UGent
Wind

Locatie

In 2018 organiseerde UGent een aanbesteding voor de bouw van een windturbine op de campus Proeftuin in de Proeftuinstraat in Gent. Een belangrijke voorwaarde was rechtstreekse burgerparticipatie. Ecopower diende samen met Energent een offerte in en kreeg de opdracht toegewezen. De geproduceerde elektriciteit zal voor een deel ter plaatse worden verbruikt, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de Ecopower-coöperanten. De windturbine staat niet alleen, maar sluit aan op twee andere windturbines meer zuidelijke die door andere projectontwikkelaars gerealiseerd worden.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

De windturbine wordt gerealiseerd in samenwerking met burgercoöperatie Energent. Ook UGent krijgt de kans om 34% mee te investeren in de windturbine. De Provincie Oost-Vlaanderen steunt het project en ziet toe op de afstemming van de communicatie tussen de verschillende ontwikkelaars.

Milieuwinst

3.400 ton CO2

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

8.500.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 4.200 Ecopower huishoudens
  • 2.400 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 1.000.000 euro (indien UGent mee investeert)
Aantal Ecopower aandelen 4.000
Bouwjaar/ingebruikname 2022
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant