Het POWER UP-project

In het Europese POWER UP-project ontwikkelen een aantal Europese partnersteden uit zes landen hernieuwbare-energiediensten voor huishoudens die te kampen hebben met energiearmoede. Een doelstelling die door de hoge energieprijzen alleen maar belangrijker is geworden. Het bijzondere aan dit project: de partners ontwerpen en testen de modellen samen met mensen die getroffen worden door energiearmoede. Zo zorgen ze van begin af aan dat enkel oplossingen ontwikkeld worden die ook echt het verschil maken.

Samenwerking met het lokaal bestuur

Begin november 2022 zakten de POWER UP-partners af naar Eeklo om de voortgang van de pilootprojecten te bespreken. Ze werden onthaald door burgemeester Luc Vandevelde en schepen voor duurzaamheid, energie en klimaat Filip Smet die met trots vertelden over de lange geschiedenis van hernieuwbare energie in burgerhanden in Eeklo.

Met haar deelname in POWER UP zet stad Eeklo nu bijkomend ook in op de bestrijding van energiearmoede: met de opbrengst uit de participatie in de burgerwindturbine ‘Huysmanhoeve’ wil de stad 100 coöperatieve aandelen pre-financieren voor huishoudens in energiearmoede. Daardoor kunnen ze meteen genieten van groene burgerstroom aan kostprijs en hun energiefactuur verlagen door gebruik te maken van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. Het coöperatief tarief van Ecopower is immers structureel lager dan het budgetmetertarief dat tot de hoogste van de energiemarkt behoort. De terugbetaling gebeurt in kleine maandelijkse bedragen gespreid over vijf jaar via het voordeel op de energiefactuur, waardoor de prefinanciering terugvloeit naar het rollend fonds van de stad.


Samenwerking met armoede-organisaties

Op het programma van de projectvergadering stonden heel wat technische en juridische vragen rond energieproductie en energiedelen in de deelnemende landen. Maar er werden ook boeiende inzichten gedeeld over het bereiken en werken met kwetsbare huishoudens en het wegnemen van drempels. Zo kwamen twee medewerkers van TAO armoede, een organisatie die ervaringsdeskundigen opleidt en expertise rond armoede aanbiedt, vertellen over hoe ze het pilotproject in Eeklo ondersteunen.

En uiteraard mocht een bezoek aan Eeklo niet ontbreken. Ecopower projectverantwoordelijke Jan De Pauw gaf tekst en uitleg bij de coöperatieve windturbines aan de IVM-afvalenergiecentrale en aan de Huysmanhoeve: het is via de rechtstreekse participatie van stad Eeklo in deze laatste windturbine dat het POWER UP-project ter bestrijding van energiearmoede in Eeklo vorm krijgt.