Naar aanleiding van de prijsverhoging en de verandering van het prijssysteem vanaf november 2022, kregen we heel wat detailvragen van betrokken coöperanten. U vindt ze met een beknopt antwoord terug op deze pagina. Lees en bekijk voor de volledigheid zeker ook de basisinformatie:

- De online infosessie met alle uitleg en de presentatie

- Het blogartikel met alle basisinfo en referenties
- De nieuwe categorie veelgestelde vragen: 'verandering prijssysteem vanaf 1 november'.

cornerDubbel
cornerDubbel

De nieuwe prijs bij Ecopower

De 0,73 euro/kWh is gebaseerd op een verwachte prijs (op dit moment lijkt die weer lager te liggen, maar het verandert dus heel snel). Met onze veronderstelling zal de prijs van andere leveranciers nog hoger zijn op dat moment.

Na elke maand wordt de prijs voor de afgelopen maand op de prijspagina gepubliceerd.

De prijs van november zal hoog zijn. Die van december en januari wellicht ook. Maar de gemiddelde prijs voor een volledig jaar zal normaal gesproken lager zijn dan die van deze maanden. De verwachting mag zijn dat uw thuisverbruik minder zal kosten dan het verbruik via een laadpaal. Als die nu 0,4 of 0,5 euro/kWh is, dan zal die prijs ook nog stijgen – is toch te verwachten. Bovendien hebt u thuis mogelijk ook zelfconsumptie waarbij u zonnestroom gebruikt om direct op te laden. Dat is altijd interessant.

Nog nuttig om weten is dat uw verbruik op jaarbasis wordt verdeeld volgens een theoretisch profiel. Als u dus 100 kWh spaart, dan wordt die verdeeld over alle maanden van uw factuur.

Op de website van de VREG kunt u een onafhankelijke vergelijking tussen de verschillende leveranciers maken via de V-test. Omdat Ecopower momenteel een tijdelijke contractstop voor nieuwe klanten heeft, verschijnen we niet in de V-test.

We werken nog aan een aanpassing van onze prijssimulator zodat die dezelfde werkwijze als de V-test volgt en u op termijn het resultaat van de Ecopower-simulator kunt vergelijken met de resultaten van de V-test.

Maar weet dat vergelijken lastig is omdat er alleen nog variabele contracten bestaan. Dat zijn contracten waarbij de prijs niet op voorhand vastligt, maar afhankelijk is van de prijsevolutie op de markt. Ook Ecopower heeft vanaf 1 november 2022 een deels variabele prijs, die elke maand wijzigt en voor 50% afhankelijk is van de marktprijs die maand.

De prijssimulator van Ecopower wordt net zoals de V-test van VREG maandelijks aangepast met de best mogelijke inschatting van de gemiddelde prijs voor de volgende 12 maanden. Als u in beide prijsberekenaars precies dezelfde gegevens invult, geeft dat een indicatie maar geen exacte cijfers.

Wat u zeker niet mag doen om uw jaarfactuur bij Ecopower in te schatten en te vergelijken, is de prijs gebruiken die we eind augustus aankondigden voor november. Dan lijkt Ecopower erg duur. Eind augustus was de marktprijs nog uitzonderlijk hoog én november is een dure maand. Dat bedrag is dus geen referentie voor de gemiddelde prijs voor een heel jaar.

Weet in elk geval dat u qua prijs goed zit bij Ecopower. We blijven ook in het nieuwe systeem leveren aan kostprijs en zullen zoals altijd in alle transparantie blijven communiceren over prijswijzigingen en de bijhorende motivatie.


Zonnepanelen en de terugleververgoeding

In het model dat we nu hebben zal de prijs voor afname automatisch stijgen dalen op basis van de marktprijs. Minstens zo lang dat overeind blijft, blijft ook de 0,2 euro/kWh voor injectie overeind. Onze intentie is alvast om het voor heel 2023 aan te houden.

Het lijkt ons een faire prijs. Het kan wel zijn dat in de winterperiode andere leveranciers daar (veel) boven gaan, maar het wordt pas echt relevant tegen de maanden dat er weer (veel) zon is. We denken dat we gemiddeld over een jaar een goede prijs geven.

Het is een keuze. Dan zou uw prijs in de winter hoog zijn en in de zomer lager. Nu geeft het meer een stabiele basis voor alle afnemers.

Mensen met een terugdraaiende meter hebben een gunstig regime. Ook voor mensen met zonnepanelen en een digitale meter blijft het gunstig – iedereen wil nu zonnepanelen zetten en de installateurs kunnen niet volgen – maar niet zo gunstig als met de terugdraaiende meter.

Nee. De elektriciteit van terugdraaiende meters komt uiteindelijk niet bij ons. Het verlaagt een beetje de algemene kosten van het systeem die over alle leveranciers worden gespreid.

Nee, we betalen voor de elektriciteit wat ze waard is. Als we die elektriciteit niet zouden hebben moeten we die elders kopen. De prijs van de elektriciteit zou daarmee niet dalen.


Nee. Het zorgt integendeel voor een minstens gedeeltelijke vermindering van het onevenwicht tussen injectie en afname op het net. Het verhoogt dus (een beetje) de onmiddellijke dekking van afname door injectie.

Ongeveer de helft van de Ecopower-klanten heeft zonnepanelen. Ongeveer 10% van de klanten heeft een digitale meter en zonnepanelen, 40% van alle klanten heeft zonnepanelen en een terugdraaiende, analoge meter.

We bepaalden een prijs die fair is voor de wie zonnepanelen heeft. Het is een prijs die hoog is, maar voor alle klanten is het gunstiger dat we deze elektriciteit kopen tegenover elektriciteit van derden. Het is ook de prijs die we intern gebruiken voor eigen productie en waarmee we nog een reserve kunnen aanleggen en het is een prijs waarmee we de REScoops die elektriciteit aan ons verkopen een goede prijs kunnen bieden.

Het zou zeker kunnen kloppen dat maandelijkse afrekeningen minder voordelig zijn voor u. Het klopt in ieder geval dat er bij uw verbruiksprofiel geen rekening gehouden wordt met zelfverbruik in de zomer. Bovendien zal maandfacturatie in combinatie met een warmtepomp zorgen voor heel hoge facturen in de winter, en heel lage facturen in de zomer. Dat maakt het soms moeilijker om te budgetteren.


Ecopower: coöperatieve groene stroom

Het betekent – en dat is geen verrassing – dat we niet alles kunnen afdekken met hernieuwbare energie. Met iets hogere prijzen – het moet niet zo heftig zijn als nu – wordt het wel de moeite om te investeren in oplossingen.


De actuele hoge én snel veranderende energieprijzen hebben een heel grote impact. Een verandering van het systeem bij Ecopower is daarom nodig. We slagen er wel in om de prijsveranderingen beperkt te houden – zeker tegenover de rest van de energiemarkt – en er is al zeker geen sprake van overwinsten.

Het is de bedoeling van Ecopower om zo veel mogelijk mensen te betrekken. We bekijken ook nu of en wanneer we extra contracten kunnen toelaten. Evident zouden we een veel betere dekking hebben als we maar 100 klanten zouden hebben, maar dat is dus niet de bedoeling.

In de huidige prognose zal er niet veel winst zijn voor coöperanten. Enkel veel wind in november en december kan voor winst zorgen.

Die heeft geen kleur. De kleur wordt bepaald door ingeleverde garanties van oorsprong. Die hebben we voor 100% van eigen installaties. Een manier om het te zien is dat we op momenten van overschot ervoor zorgen dat er minder fossiele brandstoffen gebruikt worden. Op momenten van tekort gaan we die wel gebruiken, maar even veel als we voordien uitgespaard hebben.


Nieuw prijssysteem met vast en variabel deel 

 • Vast deel: stabiliteit bewaken waar mogelijk, deel waar we zelf controle over hebben, eigen productie.
 • Variabel deel: om de reële marktkosten die we hebben (en die erg veranderlijk zijn) ook door te kunnen rekenen.

Met dit deel moet nu alles betaald worden, inclusief reserve voor de toekomst.

We hebben een formule bepaald waarbij zowel bij stijgende als bij dalende marktprijzen de kosten en de opbrengsten in verhouding zijn. Ongeveer 70% van de tijd is er evenwicht tussen productie uit onze hernieuwbare energie (en die van klanten met digitale meters en van REScoops die aan ons verkopen) en verbruik door onze klanten. Daarnaast wordt voor ongeveer 30% verkocht op de markt en die kopen we op andere momenten weer terug. De verkoop is steeds aan lage marktprijzen en het terugkopen aan de hoogste marktprijzen. Omdat verkopen aan een variabele prijs niet willekeurig mag, kunnen we niet die 30% hoogste prijzen in een eigen verzonnen en moeilijk controleerbare formule steken. We kozen wel voor de reeds algemeen gebruikte formule van de gewogen gemiddelde uurprijs en dan in een verhouding 50-50. Als we later meer dekking hebben zou het kunnen dat we de formule bijstellen, maar dat gaat niet maand na maand zijn.

We weten dat we op de dure uren moeten kopen, maar we weten niet wanneer die dure uren zullen zijn – de uren wanneer er weinig wind en zon is. Het zou een keuze kunnen zijn om profielen te kopen op een termijnmarkt, maar daar zijn dan weer andere risico’s aan verbonden, bijvoorbeeld als marktprijzen weer zouden dalen.

We hebben even veel productie uit eigen installaties (en aankoop van mensen met digitale meters en aankoop van andere hernieuwbare-energiecoöperaties) als verbruik door klanten. Op sommige momenten is er overschot en die verkopen we. Hiervoor moeten installaties met fossiele brandstoffen minder produceren. Op andere momenten hebben we tekort en kopen we aan. Op maandbasis garanderen we dat het groene stroom is door de inlevering van garanties van oorsprong.

Die andere onderdelen veranderen nu niet en die zijn de afgelopen jaren een beetje gedaald. Voor een kleine verbruiker (2.000 kWh) zal het nieuwe capaciteitstarief waarschijnlijk wel iets hoger zijn dan de oude distributienetvergoeding. Dat verklaart waarom we bij een vergelijking tussen 2022 en 2023 toch een kleine toename zien.

De RLP0 die we gebruiken om de prijs te wegen vindt u terug op http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896. Voor een bepaalde maand nemen we voor elk uur de RLP0 en vermenigvuldigen die met de uurprijs op dat moment. Het geheel delen we dan door de som van de RLP0 waarden voor de hele maand. Dit gewogen gemiddelde ligt steeds iets hoger dan het rekenkundig gemiddelde van de uurprijzen. De federale regulator controleert dat een gekend en transparant systeem wordt gebruikt.

Dat zou zomaar kunnen. Ons vast deel in de prijs is een stuk hoger dan de gemiddelde elektriciteitsprijs van vroeger. Op dit moment is de verwachting dat de variabele prijs voor komend jaar nog een stuk hoger zal zijn dan de vaste prijs. Mocht de variabele prijs drastisch dalen, zullen we onze prijsformule hoe dan ook opnieuw moeten bekijken.

Die prijsstijging is niet verdoken. U leest er meer over in een andere FAQ (waarom 200 euro/MWh). We bieden meer voor de injectie van digitale meters en we weten dat we wat reserve zullen moeten opbouwen om het wegvallen van de groenestroomcertificaten in de toekomst voor te bereiden. Mocht er wat winst gegenereerd worden door deze prijsstijging, komt die uiteindelijk ook ten goede van de coöperanten.

In principe zijn we niet van plan om het vaste gedeelte aan te passen. Mochten de marktprijzen volledig instorten en onze vaste prijs de totale prijs sterk omhoog trekken, moeten we evalueren of deze vaste component opnieuw omlaag kan. Dit zal afhangen van de groenestroomcertificaten en van de prijs die we bieden voor de injectie die we aankopen. Voorlopig ziet het er echter niet naar uit dat dit het geval zal zijn.

Het is net onze bedoeling om met dit nieuwe model niet regelmatig te moeten bijsturen. Met een vaste prijs was er zeker het risico dat we dit maandelijks of tweemaandelijks gingen moeten doen. Als de marktomstandigheden drastisch veranderen, bestaat de kans wel dat we deze prijsformule zullen moeten aanpassen.


Facturatie: afrekeningen en voorschotten

Dat zou kunnen. We onderzoeken het. Technisch is de maandelijkse afrekening te doen. Het heeft echter ook een effect in de voorspelling. Dit vergt toch nog wel onderzoek voor we het kunnen invoeren.

Dat klopt. Het wordt er niet eenvoudiger op. We blijven veel aandacht hiervoor hebben, maar uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke keuzes.

Het valt te vrezen dat mensen met een beperkt budget en geen sociaal tarief het moeilijk gaan hebben. Met de prijs van Ecopower zal het net wat minder erg zijn dan bij andere leveranciers.

Nee, de tariefmethodologieën van leveranciers zijn complex en het gaat meestal over variabele tarieven. Een eigen V-test maken kost veel geld en vraagt veel onderhoud. Bovendien bestaat die al op www.v-test.be, dat gaan we niet zelf over doen.

  Voor zowel analoge als digitale meter met een jaarlijkse uitlezing wordt het verbruik verdeeld volgens een theoretisch verbruiksprofiel – een gemiddelde van alle verbruikers die op jaarbasis uitgelezen worden. Bij uw afrekening zal er op basis van dit profiel dus een stuk toegewezen worden aan de periode voor 30 oktober en een deel aan de periode vanaf 1 november. We gebruiken hiervoor de methodiek die in de elektriciteitsmarkt afgesproken is.

  Met onze prijssimulator en onze voorschotten proberen we onze beste inschatting te geven van een jaarfactuur. Als deze inschatting werkelijk veel te hoog of veel te laag zou blijken te zijn, zullen we de voorschotten waarschijnlijk ook opnieuw aanpassen. In deze uitzonderlijke periode in de elektriciteitsmarkt is het echter onmogelijk om dit precies te voorspellen


  Oplossingen

  Klassieke batterijen kunnen beperkt bijdragen. Ze kunnen zeker in zonnige periodes de dekking uitspreiden. Dit gaat niet noodzakelijk de prijs omlaag brengen. Deze installaties hebben dikwijls de hogere prijzen nodig om rendabel te zijn.

  Ecopower heeft evident geen invloed op de internationale marktprijzen. We kunnen stappen zetten in onze onafhankelijkheid van de markt. Met de vroegere lage marktprijzen en variatie in de prijzen was het niet mogelijk om daar interessante business cases in te vinden. Dat zou nu wel moeten kunnen, maar we moeten er rekening mee houden dat die installaties de hogere prijzen nodig hebben om rendabel te zijn. Een risico is dat we geen idee hebben hoe lang deze hogere prijzen blijven bestaan. We zien voorlopig geen stabilisatie. Er zijn wel een reeks bijkomende investeringen die Ecopower doet. Zo komen er extra installaties met zonnepanelen en gaan we in de komende jaren 8 windturbines bij bouwen. Het wordt dan een afweging of we daarmee de dekkingsgraad laten verhogen of extra klanten bij nemen.

  Nee. Ons huidig systeem van werken is in feite energiedelen. Iedereen met een digitale meter en zonnepanelen verkoopt de geïnjecteerde elektriciteit aan Ecopower en we leveren die aan andere coöperanten.

  Een individuele batterij bij zonnepanelen zal het zelfverbruik kunnen verhogen en daardoor de elektriciteitsfactuur verlagen. Voor de keuze verwijzen we naar de FAQ’s over zonnepanelen. Sommige mensen willen die batterij bovendien gebruiken om over te gaan naar een dynamisch tarief. Op die manier wordt slim ingespeeld op het gehele elektriciteitsnet. We doen dit nu al in een testproject. Bedoeling is om het voor iedereen mogelijk te maken.


  Varia

  In de markt is er geen verschil tussen elektriciteit van verschillende productie-installaties. De prijs wordt bepaald door de duurste installatie, onafhankelijk van de echte kostprijs. Dit systeem is internationaal bepaald en heeft al vele jaren behoorlijk gefunctioneerd. Er is discussie over, maar er zijn tot op heden geen betere alternatieven. Ecopower levert groene stroom door maandelijks voor alle geleverde elektriciteit garanties van oorsprong van de eigen installaties in te leveren.

  Ecopower levert even veel als het zelf produceert (en koopt van mensen met zonnepanelen en een digitale meter en van andere hernieuwbare-energiecoöperaties). Met deze hoge prijzen zal er zeker een spanning blijven tussen bijkomende klanten/coöperanten – aansluitend bij het doel van de coöperatie – en verhogen van de dekking en maximaliseren van de opbrengst van de installaties.

  We werken er intern mee en het is voor ons praktisch nu het gemakkelijkste.

  Er is een mail of brief gestuurd die u zou moeten ontvangen hebben. Door een bug bij Telenet hebben de klanten met een Telenet-adres de mailing inderdaad later ontvangen.

  Met het capaciteitstarief zal het prosumententarief naar beneden gaan en er komt een capaciteitscomponent. De klant is overigens niet zelfbedruipend. Hij produceert net zoals Ecopower op jaarbasis voldoende eigen stroom, maar zal in de winter en ’s avonds vaak in het donker zitten als hij geen gebruik maakt van het net of de stroom van Ecopower!

  Zonder het energiedelen van Fluvius delen we die elektriciteit ook al met de andere klanten. Zo zorgen we voor maximaal direct verbruik van alle installaties. Door te kiezen voor energiedelen van Fluvius zijn we verplicht om de meter op de zogenaamde SMR3 te zetten en daarmee over te gaan van een profielverbruik naar een reële kwartiermeting. Het is voor ons dan ook logisch om die reële kwartiermeting te volgen in de facturatie.

  Het zou mogelijk moeten zijn om in 2023 een redelijk dividend uit te keren en een reserve aan te leggen voor komende periodes met lagere prijzen.

  Dit is nog niet bepaald, maar het zal de bedoeling zijn om extra kapitaal op te halen en dan lijkt het logisch dit ook mogelijk wordt gemaakt.

  Als er heel veel productie is van pellets, dan is het niet mogelijk om tegelijk ook briketten te produceren. Als er gekozen moet worden, is de keuze voor pellets omdat die productie veel hoger is dan die van briketten.

  Het prijsverschil is minimaal. Bovendien moet u het contract afsluiten dat correct is voor de reële situatie, niet het contract dat het voordeligste uitkomt.

  Als we nu kijken naar het verleden, dan zijn alle prijsveranderingen in die periode minimaal. Het lijkt wel een lijn.

  Hier de bijhorende grafiek:

  Er zijn evenveel verschillende situaties als er klanten zijn. Er zijn mensen die in hun huis verschillende aansluitingen hebben, ze verbruiken meer maar dat zien we niet.. Er zijn ook mensen die met verschillende families op dezelfde meter verbruiken. Daarom kozen we vroeger voor een vaste prijs per kWh. Dat lijkt het meest eerlijke. Een reeks vaste kosten die ingevoerd werden en worden moeten we afzonderlijk aanrekenen.

  Dat klopt, mensen die de mogelijkheid hebben om zonnepanelen te leggen of andere energie-investeringen te doen hebben financieel de ruimte en bezitten veelal een eigen woning met geschikt dak. Tal van mensen kunnen geen zonnepanelen leggen omdat ze daar geen financiële ruimte voor hebben, niet over voldoende kennis of informatie beschikken, taalbarrières ondervinden, in een appartement of een huurhuis wonen etc… Het is inderdaad een uitdaging voor de energietransitie om iedereen mee te krijgen en te zorgen dat ons energiesysteem niet alleen hernieuwbaar maar ook democratisch en sociaal rechtvaardig wordt.

  Een dynamische prijs hoeft geen negatief effect te hebben voor andere klanten. Het kan de dekkingsgraad van eigen productie verhogen. Het speelt in op evoluties die er aan komen. Het zou niet verstandig zijn om hier niets mee te doen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we niets moeten of kunnen doen voor mensen met betalingsproblemen.

  Vorig jaar was er geen dividend, maar er is onrechtstreeks heel veel geld naar de coöperanten gegaan die ook klant zijn via de lage elektriciteitsprijs. Dit is niets om beschaamd over te zijn. Ook in 2022 is dat het geval. Het maximum van 6% dividend is wettelijk bepaald. Het zou dan ook door de overheid aangepast moeten worden.

  Een minimumprijs voor een ongekend vermogen en een deel in de prijs per kWh.

  We hebben een testproject met dynamische tarieven. We hopen hier uit te leren en dat ook te delen. In de praktijk is het over het algemeen nog niet echt eenvoudig om automatisch te sturen. We verwachten wel dat dit eenvoudiger wordt.

  Windmolens staan slechts heel uitzonderlijk met opzet stil. Meestal is het omdat er weinig wind is en de windturbines die het minst gunstig staan (afhankelijk van de windrichting) staan dan stil. Of er is een defect. Soms omdat er schaduwhinder zou kunnen zijn.

  De windturbine die verkocht is werd vervangen door een grotere die iets verder op staat. De milieugebruiksruimte was opgebruikt en de turbine mocht dus niet verder draaien. Daar werd uitgebreid over bericht door Ecopower. Het feit dat een windturbine in deze situatie nog een tweede leven kan krijgen vinden we erg fijn!

  De lokale bevolking wordt steeds toegelaten bij projecten. Om klant te worden moeten ook zij even wachten, net zoals iedereen. We werken ook aan een sterkere werking met de coöperanten in de buurt van een project. Het neemt niet weg dat er altijd nog enkele mensen kunnen zijn die toch negatief staan tegenover het project.

  Ecopower deelt al sinds 2003 de elektriciteit van eigen productie. Nu kopen we ook de elektriciteit van de mensen met digitale meter en zonnepanelen. Die leveren we aan de andere klanten/coöperanten. Er is ook een systeem van Fluvius voor energiedelen. We zijn verplicht om dat ook op te nemen. We zien er weinig meerwaarde in.

  Het is een heel complex systeem, waar we niet meteen alle effecten van kunnen inschatten.

  In ons testproject met dynamische prijs hebben we een API die kan uitgelezen worden. Het is ook mogelijk om externe bronnen met de marktprijs te raadplegen.

  Er is een synthetisch productieprofiel.