Wat is het?

Het gebruik van fossiele brandstoffen of biomassa om energie op te wekken geeft altijd rookgassen. Die rookgassen bevatten een belangrijk deel CO2.

CO2-neutraliteit betekent dat de brandstof tijdens haar ontwikkeling even veel CO2 opneemt als er uitgestoten wordt bij de verbranding. Op die manier draagt de verbranding niet bij tot een toename van het CO2-gehalte in de atmosfeer.

Daarbij moet de tijd, die verloopt tussen de opname en de uitstoot, beperkt zijn. Want de fossiele brandstoffen zijn ook een opslag van CO2,maar het tijdsverschil tussen die opname en de verbranding nu is miljoenen jaren. Om de klimaatwijziging niet te verergeren zou dat tijdsverschil maar enkele jaren mogen zijn.

Is hout CO2-neutraal?

Hout wordt algemeen beschouwd als een CO2-neutrale brandstof. De boom neemt tijdens zijn groei CO2 op uit de lucht. Bij verbranding van het hout van deze boom wordt die CO2 terug vrijgesteld en komt in de atmosfeer terecht.

De CO2-neutraliteit kan op twee manieren beschouwd worden.

  • Binnen de levensduur van een boom. De boom groeit over een periode van 20 of 30 jaar. Bij massaal gebruik van hout als brandstof zal er dus een ‘koolstofschuld’ ontstaan: de vrijgestelde CO2 wordt terug opgenomen door de aanplant van een nieuwe boom, maar over een periode van 20 of 30 jaar. Als we op korte termijn fossiele brandstoffen vervangen door hout, zal het CO2-gehalte blijven stijgen over die periode van 20 - 30 jaar, om daarna aan een daling te beginnen. Het zou kunnen dat hiermee de klimaatwijziging toch een kritisch niveau overschrijdt met fatale gevolgen voor het leven op aarde.
  • Binnen het bos. Als het bos duurzaam beheerd wordt, zorgt de beheerder voor een evenwicht tussen kap en aanplant. Hij weet hoeveel hout er jaarlijks in zijn bos bijkomt. Dat is de hoeveelheid die dan ook gekapt kan worden. Globaal blijft de CO2-opname door het bos dan stabiel en compenseert ze de CO2-uitstoot bij verbranding van de geoogste bomen. Op die manier ontstaat er geen ‘koolstofschuld’.

Garanties voor CO2-neutraliteit bij hout

Het duurzaam beheer van bossen is het meest zichtbaar als het bos gecertificeerd is. Voor deze certificering zijn er twee mogelijkheden:

  • FSC: Forest Stewardship Council
  • PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

In West-Europa is de wetgeving op het vlak van bosbeheer op zich ook een garantie voor duurzaam beheer van de bossen. Zeker omdat deze wetgeving ook samengaat met een goede controle op het terrein.

Bronnen