UGent
Wind

Locatie

In 2018 organiseerde UGent een aanbesteding voor de bouw van een windturbine op de campus Proeftuin in de Proeftuinstraat in Gent. Een belangrijke voorwaarde was rechtstreekse burgerparticipatie. Ecopower diende samen met burgercoöperatie EnerGent een offerte in en kreeg de opdracht toegewezen. Deze windturbine sluit aan op twee andere, meer zuidelijke windturbines die door andere projectontwikkelaars gerealiseerd worden. Het windproject ligt in de concentratiezone die de Provincie eind 2014 heeft afgebakend als één van de geschikte zones voor windturbines langs de E40.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

De windturbine wordt gerealiseerd in samenwerking met burgercoöperatie EnerGent. Ook UGent krijgt de kans om 34% mee te investeren in de windturbine. De Provincie Oost-Vlaanderen ziet toe op de afstemming tussen de verschillende ontwikkelaars. Lees meer op de website van Provincie Oost-Vlaanderen.

Milieuwinst

De lokaal geproduceerde, hernieuwbare elektriciteit is gedeeltelijk voor plaatselijk verbruik, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de Ecopower-coöperanten. De coöperatieve turbine van Ecopower en EnerGent levert jaarlijks 3400 ton CO2-besparing op!

Stand van zaken vergunning en extra info

In november 2019 organiseerden we drie informatiemomenten om het project ruimschoots toe te lichten. In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie samen over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.

De berekeningen zijn gewijzigd sinds de infomarkten en zijn nu gebaseerd op de meest recente locatie van de windturbine. Uit steeds verdergaand onderzoek is gebleken dat de windturbine plaatsen waar ze voorzien was, niet kan omwille van bepaalde ruimtelijke voorschriften. Ze is 40 m opgeschoven in westelijke richting en komt zo komt ze dichter tegen de bestaande gebouwen van UGent te liggen en verder van de Schelde.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

8.500.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 4200 Ecopower huishoudens
  • 2400 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% (gedeeld met EnerGent en eventueel met UGent)
Ik doe mee
Investering Ecopower 1.000.000 euro (als UGent mee investeert)
Aantal Ecopower aandelen 4000
Bouwjaar/ingebruikname 2022
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant