******* Update 26 september 2022 *******

Onderstaand artikel werd initieel gepubliceerd op 31 augustus. Toen brachten we alle Ecopower-klanten per brief of e-mail op de hoogte van de aankomende wijziging van het prijssysteem en de prijsstijging vanaf 1 november 2022. De keuze voor een deels vaste en deels variabele prijs was niet evident maar wel noodzakelijk. We kregen na onze communicatie eind augustus dan ook heel wat vragen. Die hebben we zo goed en uitgebreid mogelijk beantwoord.

Hieronder vindt u alle nodige aanvullende informatie:

Wat u als coöperant en klant zeker moet weten:

  • Ecopower handelt steeds in het belang van de leden en bewaakt daarbij de gezondheid van de coöperatie op lange termijn.
  • Ecopower biedt steeds een zo laag mogelijke prijs. We leveren aan kostprijs, dat betekent dat we steeds proberen om de reële productie- en werkingskosten en de kosten voor markttransacties door te rekenen, zonder daar winst of verlies op te maken. We beloven niet dat we de goedkoopste zijn, wel dat we een eerlijke, transparante en zo stabiel mogelijke prijs vragen. De prijsstijging en de verandering van het prijssysteem die ingaan op 1 november 2022 hebben niet als doel om winst op te leveren. Wel om de reële kosten te dekken en om groot verlies in het laatste kwartaal van 2022 te vermijden.
  • Een gedeeltelijk variabele prijs geeft een stukje onzekerheid, wat niet fijn is voor uw financiële planning. Maar u kunt vertrouwen op de eerlijkheid en transparantie van uw coöperatie. Dat is een waardevolle factor is deze onzekere energietijden.
  • Ecopower biedt met de 50% vaste prijs zo veel mogelijk stabiliteit en houdt zo een stukje van de prijs zelf onder controle. Ook bij andere leveranciers zijn de prijzen enorm gestegen en er worden alleen nog volledig variabele contracten aangeboden. Een voordeliger contract afsluiten lijkt in de huidige marktomstandigheden niet mogelijk.
  • Ecopower maakt een zo goed mogelijke inschatting van de prijzen maar we hebben geen glazen bol die vertelt wat de energiemarkt zal doen in de nabije toekomst. Blijkt onze inschatting voor november of de maanden erna te hoog? Dan wordt dat gecorrigeerd, want we maken uw afrekening uiteraard aan de reële prijs (die we pas weten aan het einde van de maand).
  • Koelt de energiemarkt af (bijvoorbeeld omdat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne, omdat overheden milderende maatregelen nemen of omdat fabrieken aan deze energieprijzen hun productie stilleggen waardoor de vraag aanzienlijk daalt) en blijkt onze prijs te hoog? Dan zorgen we uiteraard voor een prijsdaling of passen we de prijsformule aan in het voordeel van de leden.
  • Blijkt dat we de prijs op basis van onze voorspellingen een beetje te hoog hebben gezet en maakt Ecopower winst? Dan komt die ten goede aan de coöperanten en de coöperatie dankzij nieuwe investeringen, het aanvullen van de reserves en het uitkeren van een mogelijk dividend.
  • Ecopower werkt hard aan meer productie en meer flexibiliteit om het aandeel eigen energie te verhogen en zo zelfvoorzienend en onafhankelijk mogelijk te zijn. Dat er vier nieuwe windprojecten aankomen in Schelle, Lille, Bilzen en Ranst is alvast heel goed nieuws!******* origineel artikel van 31 augustus 2022 ******

In dit artikel geven we meer duiding bij de marktsituatie, wat dat betekent voor Ecopower en waarom we ons prijssysteem moeten veranderen. 

Heeft u nog vragen? Contacteer alstublieft niet meteen de klantendienst maar lees eerst het artikel met meer duiding bij de situatie en onze beslissing. Neem zeker ook de veelgestelde vragen grondig door, daar vindt u alle info over meer praktische zaken zoals de terugleververgoeding, de voorschotfacturen, het sociaal tarief en nog veel meer.

Heeft u daarna nog vragen? Kom dan op maandag 12 september (12.30-13.30 uur) of dinsdag 13 september (20.00 tot 21.00 uur) naar een van de online infosessies waarin we graag alles nog eens helder uitleggen en uw vragen persoonlijk beantwoorden. U kunt bij inschrijving ook vragen doorgeven. Kunt u er niet bijzijn? We publiceren na afloop de opname van de infosessie.

De energiemarkt is een complexe markt. Maar het behoort ook tot de taken van een burgercoöperatie om de leden uitleg en inzicht te verschaffen zodat ze de beslissingen van hun coöperatie in alle transparantie begrijpen. Hopelijk is dit artikel verhelderend voor iedereen die zich afvraagt wat er nu aan de hand is op de energiemarkt en waarom dit invloed heeft op de prijs en het prijssysteem bij Ecopower.

Wat gebeurt er allemaal op de globale energiemarkt?

De prijzen op de energiemarkt zijn altijd in beweging, maar sinds de herfst van 2021 volgen de prijsstijgingen elkaar op in een steeds sneller tempo. Door de onzekerheid over de situatie komende winter zet die trend zich nog verder door op de termijnmarkten voor elektriciteit. De voorspellingen op dit moment schatten een verdere verveelvoudiging in voor het einde van het jaar. Voorheen was een stijging met een paar euro in een week al opmerkelijk. Vandaag zien we grote sprongen van dag tot dag en is de prijs meer dan tien keer zo hoog dan een goed jaar geleden.

De oorzaak zijn de duurder geworden fossiele brandstoffen die gebruikt worden om elektriciteit te maken, met name gas en steenkool. China neemt veel meer steenkool af op de Europese markt en door het conflict tussen Rusland en Oekraïne is ook de beschikbare hoeveelheid gas op de wereldmarkt kleiner. Meer vraag en minder aanbod leiden in een marktlogica tot een hogere prijs.

Hierbij moet u weten dat er voor elektriciteit op de markt maar één prijs gehanteerd wordt, namelijk die van de duurst geproduceerde stroom. Momenteel is het de extreem hoge gasprijs die ook de elektriciteitsprijs bepaalt. Het is niet zo dat er andere prijzen gelden voor elektriciteit uit steenkool, uit gas, uit biomassa of voor hernieuwbare elektriciteit. En dat terwijl hernieuwbare bronnen op dit moment veruit de goedkoopste elektriciteit opleveren.

Wat betekent dat voor Ecopower en de coöperanten?

Ecopower verdeelt onder de klanten de stroom uit de eigen coöperatieve productie-installaties, van bevriende coöperaties en van de coöperanten die het overschot van hun zonnepanelen injecteren. Al die stroom is hernieuwbaar en de kostprijs is ook veel lager dan die voor stroom uit gas of steenkool. Ecopower kan de eigen stroom aan een lagere prijs leveren én maakt geen winst op de stroomlevering, waardoor we al geruime tijd veel goedkoper zijn dan de andere leveranciers. Op 1 januari en 1 juli 2022 bleven de prijsstijgingen beperkt, maar dat blijkt onvoldoende om de reële kosten te dekken.

Ook al willen we met ons coöperatieve systeem zo zelfvoorzienend mogelijk zijn, we zijn nog steeds een stuk afhankelijk van de markt. Op jaarbasis beschikt Ecopower over voldoende groene burgerstroom om de totale levering te dekken. Sommige momenten hebben we echter over en soms hebben we tekort. De prijzen op het moment van verkoop zijn veel lager dan de prijs op het moment van aankoop. Het resultaat is dat de kosten voor de levering van elektriciteit sterk oplopen.

Daarom stijgt de prijs vanaf 1 november en passen we het prijssysteem aan. We gebruiken voortaan een prijsformule die voor de helft een vaste prijs rekent van 0,23 euro per kWh en voor de helft het gewogen gemiddelde van de op de spotmarkt gepubliceerde uurprijzen per maand. Dat variabele gedeelte weten we pas aan het einde van de maand, op voorhand publiceren we dus een inschatting. Voor november 2022 is dat 0,89 euro. Op onze prijspagina staat de tabel met de huidige en de toekomstige prijzen. De prijssimulator rekent nog met huidige prijzen, omdat een berekening van de jaarfactuur op basis van de geschatte prijs voor november een onrealistisch hoog bedrag zou geven.

Een rekenvoorbeeld

Het gewogen gemiddelde van alle uurprijzen in november is 0,89 euro per kWh (dit is een inschatting, de echte prijs weten we pas op 30 november).

Op basis van 50% aan 0,23 euro en 50% aan 0,89 euro betaalt u voor november 0,56 euro* per kWh voor het Ecopower-gedeelte elektriciteit. Als all-in-prijs, inclusief netkosten, btw en heffingen, betekent dat in netgebied Imewo 0,735 euro/kWh.

* = (0,23+0,89)/2


We kiezen voor deze formule omdat die toelaat om de reële kosten voor de stroom van de markt aan te rekenen en verkoop met verlies of overwinst te vermijden. Ecopower blijft een coöperatieve leverancier die stroom deelt met de coöperant-klanten aan kostprijs. Alleen zijn die kosten ferm gestegen. Met de veranderingen vanaf 1 november waken we over de financiële gezondheid van de coöperatie.

Dankzij het variabele deel van de prijs, zal de Ecopower-prijs ook meteen dalen als de markt serieus afkoelt. Dat zou kunnen dankzij maatregelen van verschillende overheden (lokaal, federaal, EU) of het einde van het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Dankzij het vaste deel zorgen we dat u nog steeds voordeel doet van het feit dat Ecopower elektriciteit uit eigen productie levert en bieden we zo veel mogelijk stabiliteit in erg woelige tijden.

Op termijn streven we ernaar om op elk moment over voldoende eigen elektriciteit te beschikken om aan de vraag van onze leden te voldoen. Dit is een enorme uitdaging waarvoor we heel wat innovatief onderzoek doen rond automatische sturing, opslag, gedragsverandering … In een eerste stap voeren we een dynamische prijsformule in voor klanten met een digitale meter die de mogelijkheid hebben om automatisch te sturen op basis van prijssignalen.

De prijsevolutie: verleden en toekomst

Op de elektriciteitsmarkt zagen we in september 2021 plots een prijs van meer dan 100 euro per MWh, terwijl dat in veel jaren voordien 40 tot 50 euro per MWh was. In het voorjaar van 2022 steeg de prijs naar 200 euro en tegen de zomer naar 350 euro. En het werd nog gekker; op 22 augustus kostte een MWh elektriciteit gemiddeld 500 euro, op 23 augustus was dat plots 600 euro. We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar een prijs van 1000 euro per MWh tegen het einde van het jaar is geen absurde veronderstelling. Dat is een twintigvoud tegenover anderhalf jaar geleden.

Bij Ecopower steeg de prijs in beperkte mate op 1 januari 2022 en op 1 juli 2022. Normaal proberen we een prijs toch een jaar of zeker zes maanden aan te houden om zo stabiliteit te bieden aan de coöperanten. Maar de situatie is niet normaal en een stevige prijsstijging en systeemverandering kunnen dan ook niet wachten tot volgend jaar.

De grafiek laat de elektriciteitsprijs excl. btw op de markt (Epex) zien (blauw), de huidige prognose van de toekomstige marktprijs (geel) en de Ecopower-prijs (alleen het gedeelte elektriciteit, groen).