Energiegroep Circulair Zuid

Bijdragen aan een duurzaam Antwerpen Zuid? Dat kan met de buurtenergiegroep.
cornerDubbel

1. Word Circulair Zuid-coöperant via Ecopower

Buurtbewoners die coöperant van Ecopower én lid van de energiegroep zijn, vormen de buurtenergiegroep Circulair Zuid. Lid van de energiegroep worden is gratis. In welke mate u zich engageert binnen de energiegroep, bepaalt u zelf.

cornerDubbel
cornerDubbel

2. Schrijf in voor de Buurtenergiegroep

Aandeel gekocht en nu coöperant van Ecopower? Welkom! Om lid te worden van de energiegroep moet u enkel nog een e-mail sturen naar circulairzuid@ecopower.be met uw volledige naam, adres en e-mailadres waarmee u het aandeel kocht. Wij kijken deze gegevens na, vanaf dan bent u lid van de energiegroep en houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen.

3. U bepaalt zelf uw engagement binnen de energiegroep

Neemt u liever een passieve rol op? Dan wordt u enkel via e-mail op de hoogte gehouden van wat er binnen de energiegroep gebeurt of stemt u misschien af en toe mee voor een idee. Binnen een actieve rol, komt u naar de vergaderingen van de energiegroep (georganiseerd door Circuit), luistert u naar ideeën van de buurt of brengt u er zelf aan.

In principe is iedereen welkom, niet alleen leden van de energiegroep. De meerwaarde als lid bestaat eruit dat u stemrecht hebt om tijdens deze vergaderingen mee te bepalen aan welke duurzame ideeën (een deel van) het budget van 15.000 euro, gecreëerd door de zonnepanelen, effectief wordt toegekend.

Eerder passief of toch liever actief, u draagt hoe dan ook bij aan een leefbare en levendige buurt waar bewoners de toekomst van hun buurt zelf duurzaam invullen met een budget, gecreëerd door de zonnepaneelinstallaties uit de buurt.