gebruikt mogen worden voor grootschalige elektriciteitsproductie. Daarbij ligt het rendement te laag en is de benodigde hoeveelheid pellets veel te groot om duurzaam en lokaal aan te leveren. Kleinschalige verwarming van gebouwen en sanitair warm water is wel een goed idee.

Daarnaast wordt de duurzaamheid van pellets bepaald door de herkomst en de kwaliteit van de grondstoffen, de productiemethode en de lengte van de productieketen.

Koopt u pellets uit Canadese oerbossen die met de boot naar België komen? Kiest u voor Russische pellets die duizenden kilometers afleggen over de weg tot bij u thuis? Dan is er van duurzaamheid natuurlijk geen sprake meer. Kies daarom voor duurzame, Belgische naaldhoutpellets van Ecopower.

Zijn pellets CO2-neutraal?

Een boom die groeit neemt koolstofdioxide of CO2 uit de lucht op. Als hij gekapt wordt en gebruikt als brandstof, wordt die CO2 weer uitgestoten. Het gebruik van hout als warmtebron wordt daarom als CO2-neutraal beschouwd. Dat klopt enkel als de bossen, waaruit het hout afkomstig is, duurzaam beheerd worden. Er moet voldoende aangroei zijn voor de consumptie. Als we bomen kappen zonder voor nieuwe aanplanting te zorgen, wordt de CO2-cyclus onderbroken en is het hout niet meer CO2-neutraal.

Daarom is het belangrijk dat bossen duurzaam beheerd worden. In West-Europa staan de wetgeving en het toezicht erop garant voor duurzaam bosbeheer.

Uiteraard moeten ook de CO2-uitstoot van het transport en het productieproces in rekening gebracht worden. Die beperkt Ecopower tot een minimum door restenergie van de buurbedrijven te gebruiken in de fabriek. Daarnaast heeft Ecopower geografische beperkingen voor de herkomst van de grondstoffen en voor de afzetmarkt van het eindproduct. Zo reduceren we het transport en de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat.

Verdienen houtpellets het label 'hernieuwbare energie'?

We spreken van een hernieuwbare energiebron als de bron voor onbeperkte tijd gebruikt kan worden zonder uitgeput te geraken. Wind, zon en waterkracht zijn hernieuwbaar. Fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkool zijn niet hernieuwbaar. Ze werden aangemaakt over een periode van miljoenen jaren terwijl de mens deze voorraad opgebruikt in een paar honderd jaar.

Een boom groeit relatief snel en produceert zo hout. Als we niet sneller verbruiken dan dat er aangroeit, is hout wel degelijk een hernieuwbare energiebron. Als het verbruik echter te hoog is of de aangroei te beperkt, raakt de energiebron uitgeput.

Duurzaam bosbeheer, zowel in natuurlijke als in aangeplante bossen, is de sleutel tot hernieuwbaarheid. In West-Europa is de wetgeving op het vlak van bosbeheer op zich een garantie voor duurzaam bosbeheer, zeker omdat deze wetgeving ook samengaat met een goede controle op het terrein.

Hoe duurzaam zijn de pellets van Ecopower?

Om duurzaamheid, transparantie en kwaliteit te garanderen bouwde Ecopower een eigen fabriek in het Limburgse Ham. Daar maken we onze eigen naaldhoutpellets. We staan ook zelf in voor de verkoop van onze producten aan eindklanten en aan ons netwerk van verdelers. Zo hebben we als bedrijf de volledige controle over ons product, vanaf de selectie van de grondstof en het productieproces tot de verpakking en het transport.

Meer over de Ecopower-fabriek leest u hier. Als burgercoöperatie draagt Ecopower transparantie hoog in het vaandel. Benieuwd naar het productieproces? U bent van harte welkom voor een virtueel of fysiek bezoek aan de fabriek. Als dat niet transparant is!

Voor de productie van pellets is natuurlijk ook energie nodig: warmte voor het drogen én elektriciteit om de fabriek te laten draaien. Ecopower gebruikt daarvoor de restenergie van de naburige bedrijven.

De biomassa die als grondstof voor Ecopower-houtpellets dient, is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in een straal van 150 kilometer rond de fabriek. Zo beperken we het transport en zijn we zeker dat er geen oerbossen of andere waardevolle bosgebieden sneuvelen. Ook onze afzetmarkt is geografisch beperkt.

Van welk hout maakt Ecopower pellets?

Ecopower gebruikt als grondstof voor de pellets reststromen van stamhout uit duurzaam beheerde bossen in een straal van 150 km rond de fabriek. Zo beperken we de uitstoot bij het transport. We verwerken de toppen van de bomen die niet geschikt zijn voor meubels of constructie. Daarnaast wordt ook onbewerkt houtafval gebruikt, afkomstig van Belgische zagerijen. Ecopower-pellets bevatten geen toegevoegde producten, lijm of andere schadelijke stoffen.

Is het verantwoord om hout te gebruiken voor biomassa-energie?

De beschikbare hoeveelheid lokaal geoogst, duurzaam stamhout is beperkt. Daarom bestaat er een hiërarchie in het gebruik ervan. Hout dat geschikt is voor planken, meubels en constructie belandt bij voorkeur niet in de kachel. Om de kwaliteit, het rendement en het ENplus-label te garanderen is het wel belangrijk dat pellets gemaakt worden van voldoende kwalitatief hout. Er bestaan ook pellets uit bijvoorbeeld stro of snoeiafval, waarvan de kwaliteit en de energiewaarde minder zijn.

Zijn houtpellets schadelijk voor de gezondheid?

De uitstoot van fijn stof is de oorzaak van verschillende gezondheidsproblemen. Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes. Bij inademing kunnen ze invloed hebben op luchtwegen, hart en bloedvaten. Houtverbranding is een bron van fijn stof. Moeten we dan alle vormen van houtverbranding verbieden? Uiteraard niet. Wel moeten we de stooktoestellen perfectioneren en de brandstof optimaliseren om zo de uitstoot tot een minimum te beperken. Pelletkachels en duurzame, lokale houtpellets zijn daar een goed voorbeeld van!

Lees meer »

Bestel nu »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be