Milieuaspecten


Hernieuwbaarheid

Hout is een hernieuwbare energiebron. Het hout in het bos groeit aan en maakt het zo mogelijk om elk jaar een hoeveelheid te oogsten. Dat betekent wel dat de bossen, waaruit het hout afkomstig is, duurzaam beheerd worden.

Lees meer »

CO2-neutraliteit

Het gebruik van hout als warmtebron wordt als CO2-neutraal beschouwd. Dat klopt enkel als de bossen, waaruit het hout afkomstig is, duurzaam beheerd worden.

Lees meer »

Fijn stof

Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes. Bij inademing kunnen ze invloed hebben op de gezondheid. Houtverbranding is een bron van fijn stof. Vooral open haarden en oude houtkachels zijn de boosdoeners. Pelletkachels en -ketels hebben een zeer lage uitstoot van fijn stof. En er wordt gewerkt aan technieken om die uitstoot nog verder te verlagen.

Lees meer »
Bel ons: 03 287 37 79
Mail ons: info@ecopower.be