Update 30 november 2022: tegen de zomer van 2023 weer nieuwe klanten welkom

De prijzen op de energiemarkten vertonen een voorzichtige daling. Toch blijft de markt onstabieler en wisselvalliger dan ooit. In deze marktomstandigheden kunnen we pas nieuwe klanten aannemen als er voldoende bijkomende productie is. Dat zal zijn wanneer het windproject in Schelle operationeel is. Op deze basis kunnen we tegen de zomer van 2023 weer nieuwe klanten verwelkomen. We brengen onze coöperanten op de hoogte zodra deze informatie concreet is.


Burgercoöperatie Ecopower voerde van 11 tot 31 januari een tijdelijke contractstop in om de plotse instroom van meer dan 3000 nieuwe contractaanvragen te verwerken. Die beslissing heeft de klantendienst de nodige ruimte gegeven om de lawine aan vragen te beantwoorden en bij te werken. We hebben deze periode bij Ecopower ook gebruikt om nader te bestuderen wat het effect van bijkomende toename van klanten betekent voor onze werking. Meer bepaald voor het evenwicht tussen productie en verbruik en de financiële gevolgen van een onevenwicht tussen die twee.

Om de duurzame groei en de financiële gezondheid van onze burgercoöperatie te bewaken, hebben we beslist om de contractstop voor nieuwe contracten te verlengen, alvast tot eind april 2022 (noot: de contractstop werd verlengd, wellicht kunnen we tegen de zomer van 2023 weer nieuwe klanten verwelkomen).

De uitleg in een notendop? We willen bij Ecopower heel graag zo veel mogelijk Vlaamse huishoudens voorzien van onze lokale groene burgerstroom tegen een eerlijke prijs, maar dan moeten er ook meer coöperatieve windturbines komen. Als we niet afhankelijk willen zijn van de hoge marktprijzen moeten we resoluut inzetten op eigen productie van hernieuwbare energie. Hoe dan? Door meer en vlottere vergunningen voor windprojecten in burgerhanden.

Verder in dit artikel leest u meer tekst en uitleg. In onderstaande kader beantwoorden we alvast alle praktische vragen over de contractstop.Lees hier het antwoord op al uw praktische vragen over de tijdelijke contractstop

Wanneer kan ik klant worden?De contractstop blijft alvast behouden tot de zomer van 2023. Omdat de beslissing gelinkt is aan de marktprijzen en aan de beschikbare productie volgen we de situatie continu op. Er kunnen pas nieuwe klanten bij zodra we voldoende bijkomende productie hebben. Het eerste grote project (windproject Schelle) zal naar verwachting operationeel zijn tegen het einde van de lente 2023.

Geldt de contractstop ook voor coöperanten?

Ja, de contractstop geldt voor alle nieuwe en bijkomende contracten, ook voor coöperanten. Zowel voor coöperanten van Ecopower als van de coöperaties waarmee we een leveringsovereenkomst hebben.

Zijn er uitzonderingen op de contractstop?

Alleen wie al Ecopower-klant is en verhuist of wie al klant is en een bijkomende aansluiting nodig heeft op dezelfde naam, kan een contractaanvraag indienen. Ook ‘interne’ overnames laten we uiteraard toe. Dan gaat het om een overname tussen twee partners bij een overlijden of een scheiding, of een overname van privé naar bedrijf of andersom.
Waarom staat Ecopower niet meer in de V-test?De V-test van VREG toont alleen actieve contracten die klanten ook kunnen afsluiten. Zolang de contractstop duurt, verschijnt Ecopower dus niet in de V-test.
Hoe kan ik de prijs van Ecopower vergelijken met andere leveranciers?Wilt u graag de huidige prijs van Ecopower vergelijken met andere leveranciers? Dat kan via onze prijssimulator. Het resultaat daarvan kunt u vergelijken met de uitkomst van de V-test.
Kan ik wel coöperant worden tijdens de contractstop?Ja, dat kan. Via onze webpagina 'aandelen kopen' kunt u nog steeds coöperant worden van Ecopower. Als u daarna ook graag klant wil worden, moet u even geduld hebben tot na de contractstop. We informeren de coöperanten zodra ze weer klant kunnen worden.
Is er een wachtlijst om weer klant te kunnen worden?Nee, we werken niet met een wachtlijst. We brengen onze coöperanten op de hoogte zodra er concrete, praktische info is. Wilt u graag klant worden, hou dan onze website en overige communicatie in de gaten (op twitter, Facebook, LinkedIn en via de nieuwsbrief).


Grote interesse voor lokale hernieuwbare elektriciteit tegen een eerlijke prijs

De plotse grote instroom van nieuwe klanten kwam er niet zomaar. In december 2021 gingen twee marktspelers failliet en zo’n 100.000 mensen moesten een nieuwe elektriciteitsleverancier zoeken. Ook door de stevige prijsstijgingen en de veelvuldige media-aandacht daarvoor gingen veel huishoudens zelf spontaan op zoek naar een voordeliger energiecontract.

Ecopower heeft een erg gunstige prijs. Wie de vergelijkende V-test van VREG deed, kwam algauw bij ons terecht. Ook de unieke Ecopower-formule is aantrekkelijk in deze onzekere energietijden: een vast tarief waarbinnen prijsstijgingen of -dalingen twee maanden op voorhand transparant worden gecommuniceerd. Omdat de marktomstandigheden wel heel extreem zijn is Ecopower verplicht om vanaf november 2022 voor de helft een variabel tarief te gebruiken (zie prijspagina). 

Bovendien garanderen we ook oprecht groene stroom van eigen bodem, waar u als klant-coöperant zelf mee eigenaar bent. Maakt Ecopower winst? Dan stroomt die terug naar de coöperanten via het dividend of naar de energietransitie via bijkomende investeringen in hernieuwbare energie. Heel wat nieuwe mensen vonden de weg naar Ecopower, ook leden die elders klant waren kozen opnieuw voor hun eigen burgercoöperatie.

Een energiegemeenschap waarin productie en levering in evenwicht zijn

Die opvallend lagere prijs van Ecopower is mogelijk omdat we een energiegemeenschap zijn waarin burgers samen energie produceren en delen. Onze stroom uit eigen productie is minder afhankelijk van de markt en Ecopower hoeft als burgercoöperatie niet te verdienen op de stroomlevering. Winstmaximalisatie is geen drijfveer, wel het creëren van ecologische en maatschappelijke meerwaarde en zo werken aan een eerlijke energietransitie.

We willen graag zo veel mogelijk mensen voorzien van lokale, hernieuwbare en betaalbare burgerstroom, maar daar moet ook productie tegenover staan. Meer klanten verbruiken immers meer elektriciteit. Het coöperatieve model streeft naar een evenwicht tussen productie en levering, anders moeten we elektriciteit bijkopen op de markt en die is al een hele tijd uitzonderlijk duur. Even duur als de duurste energiebron en dat zijn op dit moment de gascentrales.

Minder CO2-uitstoot én een lagere factuur. Dat kan.

Het projectteam van Ecopower werkt permanent aan de realisatie van nieuwe windprojecten. Ook heel wat andere burgercoöperaties werken projecten met lokaal eigendom uit. Maar de vergunningsprocedures verlopen erg moeizaam en slepen vaak jaren aan. Dossiers die op alle vlakken gunstig lijken, worden op het laatste nippertje toch niet vergund. Zoals bijvoorbeeld het coöperatieve windproject in Mol.

Meer projecten in burgerhanden, on- én offshore

Laat de tijdelijke contractstop bij burgercoöperatie Ecopower daarom een pleidooi zijn voor vlottere vergunningprocedures en meer coöperatieve energieprojecten. Niet alleen onshore windturbines en zonneprojecten trouwens. Rechtstreekse burgerparticipatie in onze offshore windparken zou een exponentiële bijdrage leveren aan een inclusieve en eerlijke energietransitie.

De verzamelde Belgische burgercoöperaties pleiten via het samenwerkingsverband ‘Burgerwind op zee’ voor offshore wind waar mensen mee eigenaar van zijn, zodat ze mee kunnen investeren, delen in de winst en thuis de groene stroom kunnen verbruiken aan kostprijs. Laat die Belgische trots ook écht van alle Belgen zijn.

Burgerenergie, daarbij winnen de mensen, de lokale economie én het klimaat

Het coöperatieve energiemodel biedt meerwaarde op alle vlakken: meer lokale hernieuwbare energie in de strijd tegen de klimaatopwarming, minder afhankelijkheid van buitenlandse energie, financieel voordeel voor de Belgische burgers en de lokale economie én een betaalbare elektriciteitsfactuur voor onze huishoudens. Dat zijn vier vliegen in één klap als we kijken naar de actuele uitdagingen inzake klimaat en energie.