Energiegemeenschappen zijn niet meer weg te denken uit het energiedebat. Dit artikel schetst waar de term vandaan komt, wat de nieuwe mogelijkheden zijn en hoe Ecopower hier naar kijkt. 

De vertaling van de Europese regelgeving over energiegemeenschappen op Vlaams niveau heeft het concept energiedelen in het leven geroepen. Fluvius heeft ervoor gekozen om die nieuwe mogelijkheden daarbinnen gefaseerd in te voeren. Het gaat over energiedelen in een appartementsgebouw, persoon-aan-persoon verkoop en energiedelen binnen energiegemeenschappen. 


Drie nieuwe manieren om
energie te delen  
Energiedelen binnen energiegemeenschappen


Wat Ecopower als burgercoöperatie doet.


De focus in dit artikel,
en in deze veelgestelde vraag.

Persoon-aan-persoon verkoop


Eigen opgewekte stroom delen, verkopen
of schenken aan iemand anders.

Lees hier meer.

Energiedelen in een appartementsgebouw


Stroom van collectieve installaties op
daken van appartementsgebouwen
voor persoonlijk gebruik.

Lees hier meer. 


Burgercoöperaties als voorbeeld

Toen de Europese Commissie in de aanloop naar de klimaatakkoorden van Parijs in 2015 op zoek ging naar manieren om burgers te activeren voor de energietransitie, kwamen ze uit op het coöperatieve model. Want burgercoöperaties voor hernieuwbare energie in heel Europa deden al vele jaren precies waar de Commissie naar op zoek was: het draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten, privékapitaal mobiliseren en hun leden aanzetten om minder energie te verbruiken. Het concept van energiegemeenschappen met als hoofddoel ‘de burger staat centraal’ is dan ook sterk geïnspireerd op het coöperatieve model van Ecopower.

Wat is een energiegemeenschap?

Illustratie: Luc van Summeren (https://research.tue.nl/en/persons/luc-fm-van-summeren)

De Europese richtlijn ‘Clean Energy For All Europeans’ voorziet twee soorten energiegemeenschappen: de hernieuwbare-energiegemeenschap en de energiegemeenschap van burgers. Ze verschillen slechts in details en zijn op de meeste punten gelijk: een groep afnemers verenigt zich om energie te produceren, te verbruiken, te delen, op te slaan of te verkopen, om energiediensten aan te bieden of eraan deel te nemen, of om oplaaddiensten voor elektrische voertuigen aan te bieden. Winst maken mag niet het voornaamste doel zijn. Zowel burgers als lokale overheden en ondernemingen kunnen deelnemen aan energiegemeenschappen.

Een energiegemeenschap is dus een manier om als groep collectief energie te produceren en te delen. Leden van een energiegemeenschap zijn zo niet langer slechts passieve consumenten die klant zijn bij een energiebedrijf, maar nemen actief deel aan de energiemarkt. In Vlaanderen zal het vanaf 2023 mogelijk zijn om een energiegemeenschap op te richten.

Ecopower als energiegemeenschap

Binnen Ecopower doen we al sinds 2003 aan energiedelen tussen alle leden van onze coöperatie, toen we gestart zijn met het leveren van onze groene burgerstroom aan de leden. We investeren samen in zon-, wind- en waterkrachtprojecten en delen die energie met alle Ecopower coöperanten. Zo genieten we thuis van groene stroom aan kostprijs, bouwen samen aan meer hernieuwbare energie in burgerhanden en spreiden we risico’s in een grote groep. Bekijk hier het 1-minuut-filmpje over onze werking.

En we doen dat goed: jaar op jaar krijgt onze dienstverlening topscores in de klachtenindicator voor energieleveranciers van de regulator VREG en staan we vooraan in de ranking van energieleveranciers van Greenpeace. In tijden van hoge elektriciteitsprijzen zoals nu bewijst ons coöperatieve model bovendien duidelijk zijn meerwaarde. Zo bleken Ecopower-leden gemiddeld 30% goedkoper uit te komen dan klanten van andere energieleveranciers in het eerste kwartaal van 2022. Prijzen van energieleveranciers kunt u vergelijken via de V-test (vtest.vreg.be), een onafhankelijke vergelijkingstool van de Vlaamse Energieregulator, VREG. De coöperatieve prijzen van Ecopower worden daar niet vermeld zolang de contractstop blijft gelden. Om te vergelijken kunt u altijd onze prijssimulator invullen. Ook zet het coöperatieve energiemodel in op eigenaarschap door de burger, meerwaarde voor de lokale gemeenschap en onafhankelijkheid van het buitenland.

Ecopower is een pionier als energiegemeenschap en voldoet net als de andere REScoops aan beide Europese definities van energiegemeenschappen. Als energiegemeenschap werken we samen met overheden en ondernemingen aan nieuwe installaties en om energie te delen. Onder de Ecopower-vleugels realiseren we rechtstreeks hernieuwbare energieprojecten zonder bijkomende administratieve last die komt kijken bij de oprichting van nieuwe energiegemeenschappen.

Veranderen de nieuwe regelingen dan niets voor Ecopower? Uiteraard gaan we op zoek naar de meerwaarde van de nieuwe mogelijkheden rond energiedelen voor onze coöperatie.

Zit u met een idee voor een (voldoende groot) project of een samenwerking? Dan kunt u hiervoor bij ons terecht. Niet om een nieuwe energiegemeenschap op te richten, wel om samen te werken binnen onze bestaande Ecopower-gemeenschap. We steken onze energie liever in het realiseren van nieuwe projecten en het efficiënt delen van onze groene stroom, dan in het opzetten van nieuwe juridische en administratieve entiteiten rond één specifiek project. Zo maken we samen werk van een energietransitie in burgerhanden.