Het nieuwe jaar brengt ook voor Ecopower enkele veranderingen met zich mee. Met vooraan het goede nieuws: we gaan terug open! U wilt klant worden? Lees hieronder alle praktische info.

Op 1 januari 2024 voert Ecopower ook enkele veranderingen door voor alle klanten met een contract voor Groene burgerstroom: de prijs voor afname en injectie daalt, er wijzigen een paar elementen in de algemene voorwaarden en we voeren een forfaitaire kost in voor klanten met zonnepanelen en een terugdraaiende meter. De voorschotten wijzigen niet

We verwelkomen terug stroomklanten

Goed nieuws! Binnenkort zetten de twee coöperatieve windturbines in Lille groene burgerstroom op het net voor zo’n 6000 huishoudens. Dankzij het nieuwe windproject kan Ecopower weer nieuwe klanten verwelkomen vanaf 1 januari 2024. Alle leden werden op 23 november per mail ingelicht over het einde van de contractstop. Sindsdien kunt u via de website een nieuw contract invullen met als vroegst mogelijke datum van overschakeling 1 januari 2024.

Twijfelt u of overstappen naar Ecopower in uw situatie voordelig is en wilt u onze prijs vergelijken met andere leveranciers? Vanaf december staat Ecopower terug in de V-test van de VREG. Voor december kunt u in de V-test en in de prijssimulator van Ecopower dezelfde gegevens invoeren en de resultaten naast elkaar leggen. Is Ecopower altijd de goedkoopste? Nee, dat beloven we niet. Wel bieden we een eerlijke, transparante, zo stabiel mogelijke prijs. En natuurlijk de meest duurzame, lokale stroom van de coöperatieve zonnepanelen en windturbines waar u als klant zelf mee eigenaar van bent.

Klant worden bij Ecopower – praktische info

U vindt het contract op www.ecopower.be/ikwordklant.

Welke gegevens heeft u nodig om het contract vlot in te vullen?

 • De EAN-code van uw elektriciteitsaansluiting. Die staat op uw facturen. Opgelet, niet die van uw gasaansluiting;
 • Als u de aansluiting overneemt van een vorige gebruiker/bewoner (bv. bij verhuizing, ...)
 • De meterstand(en) op het moment van overname (bij analoge meter);
 • Het ingevulde en ondertekende energieovernamedocument.

Wat moet u nog weten?

 • Ecopower levert alleen elektriciteit (geen gas) en dit enkel in het Vlaams Gewest;
 • Per EAN-code moet u een apart contract invullen;
 • Het contract is enkel geldig voor jaarlijks uitgelezen meters op laagspanning (ook digitale meters);
 • Ecopower biedt enkel een terugleververgoeding aan in combinatie met een afnamecontract voor digitale meters, niet apart;
 • Wilt u graag een contract met een dynamische prijs? Lees dan aandachtig de info op de webpagina www.ecopower.be/dynamischeburgerstroom.

Prijsdaling vast gedeelte Groene burgerstroom en terugleververgoeding

De prijzen op de elektriciteitsmarkt ontspannen verder en dus kan ook onze burgercoöperatie de prijs van het vaste gedeelte van Groene burgerstroom verlagen: op 1 januari daalt het vaste gedeelte van onze prijsformule voor Groene burgerstroom van 0,20 naar 0,17 euro per kWh. Het vaste gedeelte maakt 50% van de prijs uit, de overige 50% varieert elke maand en is gekoppeld aan de Belgische marktprijzen. De kosten voor groenestroomcertificaten (GSC) dalen van 0,01647 naar 0,01581 euro per kWh, de kosten voor warmtekrachtcertificaten (WKK) dalen van 0,0028 naar 0,002576 euro per kWh. Beschermde klanten hebben recht op sociaal tarief; zij betalen uiteraard het sociaal tarief en niet de Ecopower-prijs.

De lagere prijzen op de markt betekenen ook dat de elektriciteit die Ecopower ontvangt van klanten met zonnepanelen en een digitale meter (injectie) minder waard is. Daarom daalt vanaf 1 januari de terugleververgoeding voor klanten met zonnepanelen en een digitale meter van 0,11 naar 0,075 euro per kWh. Van 11 cent naar 7,5 cent dus. Deze wijziging geldt ook voor beschermde klanten.

Lees meer over de prijsformule en over alle andere prijscomponenten op de factuur op www.ecopower.be/prijs.

Invoering forfait voor zonnepanelen en een analoge, terugdraaiende meter

Vanaf 1 januari 2024 rekent Ecopower aan klanten met zonnepanelen en een analoge, terugdraaiende meter de kosten door die Ecopower maakt voor hun profiel. Het ‘forfait terugdraaiende meter’ bedraagt 42 euro per kVA omvormervermogen per jaar (excl. btw) en wordt pro rata het aantal dagen dat uw contract loopt aangerekend. Dit forfait wordt niet aangerekend aan beschermde klanten (klanten met recht op sociaal tarief).


Waarom voeren we deze forfaitaire kosten in voor klanten met een analoge (terugdraaiende)
meter en zonnepanelen? 
De kosten zijn een gevolg van het prijsverschil tussen de injectie en de afname. Wanneer mensen stroom injecteren zijn de marktprijzen doorgaans laag omdat er een groot aanbod zonnestroom is. Wanneer ze afnemen is de stroom duurder door de grotere vraag en een lager aanbod. De analoge meter draait terug en bekijkt de netto stroomafname op jaarbasis, zonder rekening te houden met het moment van injectie of afname. Zo worden de reële kosten niet gereflecteerd in de factuur. Op basis van historische data heeft Ecopower de werkelijke kosten ingeschat die terugdraaiende meters op deze manier veroorzaken. 

Herbekijk hier het webinar en lees de veelgestelde vragen over dit thema. 

De voorschotfacturen

Het bedrag van de voorschotfacturen wordt niet pro-actief aangepast aan de prijswijziging of de nieuwe forfaitaire kost. De prijsdaling voor de afname is beperkt en ongeveer in evenwicht met de prijsdaling voor injectie (voor zonnepanelen en een digitale meter) of de invoering van het forfait terugdraaiende meter (voor zonnepanelen en een analoge meter). Ook al heeft iedereen een eigen voorkeur, algemeen merken we dat veel klanten van continuïteit houden. Een wijziging van de voorschotten zorgt steeds voor veel reactie. Wilt u graag een aanpassing van uw voorschotbedrag, dan kan dat met een gemotiveerde aanvraag bij de klantendienst.

Wanneer we na een afrekening uw voorschot herberekenen, houden we daarbij wel rekening met de nieuwe prijs en het forfait terugdraaiende meter.

Nieuwe algemene voorwaarden

Er zijn nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 januari 2024 omdat het forfait terugdraaiende meter er nog niet in stond. Ook voeren we enkele aanpassingen door om de veranderingen in de markt correct weer te geven. Lees hier alle algemene en bijzondere voorwaarden. 

Wat verandert er?

 • Vermelding van het forfait terugdraaiende meter.
 • De wettelijke termijn om te veranderen van leverancier wijzigt van 30 dagen naar drie weken.
 • Klanten met een digitale meter kunnen vanaf 1 januari 2024 kiezen voor een maandelijkse afrekening. Het aanvragen gebeurt via een online formulier, beschikbaar vanaf midden december of via een e-mail naar info@ecopower.be.
 • We verhelderen de uitleg over ‘meetregime 3’ (het meten en afrekenen op kwartierbasis). Wie meetregime 3 wenst, kan bij Ecopower kiezen voor Dynamische burgerstroom. Wie kiest voor Fluvius-energiedelen en daarvoor meetregime 3 nodig heeft, kan dit activeren door een dynamisch contract af te sluiten.